Search result for

รักใคร่

(35 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักใคร่-, *รักใคร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักใคร่[V] love, See also: like, be fond of, Syn. พิศวาส, Example: เขานิสัยดี เพื่อนฝูงจึงรักใคร่
รักใคร่ชอบพอ[V] love, Syn. รัก, ชอบพอ, Example: หญิงไม่มีสิทธิที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพาราสีกับชายคนใดก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รักใคร่ก. รัก เช่น พี่น้องคู่นี้รักใคร่กันดี.
ติดพันรักใคร่ชอบพอ เช่น ติดพันนักร้อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่ The Other Boleyn Girl (2008)
I hope nothing romantic.หวังว่าไม่ใช่เรื่องรักใคร่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The most annoying romance of my life is over.ดี เรื่องรักใคร่ที่น่ารำคาญที่สุด Chuck Versus the Beefcake (2009)
My mom is, uh, romantically involved with my boss from work.แม่ผมเขามีเรื่องรักใคร่ กับนายของผม Chuck Versus the Beefcake (2009)
Treat her very well.จงรักใคร่ และทะนุถนอมเธอ Episode #1.18 (2009)
Affectionately known to those around him as "tripp."ด้วยความรักใคร่กับที่เรารู้จักเขาว่า ทริป The Grandfather: Part II (2009)
I've heard Orson speak very fondly of his prison friends, especially you.ฉันได้ยินออสันเล่าถึงเพื่อนนักโทษอย่างรักใคร่เลยล่ะ โดยเฉพาะพูดถึงคุณ Would I Think of Suicide? (2009)
Rather than romancing your nether regionsกว่าการเพ้ออยู่กับเรื่องรักใคร่ดนดัง Debate 109 (2009)
We cuddled, and it creeped me out.เรากอดด้วยความรักใคร่ และผมรู้สึกหวาดกลัว History Repeating (2009)
In romance, as in show business, always leave them wanting more.เรื่องรักใคร่ อะนะ ก็ต้องให้อีกฝ่ายรอกันบ้าง The Vengeance Formulation (2009)
Bright, inquisitive, affectionate.เขาสดใสร่าเริง อยากรู้อยากเห็น เป็นที่รักใคร่เสน่หา This Is Why We Stay (2010)
I'm trying to get you to realize you needn't be governed by fear.คุณนายซิมป์สันผู้นี้... สมัครรักใคร่ด้วย The King's Speech (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักใคร่[v.] (rakkhrai) EN: love ; like ; be fond of   FR: affectionner ; adorer ; aimer
รักใคร่ชอบพอ[v.] (rakkhrai chøpphø) EN: love   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top