ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repayment

R IY0 P EY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repayment-, *repayment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repayment(n) การชำระคืน, See also: การจ่ายเงินคืน, Syn. compensation, indemnity

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pledged property is surrendered when full repayment is not made by given date.สมบัติที่เอามาคํ้าประกัน ต้องถูกริบ เมื่อไม่จ่ายเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนด The City of Violence (2006)
Our agreement calls for repayment of your debtแกบอกว่าจะจ่ายหนี้ The Thing in the Pit (2010)
Here. Consider it a repayment for helping me crash Peggy Haplin's party tonight.คิดเสียว่าเป็นการตอบแทน บุญคุณที่คุณพาฉันไปงานปาร์ตี้ ของเพกจี้ในคืนนี้ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
You mistake choice for repayment of a debt, one owed to Oenomaus.ทางเลือกที่ผิดพลาดคุณ เพื่อการชำระหนี้ หนึ่งห Oenomaus Chosen Path (2012)
Was saving his life not repayment enough?ได้รับการช่วยชีวิตเขาไว้ การชำระหนี้ไม่เพียงพอหรือไม่ Chosen Path (2012)
A fair enough repayment for putting your spear through my would-be killer's face, wouldn't you say?เหมาะกับผลงานแทงหอก ทะลุคอคนที่เกือบสังหารข้า จริงไหม? Walk of Punishment (2013)
You're not doing this for repayment of a financial debt, are you?ไม่ได้ทำเพื่อล้างหนี้ ใช่ไหม The Serpent (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repaymentHe impatiently asked for repayment.
repaymentI was a little behind hand in my repayments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งตอบแทน(n) return, See also: repayment, reciprocation, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
สิ่งตอบแทน(n) return, See also: repayment, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระเงินล่วงหน้า[kān chamra ngoen lūang-nā] (n, exp) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้า[kān kheūn ngoen jāi lūang-nā] (n, exp) EN: repayment of advance payment
การทำขวัญ[kān thamkhwan] (n) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement  FR: compensation [ f ] ; indemnisation [ f ]
ลำเลิก[lamloēk] (v) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker  FR: se vanter de ses bienfaits
เงินผ่อน[ngoenphǿn] (n) EN: instalment = installment (Am.) ; partial repayment ; payment  FR: versement [ m ]
พักชำระหนี้[phak chamra nī] (v, exp) EN: suspend repayment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPAYMENT R IY0 P EY1 M AH0 N T
REPAYMENTS R IY0 P EY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repayment (n) rˈɪpˈɛɪmənt (r i1 p ei1 m @ n t)
repayments (n) rˈɪpˈɛɪmənts (r i1 p ei1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückzahlung { f } | Rückzahlungen { pl }repayment | repayments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
返済[へんさい, hensai] (n, vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) #14,630 [Add to Longdo]
返却[へんきゃく, henkyaku] (n, vs) return of something; repayment; (P) #18,768 [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n, vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
還府金[かんふきん, kanfukin] (n) repayment money; refund [Add to Longdo]
元払い[もとばらい, motobarai] (n) prepayment [Add to Longdo]
借り払い;借払い[かりばらい, karibarai] (n, vs) loan repayment [Add to Longdo]
償還[しょうかん, shoukan] (n, vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償還期間[しょうかんきかん, shoukankikan] (n) redemption period; repayment term [Add to Longdo]
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n, vs, adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
前渡金[まえわたしきん, maewatashikin] (n) advance payments; prepayment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top