Search result for

วิเศษ

(53 entries)
(0.0459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิเศษ-, *วิเศษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิเศษ[ADJ] superb, See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: การช็อปปิ้งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษจริงๆ, Thai definition: ที่ดีเลิศหรือที่ยอดเยี่ยม
วิเศษณ์[N] adverb, Syn. คำกริยาวิเศษณ์, Example: นามวลีประกอบด้วยนามและตามด้วยวิเศษณ์, Thai definition: คำจำพวกหนึ่งที่แต่งหรือขยายคำนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณเป็นต้น เช่น คนดี น้ำมาก ทำดี ดีมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิเศษว. ยอดเยี่ยม, เลิศลอย, เช่น อาหารร้านนี้วิเศษมาก
วิเศษยอดเยี่ยมในทางวิทยาคมเป็นต้น เช่น ผู้วิเศษ, กายสิทธิ์, มีอำนาจหรืออิทธิฤทธิ์ในตัว, เช่น พรมวิเศษ ของวิเศษ ดาบวิเศษ.
วิเศษณ-, วิเศษณ์(วิเสสะนะ-, วิเสด) น. คำจำพวกหนึ่งที่แต่งหรือขยายคำนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณเป็นต้น เช่น คนดี นํ้ามาก ทำดี ดีมาก.
วิเศษณการก(วิเสสะนะ-) น. คำที่เรียงอยู่หลังบุรพบทที่ใช้เป็นบทเชื่อม เช่น รถของฉัน เขากินด้วยช้อนส้อม เขามาสู่บ้าน ถ้าละบุรพบทเสีย ก็อยู่ติดกับบทที่มันประกอบ เช่น รถฉัน เขากินช้อนส้อม เขามาบ้าน.
เรี่ยมวิเศษ, ดีเยี่ยม, เช่น ถ้าสอบได้ที่ ๑ ก็เรี่ยม ได้บรรจุงานก็เรี่ยม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fantastic.วิเศษ I Lied, Too. (2009)
- Fantastic.วิเศษ Sad Professor (2011)
To all its sweet sordidness.เป็นที่ที่วิเศษและดีงาม Chuck in Real Life (2008)
So they can see how amazing you are with their own eyesพวกเขาจะได้เห็นกับตา ว่าที่เธอมันมันวิเศษแค่ไหน There Might be Blood (2008)
Wonderful couples.พ่อแม่ที่วิเศษสุด Joy (2008)
There's so many wonderful people out there.มีคนที่วิเศษสุดมากมายข้างนอก Joy (2008)
Helicopter? Magic Mole Machine? What?เฮลิคอปเตอร์ เครื่องเจาะอุโองค์วิเศษ อะไร Episode #1.5 (2008)
So this is the work of a sorcerer?งั้นก็ต้องเป็นฝืมือของผู้วิเศษ Excalibur (2008)
- The Mage Stone?หินวิเศษTo Kill the King (2008)
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
Hey, is being a rich guy all that wonderful?นี่ เป็นคนรวยวิเศษมากหรือไง? Iljimae (2008)
Fantastic!วิเศษ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful   FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
วิเศษจริง[adj.] (wisēt jing ) FR: splendide ; magnifique
วิเศษณ์[n.] (wisēt) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer   FR: adjectif [m] ; adverbe [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit for a king[IDM] วิเศษมาก, See also: เยี่ยมมาก, ชั้นเลิศ
ideal[ADJ] ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
magic[ADJ] วิเศษ, See also: น่าพิศวง, Syn. charming, miraculous, wonderful
magical[ADJ] วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
chillin'[SL] วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, สุดยอด
froody[SL] วิเศษ, See also: ยอด
splendid[ADJ] วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, magnificient
splendiferous[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: วิเศษ
super[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: วิเศษ, ยอดเยี่ยม, สุดยอด, Syn. best, excellent, tiptop, wonderful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
adverb(แอด' เวอบ) n กิริยาวิเศษณ์
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
gloriolen. รัศมีที่แผ่ออกรอบศีรษะของผู้วิเศษ,ทรงกลด
god(กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน, Syn. divinity,deity
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb

English-Thai: Nontri Dictionary
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
enchanter(n) ผู้วิเศษ,หมอเสน่ห์
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
God(n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top