ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

s

EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -s-, *s*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sachertorte (e)(n) Sacher cake
SchatziDarling, Sweetheart, Honey, Babe.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
saint(n) วิสุทธิชนม ธรรมิกชน สิทธิชน, See also: S. ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ สิทธิชน
saint[เซนท์] (n) วิสุทธิชน ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ, See also: S. ธรรมิกชน นักบุญ
scenesscene (ซีน) n. ฉาก, เวที, ภาพ, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง, เรื่องราว, อุปกรณ์ประกอบฉาก, สิ่งแวดล้อม, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes อยู่เบื้องหลัง)

Longdo Dictionary ภาษา อารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษา ละติน (LATIN) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Salinda[สะ-ลิน-ดา] เกลือบริสุทธิ์, สิ่งที่ล้ำค่า

Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Salinda[สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
salt and pepperwhen referring to hair that is partially black and partially gray

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
saya(n) ฉัน, ผม, ดิฉัน

English-Thai: Longdo Dictionary
sabotage(n) การบ่อนทำลาย
sacred basil(n) กะเพรา, Syn. holy basil
safety pin[เซฟตี้ พิน] (n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
Saint Nick(n) ซานตาคลอส เช่น Given the decision making power of Santa Claus on the matter of gifts, my children make sure they leave Mr. Claus some seriously good cookies on Christmas Eve. However, most children don't know that there is much more to the real Saint Nick than toys and cookies.
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
sandbag(vi) ตี หรือ ทำให้บุคคลอื่นตกใจ ด้วยวิธีการใช้กระสอบทราย หรือ เสมือนว่าใช้กระสอบทราย
sandbag(vi) บังคับ ขู่เข็ญ ด้วยวิธีการหยาบคาย หรือ รุนแรง
sandbag(vi) วางกระสอบทรายในบริเวณหนึ่งๆ เพื่อป้องกันภัยบางอย่าง เช่น ไม่ให้น้ำท่วม ป้องกันแรงระเบิด
sandbag(vi) หลบเลี่ยง ที่จะแสดงถึงความสามารถ หรือ ตำแหน่ง หรือ ความตั้งใจจริงๆ โดยการเสแสร้งให้ดูด้อยค่าลง เพื่อให้ได้ประโยชน์อะไรบางอย่าง เช่น จริงๆ สามารถทำได้ ก็บอกว่าทำไม่ได้ หรือ ทำได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
s(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
S(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
SE(abbr) คำย่อของ southeast หรือ southeastern
Se(abbr) สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ Selenium
si(n) ระดับเสียงระดับที่ 7 ในการเล่นดนตรี
so(adv) ดังนั้น, See also: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น, Syn. hence, then, therefore
so(adv) มาก, See also: เต็มที่, Syn. very, extremely
so(adv) เช่นนั้น, See also: อย่างนั้น
so(adv) ด้วย, See also: เช่นกัน
so(conj) เพื่อว่า, See also: เพื่อที่จะ, Syn. provided that, therefore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
s(เอส) n. พยัญชนะตัวที่ 19 ของภาษาอังกฤษ
s-100เอส-ร้อย <คำอ่าน>หมายถึง แผ่นวงจรขยายแบบหนึ่งซึ่งใช้กับโปรแกรมระบบซีพีเอ็ม (CP/M) ปัจจุบันกลายเป็นของล้าสมัยไปแล้วดู CP/M ประกอบ
s.e.abbr. southeast, southeastern
saaเอสเอเอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก system application architecture เป็นมาตรฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท ไอบีเอ็มเป็นผู้กำหนดไว้ หลายบริษัทเริ่มต้นด้วยการยึดแนวทางนี้ และก็ได้พัฒนาตนเองจนก้าวออกไปได้ไกลกว่ามาตรฐานเดิมมาก
sabah(ซา'บา) n. ชื่อดินแดนส่วนหนึ่งของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) , วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)
sabbatical(ซะแบท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับวันSabbath, Syn. Sabbatic
sabbatical yearn. ปีที่เว้นจากการสอนหนังสือ (ในโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย) , ปีถือศีลตลอดปีของทุก ๆ เจ็ดปีในหมู่ชาวยิวโดยไม่มีการใช้แรงงานทางเกษตร (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่, ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)

