ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gorgeou

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gorgeou-, *gorgeou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gorgeous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb

English-Thai: Nontri Dictionary
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She didn't wanna wear 'em out of the house so people'd think she's gorgeous.From glasses, right? 12 Angry Men (1957)
You're beautiful, beautiful. You're gorgeous.คุณสวยสวย คุณงดงาม The Godfather (1972)
You see that gorgeous smile?เธอเห็นยิ้มแฉ่งนั่นมั๊ย? Suspiria (1977)
You know, sometimes I look at these gorgeous-looking chicks,คุณรู้ว่า บางครั้ง ดู ฉัน ที่ เหล่านี้ ลูกไก่ งดงาม ที่มอง I Spit on Your Grave (1978)
- You look absolutely gorgeous. - Thank you, Charles.คุณดูงดงามอย่างแน่นอน ขอบคุณชาร์ลส์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Isn't she gorgeous?สวยไหม Goodfellas (1990)
- To convey gorgeous creatures such as yourselves... to your most forbidden desires.- รถเมล์. Hocus Pocus (1993)
Who are those two gorgeous women in the kitchen?ใครคือทั้งสองงดงาม ผู้หญิงในห้องครัว? In the Name of the Father (1993)
He was gorgeous. He gave her a granddaughter.เขาก็เป็นคนดี เขามีหลานสาวให้กับเธอด้วย The Joy Luck Club (1993)
Isn't she gorgeous?เธอน่ารักมั้ย Junior (1994)
This really gorgeous Limoges gravy boat.มันเป็นเรือในขวดที่สวยมากๆ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Bob Dole is gorgeous!บ๊อบโดเป็นรูปหล่อ! The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gorgeouIsn't he gorgeous? - So tall and smart-looking.
gorgeou"I was just admiring your roses. They're absolutely gorgeous." "Oh, I'm flattered. Thank you."
gorgeouShe was dazzled by the gorgeous room.
gorgeouThat's a gorgeous color. What kind of beer is that?
gorgeouThe gorgeous cake made my mouth water.
gorgeouThe peacock has a truly gorgeous tail.
gorgeouThe weather was gorgeous.
gorgeouThis hotel has a gorgeous outlook onto the sea.
gorgeouThis is a gorgeous town.
gorgeouWhat a gorgeous bash!
gorgeouWhat a gorgeous coat you're wearing.
gorgeouWhat a gorgeous sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ความหรูหรา[N] gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai definition: การงามอย่างฉูดฉาด
พราวแพรว[V] gorgeous, See also: glow, glitter, sparkle, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, พราว, แพรว, Example: นิ้วของเธอพราวพราวแพรวไปด้วยเพชร, Thai definition: ละลานตา
เฟี้ยว[ADV] magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู[ADJ] splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
อะร้าอร่าม[ADV] dazzlingly, See also: gorgeously, Example: พวกคุณครูแต่งเครื่องแบบติดขีดบอกยศอะร้าอร่าม, Thai definition: ลักษณะการแต่งกายที่มีเครื่องประดับเต็มไปทั้งตัว
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สวย[v.] (sūay = suay) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome   
สวยมากเลย[adj.] (sūay māk loēi) EN: very beautiful ; gorgeous   FR: magnifique
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām = suay-ngam) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely   FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหรู[v.] (sūayrū) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous   
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously   

CMU English Pronouncing Dictionary
GORGEOUS    G AO1 R JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gorgeous    (j) gˈɔːʤəs (g oo1 jh @ s)
gorgeously    (a) gˈɔːʤəsliː (g oo1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华丽[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous, #6,280 [Add to Longdo]
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]
华彩[huá cǎi, ㄏㄨㄚˊ ㄘㄞˇ, / ] gorgeous; resplendent or rich color, #40,163 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] gorgeous, #203,106 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴージャス[, go-jasu] (adj-na,n) gorgeous; (P) [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
鮮麗[せんれい, senrei] (adj-na,n) vivid; gorgeous; resplendent beauty; bright [Add to Longdo]
爆裂ボディー[ばくれつボディー, bakuretsu bodei-] (n) gorgeous body [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top