ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฟี้ยว

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฟี้ยว-, *เฟี้ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟี้ยว[ADV] magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฟี้ยวว. อาการที่แสดงหรือทำผาดโผนให้เป็นที่สะดุดตาผู้อื่น เช่น แต่งตัวเฟี้ยว ขับรถเฟี้ยว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's pretty boring but sometimes when we get together we have fun.แม่งโคตรจะน่าเบื่อเลยเวลาอยู่คนเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ พวกเราได้มารวมตัวกันละก็... บอกได้คำเดียว เฟี้ยวสุดๆ Ken Park (2002)
Okay, any mention of his razor-sharp teeth or his 4-inch claws, animal eyes?โอเค เขาพูดถึงฟันแหลมเฟี้ยว หรือกรลงเล็บ4นิ้ว ตาสัตว์ร้ายบ้างไหม? Bedtime Stories (2007)
And the pointless begging for the eggs was pretty uncomfortable for me.มันเลอะเทอะนะที่มาขอไข่ มันไม่เฟี้ยวเลยสำหรับชั้น Funny Games (2007)
Good.เฟี้ยวเงาะ Funny Games (2007)
- Swish!- เฟี้ยวNights in Rodanthe (2008)
Though I'm glad you still think your dad's a handsome old devil, even if he does belong in the Stone Age.ขอบใจนะลูกที่คิดว่า พ่อยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว ต่อให้มาจากยุคหินก็เถอะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Four hours of THC giggles and MDMA highs with a transcendental kicker.ออกฤทธิ์ 4ชั่วโมง นานกว่ายาบ้าอีก ดูดแล้วรับรอง เฟี้ยวสุดๆ Cook (2009)
Bev, this is the platinum-selling, Grammy-winning and very handsome producer, Guy Morgan.เบฟ นี่คือ คนที่โด่งดัง ร่ำรวย ชนะเลิศ... และ หล่อเฟี้ยวโปรดิ้วเซ่อ กาย มอแกน A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Who knew the ball and chain cleaned up so nice?ใครจะรู้ว่าเงาะถอดรูปออกมาได้หล่อเฟี้ยวขนาดนี้? Dentist of Detroit (2011)
Yes, I will, because I am a bright-eyed young substitute teacher getting a jump on his day.เพราะฉันคือ ครูวัยหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวที่มีดวงตาเป็นประกาย กำลังจะกระโดดเข้าไปสู่วันของเขา Upper West Side Story (2012)
Well, then, swish!ใช่ นั่นสะบัดดังเฟี้ยว Saving Mr. Banks (2013)
Swish.เฟี้ยวSaving Mr. Banks (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข

English-Thai: Nontri Dictionary
swish(n) เสียงเฟี้ยว,เสียงหวือ,แส้
swish(vi) มีเสียงเฟี้ยว,มีเสียงหวือ,เฆี่ยน,หวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top