ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รักใคร่

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักใคร่-, *รักใคร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักใคร่[V] love, See also: like, be fond of, Syn. พิศวาส, Example: เขานิสัยดี เพื่อนฝูงจึงรักใคร่
รักใคร่ชอบพอ[V] love, Syn. รัก, ชอบพอ, Example: หญิงไม่มีสิทธิที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพาราสีกับชายคนใดก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักใคร่ก. รัก เช่น พี่น้องคู่นี้รักใคร่กันดี.
ติดพันรักใคร่ชอบพอ เช่น ติดพันนักร้อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just forgot romanceฉันลืมเรื่องรักใคร่ Anastasia (1997)
looking for an amorous adventureคงจะอยากผจญภัยกับเรื่องรักใคร่ The Legend of 1900 (1998)
Danger to those who come under your thrall.อันตรายจะย่างกรายสู่คนที่รักใคร่ในตัวคุณ The Red Violin (1998)
Mussolini was greatly admired all across the spectrum business loved him investment shot up.มุสโสลินีเป็นที่รักใคร่ของคนทุกกลุ่ม ภาคธุรกิจรักเขา การลงทุนพุ่งสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ The Corporation (2003)
Thank you for giving her to us, her family and friends, to know and to love as a companion on our earthly pilgrimage....พระองค์มอบเธอมาให้พวกเรา ครอบครัว และเพื่อน เพื่อรู้จัก และรักใคร่เช่นสหาย บนโลกเล็กๆใบนี้ White Noise (2005)
And i'm very fond of your daughter.และผมรักใคร่ลูกสาวคุณมาก See-Through (2007)
Good answer. I'm also very fond of my daughter.ตอบได้ดี ฉันก็รักใคร่ลูกสาวฉันมากเหมือนกัน See-Through (2007)
That guy romancing your friend...ชายคนนั้นที่กำลังรักใคร่กับเพื่อนคุณ Out of the Past (2007)
Went to Morgan for romance advice.เพิ่งไปขอคำแนะนำจากมอร์แมนเรื่องรักใคร่ Chuck Versus the Seduction (2008)
Affection... It was hard to bear.ความรักใคร่ มันยากที่จะทนไหว Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่ The Other Boleyn Girl (2008)
I hope nothing romantic.หวังว่าไม่ใช่เรื่องรักใคร่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักใคร่[v.] (rakkhrai) EN: love ; like ; be fond of   FR: affectionner ; adorer ; aimer
รักใคร่ชอบพอ[v.] (rakkhrai chøpphø) EN: love   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top