ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绚丽

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绚丽-, *绚丽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is so bright... so many colors... and the sun is so warm.[CN] 阳光明媚啊... 绚丽多彩... 和煦的阳光 Dracula: Dead and Loving It (1995)
He/she looks at your black dress, your wonderful jewels and your face of bitter[CN] 它着眼于你的衣服,黑色和绚丽Joahrk 面对恶劣 Flowers in the Attic (1987)
You're shining so bright[CN] # 你的光芒绚丽 绚丽 绚丽 绚丽 # # You're shining bright, bright, bright, bright # Ice Age: Collision Course (2016)
My love, my love, my love[CN] # 你的光芒如此绚丽 # # You're shining so bright # Ice Age: Collision Course (2016)
I wanna stay forever with my superstar[CN] # 你把我的生活点缀得那么绚丽 # # You color my day so bright # Ice Age: Collision Course (2016)
Beauties, aren't they?[CN] 绚丽的伤口 不是吗? Detour (1945)
♪ And when you are ringing, it makes colors clear ♪[CN] 当你按铃时 绚丽多彩呈现 And when you are ringing, it makes colors clear The Hero of Color City (2014)
Ladies and gentlemen, when you look at this gorgeous couple...[CN] 女士们先生们 当你注视着这绚丽的一对 Singin' in the Rain (1952)
"How many colors should I change for no reason?"[CN] 要我调配出多少绚丽色彩 Bang Bang (2014)
folks. The most gorgeous reptiles in the whole world.[CN] 是的 各位 全世界最绚丽的爬行动物 Ghoulies II (1987)
And each year, the desert bursts into life with a dazzling display. Water is so scarce that this show will not last long, so plants compete to attract their pollinators with colour. Here in Namaqualand, a 600-mile strip of coastal desert becomes carpeted with blooms.[CN] 在这片干渴的土地上凝结成水 {\3cH202020}and condenses on this thirsty land. 这片沙漠都会绽放出五彩绚丽的花朵 {\3cH202020}the desert bursts into life with a dazzling display. 因此花朵需要用艳丽的色彩吸引授粉的昆虫 {\3cH202020}so plants compete to attract their pollinators with colour. 600英里长的海岸沙漠长廊 {\3cH202020}a 600 Cape (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top