ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagen

S AE1 G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagen-, *sagen*
Possible hiragana form: さげん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sageness(n) ความฉลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Irgendetwas, das Sie sagen m.ถ้าคุณจะพูดอะไร Chuck Versus the DeLorean (2008)
gen, anything you wish to say... sagen Sie durch mich. ... you say through me.ให้พูดผ่านผมนะครับ Chuck Versus the DeLorean (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAGEN S AE1 G AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say { said; said } | saying | said | he/she says (saith [ obs. ]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say [Add to Longdo]
sagend; erzählendtelling [Add to Longdo]
sagenhaftfabulous [Add to Longdo]
sagenhaft { adv }fabulously [Add to Longdo]
sagenhaft; legendär { adj } | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]
sagenumwoben { adj }steeped in legend; ... of many legends; storied [Add to Longdo]
Sagen Sie es ihm doch!Why don't you go and tell him? [Add to Longdo]
Sagen Sie ihm, er möchte uns abholen.Tell him to pick us up. [Add to Longdo]
Sagen Sie ihr durch die Blume, dass ...Tell her in a roundabout way that ... [Add to Longdo]
Sagen Sie mir bitte ...Kindly tell me ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) { comp } Data Manipulation Language; DML [Add to Longdo]
ニュースエージェント[nyu-sue-jiento] (n) { comp } NewsAgent [Add to Longdo]
黄砂現象[こうさげんしょう, kousagenshou] (n) (See 黄砂) yellow sand phenomenon (dust carried on high winds from China) [Add to Longdo]
左舷[さげん, sagen] (n) port (left side of vessel) [Add to Longdo]
新聞販売店[しんぶんはんばいてん, shinbunhanbaiten] (n) news dealer's shop; newsagent's shop [Add to Longdo]
動作原理[どうさげんり, dousagenri] (n) operating principles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
告げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
申す[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sagen /zaːgən/
   to tell {told, told}; to say {said, said}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sagen /zaːgən/ 
   sagas

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top