ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guerdon

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guerdon-, *guerdon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล, ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล, ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
guerdon(n) รางวัล, ค่าตอบแทน
guerdon(vt) ให้รางวัล, จ่ายค่าตอบแทน

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guerdon \Guer"don\, n. [OF. guerdon, guerredon, LL. widerdonum
   (influenced by L. donum gift, cf. {Donation} ), fr. OHG.
   widarl[=o]n; widar again, against (G. wider wieder) + l[=o]n
   reward, G. lohn, akin to AS. le['a]n Goth. laun. See
   {Withers}.]
   A reward; requital; recompense; -- used in both a good and a
   bad sense. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      So young as to regard men's frown or smile
      As loss or guerdon of a glorious lot.  --Byron.
   [1913 Webster]
 
      He shall, by thy revenging hand, at once receive the
      just guerdon of all his former villainies. --Knolles.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guerdon \Guer"don\, v. t. [OF. guerdonner, guerredonner. See
   {Guerdon}, n.]
   To give guerdon to; to reward; to be a recompense for. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Him we gave a costly bribe
      To guerdon silence.           --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guerdon
   n 1: a reward or payment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top