ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การตอบแทน

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตอบแทน-, *การตอบแทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอบแทน[N] return, See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal, Syn. การชดเชย, การทดแทน, การตอบสนอง, Example: การตอบแทนผู้มีพระคุณสามารถกระทำได้หลายแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reciprocityการตอบแทนกันและกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
$5 should do it.คุณช่วยแสดงให้เขาเห็นการตอบแทนคุณของเราสิ อ่า! สัก 5 ดอลล่าร์คงพอมั๊งครับ. Mannequin (1987)
- Your help obligates me?- ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเหรอคะ As Good as It Gets (1997)
Your diplomatic skill... would be richly rewarded here.ทักษะทางการฑูตของคุณ... จะได้รับการตอบแทน อย่างมหาศาลที่นี่ Seven Years in Tibet (1997)
Serving my country faithfully is reward enough, Excellence.การรับใช้ชาติของกระหม่อมอย่างศรัทธา ก็เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)
If you need a favor from me, let me know.หากคุณอยากจะให้ฉันช่วยอะไรบ้างเป็นการตอบแทน บอกฉันได้เลยนะคะ Il Mare (2000)
Does a hero dragon deserve anything less?มังกรผู้เป็นวีรบุรุษ สมควรจะได้รับการตอบแทนเท่านี้เองเหรอ? Mulan 2: The Final War (2004)
... witha killeron theloose seems to me a poor way to repay them!ทั้งที่มีฆาตรกรเป็นอิสระอยู่ ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการตอบแทนที่แย่มากนะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Can I at least give you some free tennis lessons?อย่างน้อยให้ผมสอนคุณเล่นเทนนิส เป็นการตอบแทนได้มั้ย Match Point (2005)
I lost to you as much as I beat you. No.ฉันยกให้นายเป็นการตอบแทนแล้วกัน Match Point (2005)
With all your help, I try to help you back, but all I get is your angry look.ที่เจ้าช่วยข้ามาทั้งหมด ข้าแค่จะช่วยเจ้าบ้าง แต่ข้าได้รับการตอบแทน เป็นหน้าตาโกรธๆ Shadowless Sword (2005)
For the favor, I can offer you three days of work a week in here.เพื่อเป็นการตอบแทน ฉันจะให้เธอ มาทำงานในห้องนี้ 3 วันต่อสัปดาห์ Pilot (2005)
Your grandfather is lucky to have such a friend and he wanted to repay his friend with a present.ปู่ของลูกโชคดีที่มีเพื่อนแท้ ท่านจึงต้องการตอบแทนเพื่อนของท่าน Episode #1.1 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตอบแทน[n.] (kān tøpthaēn) EN: in return   

English-Thai: Longdo Dictionary
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
retaliation(รีแทลลิเอ'เชิน) n. การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ, Syn. reprisal
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
reciprocation(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การตอบสนอง
reciprocity(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การค้าระหว่างประเทศ
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
retributive(adj) เป็นการแก้แค้น,เป็นการตอบแทน,เกี่ยวกับเวรกรรม
return(n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top