ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pay back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay back-, *pay back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay back(phrv) จ่ายเงินคืน, See also: จ่ายคืน
pay back(phrv) ลงโทษ, See also: แก้แค้น, Syn. get even.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll pay back the money.ฉันจะคืนเงินคุณให้ทีหลัง Platonic Sex (2001)
Why don't you prostitute and pay back my 5 million?ทำไมเธอไม่ขายตัว และจ่ายเงินคืน 5ล้านเยนล่ะ? Platonic Sex (2001)
Pay back all your life.จ่ายทั้งหมดด้วยชีวิตของเธอ Platonic Sex (2001)
I need money to pay back loan sharksคิดดูดีๆนะ ฉันต้องการเงิน เพื่อเอาไปใช้หนี้มาเฟียเงินกู้ Spygirl (2004)
I'm gonna get a job and I'm gonna help Dad pay back Mr. Gunk.ผมจะหางานทำ จะได้ช่วยพ่อ จ่ายค่าเสียหายให้คุณกั๊งค์ Robots (2005)
I would pay back my debt, year, after year, after year.ฉันจะต้องทำงานใช้หนี้ ปีแล้ว ปีเล่า Memoirs of a Geisha (2005)
So we'll sell when high and pay back your money.เราจะขายตอนขึ้นราคา แล้วเอาเงินมาใช้หนี้คุณ The City of Violence (2006)
How are you going to pay back £90, 000?นายจะหาที่ไหนมาใช้หนี้ตั้ง9หมื่น Cassandra's Dream (2007)
But... if my deal falls through, I won't pay back her money.ถ้าข้อตกลงของผมล้มเหลว, ผมจะไม่คืนเงินของคุณ Eiga: Kurosagi (2008)
I'll pay back Awesome, and I'll still have ten large!ฉันจะจ่ายเงินคืนกัปตันออสซัม และฉันจะยัง มีเงินเหลืออีก 1 หมื่น! Chuck Versus the DeLorean (2008)
And I promise to pay back the bail as soon as I can.ฉันซาบซึ้งสิ่งที่คุณทำจริงๆ You'll Be the Death of Me (2008)
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pay backHe promised me to pay back the money.
pay backI could not afford to pay back my debt.
pay backThe family is too poor to pay back the debts.
pay backWe are to pay back the money within this week.
pay backYou should pay back your debts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนเงิน(v) pay back, Example: ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน, Thai Definition: ให้เงินกลับไป
คืนทุน(v) pay back, Example: หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน, Thai Definition: ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา
ใช้คืน(v) pay back, See also: make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose, Syn. ใช้, ชดใช้, Example: ผมวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับใช้คืนเจ้าหนี้
แทนคุณ(v) show gratitude to, See also: pay back, repay a kindness, repay an obligation to, Syn. ตอบแทนคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
แก้เผ็ด[kaēphet] (v) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back  FR: se venger ; user de représailles
คืนเงิน[kheūn ngoen] (v, exp) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price  FR: rembourser
ทด[thot] (v) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back  FR: restituer ; redonner
ทดแทน[thotthaēn] (v) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return  FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] pay back; return; surname Huan #37 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s, vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf, v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) #12,243 [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] (v5s, vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores [Add to Longdo]
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores [Add to Longdo]
払い戻す(P);払戻す[はらいもどす, haraimodosu] (v5s, vt) to repay; to pay back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pay back
   v 1: act or give recompense in recognition of someone's behavior
      or actions [syn: {reward}, {repay}, {pay back}]
   2: take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll
     fix him good!"; "This time I got him" [syn: {pay back}, {pay
     off}, {get}, {fix}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top