ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacramentals

S AE1 K R AH0 M AH0 N T AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacramentals-, *sacramentals*, sacramental
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sacramentals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sacramentals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacramental[ADJ] ซึ่งใช้ในพิธีทางศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสต์ศาสนิกชน, Syn. religious
sacramental[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าเลื่อมใส, น่าเคารพ, Syn. pure, sacred, solemn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacramental(แซคระเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับ sacrament (ดู) ,ศักดิ์สิทธิ์,มีอำนาจรวมตัวสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
sacramental(adj) ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับศีล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacramentalsพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But first, swear to me that you are committed to the sacramental seal of confession.แต่ก่อนอื่น พ่อต้องสาบานว่า จะเก็บมันเป็นความลับ Eye to Eye (2013)
Demons can only be descended with sacramentals.มีเพียงอาวุธที่ได้รับเวทย์มนต์จากสิ่งศักสิทธิ์จึงกำจัดปิศาจได้ I, Frankenstein (2014)
Any object can sacramental, by marking them with the blessed symbol of the Gargoyle Order.ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งศักสิทธิ์ สร้างขึ้นจากสัญลักษณ์ที่ศักสิทธิ์ของภาคีแห่งการ์กอยล์ I, Frankenstein (2014)
We are sacramental beings of light and good. We ascend.พวกเราที่ทำความดีพวกเราจะไปสู่สรวงสวรรค์ I, Frankenstein (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRAMENTAL    S AE1 K R AH0 M AH0 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacramental    (j) sˌækrəmˈɛntl (s a2 k r @ m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gnadebringend {adv}sacramentally [Add to Longdo]
sakramentlich {adj}sacramental [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top