ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reimbursement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reimbursement-, *reimbursement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reimbursement(n) การชำระเงินคืน, Syn. compensation, restitution

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเปิด[baipoēt] (n, exp) EN: claim for reimbursement
การทำขวัญ[kān thamkhwan] (n) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement  FR: compensation [ f ] ; indemnisation [ f ]
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย[nangseū rīekrøng khāsīahāi] (n, exp) EN: claim for reimbursement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reimbursement
reimbursements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reimbursement
reimbursements

Japanese-English: EDICT Dictionary
返済[へんさい, hensai] (n, vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) #14,630 [Add to Longdo]
リインバースメント[riinba-sumento] (n, adj-f) reimbursement [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]
弁償[べんしょう, benshou] (n, vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P) [Add to Longdo]
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reimbursement \Re`im*burse"ment\ (-b?rs"ment), n. [Cf. F.
   rembursement.]
   The act reimbursing. --A. Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reimbursement
   n 1: compensation paid (to someone) for damages or losses or
      money already spent etc.; "he received reimbursement for
      his travel expenses"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top