ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fulfilling

F UH0 L F IH1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fulfilling-, *fulfilling*, fulfill
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't what you two do, but I'm fulfilling my obligation.ฉันคงบังคับพวกคุณไม่ได้ แต่ฉันต้องทำภารกิจให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
Teaching the young is fulfilling endeavorment.Teaching the young is fulfilling endeavorment. Anna and the King (1999)
They're about fulfilling your dreams and about standing up for what you believe in.มันเป็นเรื่องของการเติมเต็มความฝันของเราเอง และยึดมั่นในสิ่งที่ตนเชื่อ A Cinderella Story (2004)
So you had your kid instead of fulfilling your dream.คุณตัดสินใจมีลูกแทนที่จะ ทำตามฝันของคุณเหรอ The Perfect Man (2005)
Because i believe your serious about fulfilling your dream.เพราะว่าฉันเชื่อว่านายกังวลเกี่ยวกับการทำตามความฝันของนาย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You should only think about fulfilling your love for Miyuki.เธอน่าจะคิดถึงแต่เรื่องเติมเต็มความรักให้กับมิยูกิ Heavenly Forest (2006)
Nothing stops me from fulfilling my orders.ไม่มีอะไรหยุดฉันในการทำหน้าที่ได้ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Centralized management of each country's satellites... along with the proposed system of information sharing... could be a first step towards fulfilling the wishes of those who long for peace... in our postwar society.การจัดการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของดาวเทียมแต่ละประเทศ... ...ตลอดด้วยการเสนอระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล... ...จะเป็นก้าวแรกไปสู่ความสมหวัง ที่ผู้รอคอยสันติสุขปรารถนา Appleseed Ex Machina (2007)
It is a challenging and often difficult process but an incredibly fulfilling one.มันมีขั้นตอนที่ท้าทายและยุ่งยากอยู่ แต่ให้ผลน่าพอใจถ้าเชื่อ Fireproof (2008)
Yeah, sure, I could, but, uh, wouldn't that be more fulfilling for you if you did it yourself?เอ่อ ได้ ตามได้ แต่จะดีกว่ามั้ย ถ้าหากว่า คุณไปตามหาเอาเองน่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
I was just fulfilling an order.ผมแค่เติมเต็มความต้องการของลูกค้า Cheating Death (2008)
I'm going to pursue a more fulfilling pastime.ฉันจะไปหาอะไรชดเชยเวลาที่หายไปสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fulfillingEnjoyable and fulfilling.
fulfillingFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.
fulfillingJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FULFILLING F UH0 L F IH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fulfilling (v) fˈulfˈɪlɪŋ (f u1 l f i1 l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fulfill \Ful*fill"\, v. t. [imp. & p. p. {Fulfilled}; p. pr. &
   vb. n. {Fulfilling}.] [OE. fulfillen, fulfullen, AS.
   fulfyllan; ful full + fyllan to fill. See {Full}, a., and
   {Fill}, v. t.] [Written also {fulfil.}]
   1. To fill up; to make full or complete. [Obs.] "Fulfill her
    week" --Gen. xxix. 27.
    [1913 Webster]
 
       Suffer thou that the children be fulfilled first,
       for it is not good to take the bread of children and
       give to hounds.            --Wyclif (Mark
                          vii. 27).
    [1913 Webster]
 
   2. To accomplish or carry into effect, as an intention,
    promise, or prophecy, a desire, prayer, or requirement,
    etc.; to complete by performance; to answer the
    requisitions of; to bring to pass, as a purpose or design;
    to effectuate.
    [1913 Webster]
 
       He will, fulfill the desire of them fear him. --Ps.
                          cxlv. 199.
    [1913 Webster]
 
       Here Nature seems fulfilled in all her ends.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Servants must their masters' minds fulfill. --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top