ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saboteur

S AE2 B AH0 T ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saboteur-, *saboteur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saboteur(n) ผู้ก่อวินาศกรรม, See also: ผู้บ่อนทำลาย, ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา, Syn. destroyer, terrorist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม, ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saboteurผู้ก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sounds like our saboteur may have gotten to the cadets.ฟังเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะเข้าถึง พวกนักเรียนแล้วนะ Death Trap (2010)
It's hard to imagine that none of us saw a saboteur tampering with the DVD just before it played.คุณเห็นอะไรน่าสงสัย หรือใครไปวุ่นวายกับ แผ่น DVD ในงาน ก่อนที่จะเปิดมั้ย? Guilt (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักก่อวินาศกรรม[nak kø winātsakam] (n, exp) EN: saboteur   FR: saboteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SABOTEUR S AE2 B AH0 T ER1
SABOTEURS S AE2 B AH0 T ER1 Z
SABOTEURS S AE2 B IH0 T AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saboteur (n) sˌæbətˈɜːʳr (s a2 b @ t @@1 r)
saboteurs (n) sˌæbətˈɜːʳz (s a2 b @ t @@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saboteur { m }saboteur [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サボタージュ員[サボタージュいん, sabota-ju in] (n) (obsc) saboteur [Add to Longdo]
妨害工作員[ぼうがいこうさくいん, bougaikousakuin] (n) saboteur [Add to Longdo]
妨業員[ぼうぎょういん, bougyouin] (n) saboteur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saboteur
   n 1: someone who commits sabotage or deliberately causes wrecks
      [syn: {saboteur}, {wrecker}, {diversionist}]
   2: a member of a clandestine subversive organization who tries
     to help a potential invader [syn: {fifth columnist},
     {saboteur}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Saboteur /zaboːtøːr/ 
  saboteur

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top