ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

华彩

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -华彩-, *华彩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华彩[huá cǎi, ㄏㄨㄚˊ ㄘㄞˇ, / ] gorgeous; resplendent or rich color, #40,163 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feel free to add light detail on it.[CN] 随便给它加上点儿华彩 It Might Get Loud (2008)
She's counting on you to help us break this curse.[CN] 大师的华彩乐段 你准备好了吗? Beauty and the Beast (2017)
- Did I miss the foot-rub?[CN] - 我错过华彩乐章了吗? After Sex (1997)
The Palazzo Cardenza.[CN] 在卡登撒华彩 Spectre (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top