ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rewarding

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rewarding-, *rewarding*, reward
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rewarding(adj) ซึ่งให้รางวัล, See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน, Syn. fulfilling, gratifying, satisfying

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It makes it a so much more rewarding life for them. Family means children.มันทำให้ชีวิตของพวกเขา มีความหมายขึ้นมาก ครอบครัวหมายถึงเด็กๆ There Will Be Blood (2007)
A little challenging. So rewarding though.ท้าทายความสามารถ มีผลตอบแทนดี The Nanny Diaries (2007)
Find the scent, my compadres, and you too shall have much rewardings from Master for the toil factor you wage.ตามกลิ่นไป สหายทั้งหลาย แล้วพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม จากเจ้านาย เพื่อตอบแทนหยาดเหงื่อของเจ้า Up (2009)
Today, I am rewarding them with these medals.วันนี้ ผมจะมอบเหรียญสดุดีให้พวกเขา Public Enemies (2009)
It's the captivity industry that keeps this slaughter going by rewarding the fishermen for their bad behavior.แต่ ริค ได้ชี้ให้เราเห็น ที่ๆพวกเขานำเรือไป ในซอกลับของแนวผา The Cove (2009)
it'll be very rewarding work for you.เป็นการตอบแทน การทำงานของนาย Showmance (2009)
By rewarding my fantastic kids, ด้วยการให้รางวัลแก่ลูกๆที่น่ารัก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I-I need Parker to know that I lead a full and rewarding life.ผม-ผมอยากให้พาร์กเกอร์รู้ว่า ผมนำพาไปสู่ชีวิตที่ดี The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The man turned and there was something rewarding in his eyes.หมอนั่นหันมา... ... นั่นคือสิ่งตอบแทนในสายตาเขา Watchmen (2009)
It's been so rewarding spending time with my little angel.มันยอดเยี่ยมมากค่ะที่ได้ใช้เวลากับนางฟ้าตัวน้อยๆของฉัน You Gotta Get a Gimmick (2010)
Believe me, it's the most rewarding experience for the whole family.เชื่อฉัน มันเป็นประสบการณ์ชีวิต ให้ทั้งครอบครัวเลย Foreign Exchange (2010)
She said it's a very rewarding experience that makes kids more tolerant.เธอบอกจะเป็นประสบการณ์ ที่ทำให้เด็กอดทนยิ่งขึ้น Foreign Exchange (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้มค่า[khumkhā] (adj) EN: remunerative ; rewarding

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rewarding
rewarding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rewarding

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] (n) rewarding good and punishing evil; novel or drama with a rewarding-good-and-punishing-evil theme; moral purpose; morality play; (P) [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reward \Re*ward"\, v. t. [imp. & p. p. {Rewarded}; p. pr. & vb.
   n. {Rewarding}.] [OF. rewarder, another form of regarder, of
   German origin. The original sense is, to look at, regard,
   hence, to regard as worthy, give a reward to. See {Ward},
   {Regard}.]
   To give in return, whether good or evil; -- commonly in a
   good sense; to requite; to recompense; to repay; to
   compensate.
   [1913 Webster]
 
      After the deed that is done, one doom shall reward,
      Mercy or no mercy as truth will accord. --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded
      thee evil.                --1 Sam. xxiv.
                          17.
   [1913 Webster]
 
      I will render vengeance to mine enemies, and will
      reward them that hate me.        --Deut. xxxii.
                          41.
   [1913 Webster]
 
      God rewards those that have made use of the single
      talent.                 --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rewarding
   adj 1: providing personal satisfaction; "a rewarding career as a
       paramedic" [ant: {unrewarding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top