English-Thai: Nontri Dictionary
sable(adj) สีน้ำตาลเข้ม
sable(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
sabot(n) รองเท้าไม้
sabre(n) กระบี่
sabre(vt) ฟันด้วยกระบี่
sac(n) ถุง
saccharin(n) น้ำตาลเทียม, ขัณฑสกร
sacerdotal(adj) เกี่ยวกับพระ
sachet(n) แป้งหอม, ถุงใส่เครื่องหอม
sack(n) กระสอบ, ถุง, การไล่ออก, การปล้นสะดม, การชิงทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
s&eacute;racเสาน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
S-wave; secondary waveคลื่นทุติยภูมิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
S.H.M. (simple harmonic motion)เอสเอชเอ็ม (การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sabotageการก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sabotageการก่อวินาศกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sabotageการก่อวินาศกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saboteurผู้ก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sabulousสากเหมือนทราย, เหมือนทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saburraกลิ่นปาก (เหม็น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac๑. ถุง [ มีความหมายเหมือนกับ sacculation ๑ ]๒. อวัยวะรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sซีเมนส์, สัญลักษณ์หน่วยวัดความนำไฟฟ้า  ดู siemens [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน [TU Subject Heading]
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saccharomyces cerevisiaeแซกคาโรมัยซีส เซอริวิสเซีย [TU Subject Heading]
Sack Systemระบบถุงขยะ, Example: ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Sacramentalsพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Sacramentsการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songsเพลงทางศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
S.W.O.Tการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม S = Strengths W = Weaknesses O = Oppoortunities T = Threats หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ใน website ด้วยคำว่า "SWOT Analysis" ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=3f7fd969a12ed4fdee7b1181c449fb60&bookID=292&read=true&count=true
saber-toothed tigerเสือที่มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)
saber-toothed tigerเสือเขี้ยวดาบ
saccharify[səˈkær əˌfaɪ, ˈsæk ər əˌfaɪ] (vt) เปลี่ยน (แป้ง) ให้เป็นน้ำตาล
sackbut(n) เครื่องดนตรีทองเหลืองชนิดหนึ่ง เป็นบรรพบุรุษของทรอมโบนสมัยใหม่
sacral(adj) ที่อยู่บริเวณกระเบนเหน็บ
saddlerผู้ขายอุปกรณ์เครื่องหนัง
safeguard against(vt) อุดช่องว่าง
safety educationสวัสดิรักษา
Saffron(n) หญ้าฝรั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The SS watches them and oversees them.ผู้คุมจึงคอยสอดส่องดูแล อย่างทั่วถึงโดยตลอด Night and Fog (1956)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
"A louse means death" - What to say, then, of an SS officer?"มีเหลือบไร ต้องตาย" แล้วถ้าผู้คุมเป็นล่ะ? Night and Fog (1956)
An SS doctor.หมอจากพวกนาซี Night and Fog (1956)
The Kapos, just like the SS surgeons, try their hand as well.พวกคาโปว ก็มาใช้ที่นี่เช่นกัน Night and Fog (1956)
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
It now belongs to a certain SS officer.ยึดบ้านเราให้นายทหารเอสเอส Schindler's List (1993)
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women.ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง Schindler's List (1993)
Are you listening ? What was that about the SS ? The rate ?แล้วเอสเอสล่ะ... Schindler's List (1993)
The SS beat me up.เอสเอสซ้อมผม... Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
s10 people were packed into the small room.
s1990 saw many incidents.
s2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
s2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
s2. Cut the radishes into long sticks.
s2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
s2. Sew together the shoulder of the garment body.
s400, 000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
s400 million people speak English as their first language.
s4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
s4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
s500 policemen were put on strict alert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดเจ็บสาหัส(v) seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai Definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ(n) sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai Definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
หน่วยงานรัฐ(n) state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count Unit: หน่วยงาน
ครอบครัวเดี่ยว(n) single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai Definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความเข้มแข็ง(n) strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความพอดี(n) sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ความเรียบง่าย(n) simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai Definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความหวาน(n) sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai Definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
ความเห็นแก่ตัว(n) selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ภาสกร(n) sun, Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
S EH1 S
C S IY1
C3 S IY1 TH R IY1
C. S IY1
CC S IY1 S IY1
C1 S IY1 W AH1 N
CA S IY1 EY1
C5 S IY1 F AY1 V
C2 S IY1 T UW1
C4 S IY1 F AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
C (n) sˈiː (s ii1)
S (n) ˈɛs (e1 s)
c (n) sˈiː (s ii1)
s (n) ˈɛs (e1 s)
Su (n) sˈuː (s uu1)
CD (n) sˌiːdˈiː (s ii2 d ii1)
CO (n) sˌiːˈou (s ii2 ou1)
SS (n) ˌɛsˈɛs (e2 s e1 s)
Sq (n) skwˈɛəʳr (s k w e@1 r)
Sr (n) sˈɪstər (s i1 s t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be #5 [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm #7 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua #15 [Add to Longdo]
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically) #22 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory) #22 [Add to Longdo]
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ,  ] self; (reflexive pronoun); own #41 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin #49 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi #52 [Add to Longdo]
[tā, ㄊㄚ, ] she #59 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc #68 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
砂漠[さばく, sabaku] (n) ทะเลทราย
寂しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว
裁判[さいばん, saiban] (n) การฟ้องร้อง
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด
財布[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์
災害[さいがい, saigai] (n) ภัยพิบัติ
再循環[さいじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล
再確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง
最高[さいこう, saikou] (n) สูงที่สุด, มากที่สุด, ที่สุด, เยี่ยมยอด, ดีที่สุด
催眠剤[さいみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
サリンダ[Sarinda, Sarinda] ร่าเริงสดใสมีเสน่ห์ในตัวเอง
世界遺産[sekai isan, sekai isan] (n) มรดกโลก
洗浄の際[Senjo no sai, Senjo no sai] Cleaning time, See also: S. 掃除
進捗[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น
注ぎ口[Sosogiguchi, Sosogiguchi] พวยกา
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ, See also: R. special
スタ[suta, suta] สตูดิโอ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
杉並[すぎなみ, suginami] TH: ซูกินามิ  EN: Suginami (pl)
シリーズ[しりーず, shiri-zu] TH: ซีรีส์
差し上げる[さしあげる, sashiageru] TH: ยกขึ้น  EN: to hold up
ソフト[そふと, sofuto] TH: นุ่มนวล นิ่ม  EN: soft
ソフト[そふと, sofuto] TH: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  EN: software
示す[しめす, shimesu] TH: บ่งบอด
示す[しめす, shimesu] TH: ชี้ให้เห็น  EN: to point out
示す[しめす, shimesu] TH: แสดง
薦める[すすめる, susumeru] TH: แนะนำ(สนับสนุน)  EN: to recommend
剃る[そる, soru] TH: โกน  EN: to shave

