ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avowal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avowal-, *avowal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ, การยอมรับ (acknowledgment)

English-Thai: Nontri Dictionary
avowal(n) การยอมรับ, การสารภาพ, การรับรอง, การปฏิญาณ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avowal (n) ˈəvˈouəl (@1 v ou1 @ l)
avowals (n) ˈəvˈouəlz (@1 v ou1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis { n } | Bekenntnisse { pl }avowal | avowals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avowal \A*vow"al\, n.
   An open declaration; frank acknowledgment; as, an avowal of
   such principles. --Hume.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avowal
   n 1: a statement asserting the existence or the truth of
      something [syn: {avowal}, {avouchment}, {affirmation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top