ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disavowal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disavowal-, *disavowal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disavowal (n) dˌɪsəvˈauəl (d i2 s @ v au1 @ l)
disavowals (n) dˌɪsəvˈauəlz (d i2 s @ v au1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichtanerkennung { f }disavowal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disavowal \Dis`a*vow"al\, n.
   The act of disavowing, disclaiming, or disowning; rejection
   and denial.
   [1913 Webster]
 
      An earnest disavowal of fear often proceeds from fear.
                          --Richardson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disavowal
   n 1: denial of any connection with or knowledge of [syn:
      {disavowal}, {disclaimer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top