ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aime

EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aime-, *aime*
Possible hiragana form: あいめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์, ผู้ไม้ยอมรับ, การไม่ยอมรับ, การสละสิทธิ์, คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
raiment(เร'เมินทฺ) n. เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง, ประกาศตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
raiment(n) เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งหุ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Detention, man. Aimes caught me with this trick in the stairway.โดนทำโทษ ครูเอมส์เจอว่าฉันแอบกิ๊กสาวอยู่ใต้บันได Moonlight (2016)
So Aimes come in, acting like 5-0 and shit, almost had my ass suspended, dawg.เอมส์ดันจับได้ จะลากฉันไปโรงพัก จะให้ฉันพักการเรียน Moonlight (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimeEducation shouldn't be aimed at passing a test.
aimeHe aimed at the bird.
aimeHe picked up the rifle and aimed it at the target.
aimeHis criticisms were aimed at Japanese government.
aimeI aimed at the tiger and fired, but missed him.
aimeI aimed my gun at the target.
aimeMy remarks were not aimed at you.
aimeShe aimed at the target.
aimeShe aimed for become an actress.
aimeThe governor's speech was aimed at the press.
aimeThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
aimeThe hunter aimed at the bird but missed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
ฉันรักคุณ[chan rak khun] (xp) EN: I love you (m., f.)  FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[chan rak thoē] (xp) EN: I love you ; I am in love with you  FR: je t'aime
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชมชอบ[chomchøp] (v) EN: like  FR: aimer
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบมากกว่า[chøp māk kwā] (v, exp) EN: prefer  FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ดิฉันรักคุณ[dichan rak khun] (xp) EN: I love you  FR: je vous aime

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AIME EY1 M
AIMED EY1 M D
AIMEE EY1 M IY1
AIMETTI EY0 M EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aimed (v) ˈɛɪmd (ei1 m d)

French-Thai: Longdo Dictionary
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai
je t'aime.ฉันรักเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aime[j'aime] (adj) ชอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
改名[かいめい, kaimei] (n, vs) name change; (P) #594 [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P) #798 [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) #3,502 [Add to Longdo]
題名[だいめい, daimei] (n) title; (P) #5,909 [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n, vs, adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) #7,488 [Add to Longdo]
命中[めいちゅう, meichuu] (n, vs) a hit; hitting something that was aimed at; (P) #8,604 [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]
築地[つきじ, tsukiji] (n) reclaimed land #10,480 [Add to Longdo]
対面[たいめん(P);たいめ(ok), taimen (P); taime (ok)] (n, vs, adj-no) (1) interview; meeting; (2) opposing (traffic, etc.); facing; confronting; (P) #11,380 [Add to Longdo]
背面[はいめん, haimen] (n, adj-no) rear; back; reverse #12,685 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]
ハイメムシス[はいめむしす, haimemushisu] HIMEM.SYS [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top