German-Thai: Longdo Dictionary
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Sachverhalt(n) |der, pl. Sachverhalte| รูปการณ์จริง, สถานการณ์, Syn. Tatbestand
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน
Saft(n) |der| น้ำผลไม้, See also: Apfelsaft, Oragensaft, Traubensaft, Zitronensaft
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
Sahne(n) |die, nur Sg.| ครีม (ไขมันเหลวที่ได้จากนม)
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sachlich { adj }(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
Salinda[สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า
Schiff(n) เรือ
Schlachtschiff(n) (Das) เรือประจัญบาน
Schleifscheibe { f }(n) ล้อโม่, ล้อเจียร
schmutzigสกปรก
schütteln(vi, vt) เขย่า
Seebestattung(n) พิธีโปรยเถ้ากระดูกกลางทะเล
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden(vi) ยืน ตั้งตระหง่าน
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sand { m }sand [Add to Longdo]
seriös { adj }respectable [Add to Longdo]
scharftrenchant [Add to Longdo]
scharftwangy [Add to Longdo]
scharfedged [Add to Longdo]
schwirrtwhirrs [Add to Longdo]
schwirrtewhirred [Add to Longdo]
schwirrtwhirs [Add to Longdo]
selbstyourself [Add to Longdo]
Säger { m }sawyer [Add to Longdo]
Schiebkarre { f }pushcart [Add to Longdo]
Schlaffheit { f }looseness [Add to Longdo]
Schlaffheit { f }slackness [Add to Longdo]
Schlumpf { m }smurf [Add to Longdo]
Schmelzen { n }fusion [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
s'échauffer((sport)) อบอุ่นร่างกาย
s'en aller(v/pr,, reflexiv) ออกไปจากที่ ที่ผู้พูดกำลังอยู่ขณะนั้น, Syn. partir
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
sac(n) |m| กระเป๋า, ถุง
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง
sac à main(n) |m| กระเป๋าถือ
saison(n) |f| ฤดูกาล

