ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saft

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saft-, *saft*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safty glassn. กระจกนิรภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขับขี่ปลอดภัย[n. exp.] (kān khapkhī pløtphai) EN: safty driving   

German-Thai: Longdo Dictionary
Saft(n) |der| น้ำผลไม้, See also: Apfelsaft, Oragensaft, Traubensaft, Zitronensaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saft {m} | Säfte {pl}juice | juices [Add to Longdo]
Saft {m} | Säfte {pl}sap | saps [Add to Longdo]
Saftigkeit {f}juiciness [Add to Longdo]
Saftigkeit {f}sappiness [Add to Longdo]
Saftigkeit {f}succulence; succulency [Add to Longdo]
Saftpresse {f}; Entsafter {m}sqeezer; juice extractor; extractor [Add to Longdo]
saftig {adv}lushly [Add to Longdo]
saftig {adv}sappily [Add to Longdo]
saftig {adj} | saftiger | am saftigstensappy | sappier | sappiest [Add to Longdo]
saftig; fleischig; sukkulent {adj}succulent [Add to Longdo]
saftig {adv}succulently [Add to Longdo]
saftlossapless [Add to Longdo]
saftig {adj} | saftiger | am saftigstenjuicy | juicier | juiciest [Add to Longdo]
saftig {adv}juicily [Add to Longdo]
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  saft
   1. lemonade
   2. juice; sap

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Saft /zaft/ 
   juice; sap

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  saft
   juice; sap

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top