ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recompense

R EH1 K AH0 M P EH2 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recompense-, *recompense*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recompense(vt) ตอบแทน, See also: ชดเชย, Syn. compensate, remunerate
recompense(n) ค่าชดเชย, See also: ค่าตอบแทน, Syn. compensation, reward
recompense for(phrv) ชดเชย, See also: ชดใช้สำหรับ, Syn. repay for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, ตอบสนอง n. การชดเชย, การชดใช้, ค่าชดเชย, ค่าชดใช้, รางวัล, ค่าตอบแทน, , See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse, recoup, amends

English-Thai: Nontri Dictionary
recompense(n) สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน, ค่าชดใช้, การชดเชย, รางวัล
recompense(vt) ชดใช้, ให้ค่าตอบแทน, ตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recompense๑. ชดใช้, สิ่งชดใช้๒. รางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keeping quiet and then giving the Rei that went after me, happiness... is for me the best kind of recompense I can give.ไม่ต้องพูดอะไรและปล่อยให้เรย์อยู่กับผม ความสุข... คือสิ่งที่ผมสามารถตอบแทนให้ได้ Operation Proposal (2007)
Do you want recompense against Sam Crow?นายต้องให้กับพวกSam Crow ชดใช้ไหม Balm (2009)
Do you want recompense against Sam Crow?นายต้องให้กับพวกSam Crow ชดใช้ไหม Fa Guan (2009)
King Olaf has demanded recompense and by the ancient laws of Camelot, the matter will be settled by a tourney in three stages.กษัตริย์โอลาฟต้องการให้เกิดการประลองนี้ และ ตามกฏแห่ง Camelot จะประลองฝีมือกันด้วยอาวุธ 3 ชนิด Sweet Dreams (2009)
Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.Beyond the meager recompense you offered when last we spoke. Whore (2010)
So you take the world I love as a recompense for your imagined slights?เจ้าก็เลยจะทำลายโลกที่ข้ารัก เพื่อชดเชยปมด้อย ในใจเจ้ายังงั้นเหรอ? The Avengers (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตอบแทน(n) pay, See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment, Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง, Example: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน
ค่าทดแทน(n) compensation, See also: recompense, Syn. ค่าชดเชย, Example: โครงการตัดถนนใหม่จะต้องจ่ายค่าทดแทนทั้งที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนซึ่งต้องย้ายออกและจัดหาพื้นที่ทำกินใหม่
ค่าชดเชย(v) recompense, See also: compensation, Example: วิธีแก้สภาวะว่างงานให้ลดน้อยลงได้ก็ควรมีกฎหมายให้ค่าชดเชยแก่คนงานให้เพียงพอเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับรางวัล[dāirap rāngwan] (v, exp) EN: be rewarded ; get a prize  FR: être récompensé ; obtenir une récompense
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
ปูนบำเหน็จ[pūn bamnet] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
รางวัล[rāngwan] (v) EN: reward ; tip  FR: récompenser
รับรางวัล[rap rāng wan] (n, exp) EN: receive a prize  FR: recevoir un prix ; être récompensé
ทด[thot] (v) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back  FR: restituer ; redonner
ตกรางวัล[tokrāngwan] (v) EN: give a prize (to) ; give a reward (to) ; offer a reward  FR: récompenser
ตอบแทน[tøpthaēn] (v) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate  FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOMPENSE R EH1 K AH0 M P EH2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recompense (v) rˈɛkəmpɛns (r e1 k @ m p e n s)
recompensed (v) rˈɛkəmpɛnst (r e1 k @ m p e n s t)
recompenses (v) rˈɛkəmpɛnsɪz (r e1 k @ m p e n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
報酬[ほうしゅう, houshuu] (n) remuneration; recompense; reward; toll; (P) #6,636 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n) (obsc) wage; recompense #9,637 [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u, vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
損失を償う[そんしつをつぐなう, sonshitsuwotsugunau] (exp, v5u) to recompense for a loss [Add to Longdo]
報い;酬い[むくい, mukui] (n) reward; recompense; return; punishment; retribution [Add to Longdo]
報いる(P);酬いる[むくいる, mukuiru] (v1, vt) (See 報う) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]
報う(P);酬う[むくう, mukuu] (v5u, vt) (See 報いる) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top