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
saturateur(n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์
saturer(vi, vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc
se distinguer(vi) แตกต่างกัน, Syn. être différent
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน, See also: talk, Syn. visit
sémantico-cognitif, -ive(adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
seulement(n, vt) โดดเดียว
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์
specimen(uniq) บุคคลตัวอย่าง
spirulina(n, colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
squirrel(n) กระรอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 S \S\ ([e^]s),
   the nineteenth letter of the English alphabet, is a
   consonant, and is often called a sibilant, in allusion to its
   hissing sound. It has two principal sounds; one a mere
   hissing, as in sack, this; the other a vocal hissing (the
   same as that of z), as in is, wise. Besides these it
   sometimes has the sounds of sh and zh, as in sure, measure.
   It generally has its hissing sound at the beginning of words,
   but in the middle and at the end of words its sound is
   determined by usage. In a few words it is silent, as in isle,
   d['e]bris. With the letter h it forms the digraph sh. See
   Guide to pronunciation, [sect][sect] 255-261.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both the form and the name of the letter S are derived
      from the Latin, which got the letter through the Greek
      from the Phoenician. The ultimate origin is Egyptian. S
      is etymologically most nearly related to c, z, t, and
      r; as, in ice, OE. is; E. hence, OE. hennes; E. rase,
      raze; erase, razor; that, G. das; E. reason, F. raison,
      L. ratio; E. was, were; chair, chaise (see C, Z, T, and
      R.).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -s \-s\
   1. [OE. es, AS. as.] The suffix used to form the plural of
    most words; as in roads, elfs, sides, accounts.
    [1913 Webster]
 
   2. [OE. -s, for older -th, AS. -[eth].] The suffix used to
    form the third person singular indicative of English
    verbs; as in falls, tells, sends.
    [1913 Webster]
 
   3. An adverbial suffix; as in towards, needs, always, --
    originally the genitive, possesive, ending. See {-'s}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -'s \-'s\ [OE. -es, AS. -es.] The suffix used to form the
   possessive singular of nouns; as, boy's; man's.
   [1913 Webster] 's \'s\
   A contraction for is or (colloquially) for has. "My heart's
   subdued." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 s
   n 1: 1/60 of a minute; the basic unit of time adopted under the
      Systeme International d'Unites [syn: {second}, {sec}, {s}]
   2: an abundant tasteless odorless multivalent nonmetallic
     element; best known in yellow crystals; occurs in many
     sulphide and sulphate minerals and even in native form
     (especially in volcanic regions) [syn: {sulfur}, {S},
     {sulphur}, {atomic number 16}]
   3: the cardinal compass point that is at 180 degrees [syn:
     {south}, {due south}, {southward}, {S}]
   4: a unit of conductance equal to the reciprocal of an ohm [syn:
     {mho}, {siemens}, {reciprocal ohm}, {S}]
   5: the 19th letter of the Roman alphabet [syn: {S}, {s}]
   6: (thermodynamics) a thermodynamic quantity representing the
     amount of energy in a system that is no longer available for
     doing mechanical work; "entropy increases as matter and
     energy in the universe degrade to an ultimate state of inert
     uniformity" [syn: {randomness}, {entropy}, {S}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top