ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

华丽

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -华丽-, *华丽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华丽[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous, #6,280 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, isn't the Concorde gorgeous![CN] 看 那不是华丽的协和式超音速飞机吗 Breathless (1960)
Luxuriant imitations again[CN] 又是些华丽的效仿 The Last Adventure (1967)
A coast-to-coast broadcast. Jett's gonna make a magnificent speech.[CN] 还会有现场直播 杰特要进行词藻华丽的演说 Giant (1956)
Them's mighty fine clothes you're wearin'[CN] 你们在这儿穿着华丽的衣服 The Big Country (1958)
One of the stately homes of England.[CN] 坐占全英国最华丽的庄园之一 Libel (1959)
I want silk dresses and fine carriages and a man to smell good.[CN] 我要穿丝绸衣裳,坐华丽马车 和一个味道高尚的男人 How the West Was Won (1962)
For the moon's pretty light[CN] 让给月亮华丽的光辉 The Naked Kiss (1964)
Well, mandarin red and fuchsia is a very chic combination this year.[CN] 现在流行用华丽的红色和紫红色 做结合 The Servant (1963)
This fabulous ship together with its queen, the fabulous Cleopatra.[CN] 华丽的船... Cleopatra (1963)
Give him credit. The boy's gall is gorgeous.[CN] 给他信任 他的瑕疵也是华丽 Sweet Smell of Success (1957)
And here is the Queen in a dazzling evening dress, followed by her Prince Charming, Philip, as relaxed as if this were the Thames on an English Sunday.[CN] 这就是女王陛下 穿着华丽的晚礼服 她迷人的菲利普亲王紧随其后 Love Is My Profession (1958)
- Beautiful but incredible words.[CN] -华丽的谎言 Through a Glass Darkly (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top