ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrific

T ER0 IH1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrific-, *terrific*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrific(adj) ยอดเยี่ยมมาก, See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent, superb, splendid, wonderful, marvellous
terrific(adj) อย่างมาก, See also: มากมาย, Syn. great, immense, tremendous
terrific(adj) น่ากลัวมาก, See also: สยองขวัญ, Syn. dreadful, frightful, terrifying, Ant. common, conventional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrific(เทริฟ'ฟิค) adj. ยิ่งใหญ่, มากมาย, น่ากลัว, สยองขวัญ., See also: terrifically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
terrific(adj) น่าหวาดกลัว, สยองขวัญ, มากมาย, ยิ่งใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
terrificแสบมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
-You look terrific on the floor.- คุณมีลักษณะที่ยอดเยี่ยมบนพื้น The Godfather (1972)
That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, right?นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เรามีคนหนังสือพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนใช่มั้ย? The Godfather (1972)
It's right here, with some terrific company.อยู่ตรงนี้ มีเพื่อนที่ดีซะด้วยสิ Oh, God! (1977)
So I'm gonna do my kind of dancin' with a great partner... who's not only a terrific dancer... but somebody who's taught me that there are people... willing to stand up for other people no matter what it costs them.ดังนั้น ผมจึงจะเต้นในแบบของผม กับคู่เต้นที่แสนวิเศษ... เธอไม่เพียงแค่เป็นนักเต้นที่ดี... แต่เธอคือผู้ที่สอนผมให้รู้ว่าว่า ยังมีคนอีกหลายคน... Dirty Dancing (1987)
- I-I didn't do anything. He's a terrific kid.แบบเก่าดูเหมือนจริงมากกว่า ทําไมถึงได้เปลี่ยนไปละครับ Big (1988)
A terrific story. What?นี่ผมตื่นเต้นมากเลย ขอสงบสติอารมณ์แปปนึง Hero (1992)
Terrific motility.วิ่งกันกระฉับกระเฉงดี Junior (1994)
You put up a terrific fight.คุณอยู่ในการต่อสู้ที่น่าหวาดกลัว City of Angels (1998)
It's an excellent idea, a terrific idea.เออก็ดีสิ โคตรความคิดที่ดีเลย Brokedown Palace (1999)
Terrific shot ! I'm in the goddamn woods again.เฉียบมาก เข้าป่าตามเคย The Legend of Bagger Vance (2000)
You were terrific last night.มาเถอะ Rock Star (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrificA car went by at terrific speed.
terrificHe came up with a terrific solution to the complex problem.
terrificI hit on the terrific idea of cheating at cards by chance.
terrific"Natto" smells awful but tastes terrific.
terrificTerrific!
terrificThe performance got get terrific applause from the audience.
terrificThis dish is terrific.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยี่ยมยอด[yīemyøt] (adj) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great  FR: excellent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TERRIFIC T ER0 IH1 F IH0 K
TERRIFICALLY T ER0 IH1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrific (j) tˈərˈɪfɪk (t @1 r i1 f i k)
terrifically (a) tˈərˈɪfɪkliː (t @1 r i1 f i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superding { n }terrific thing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrific \Ter*rif"ic\, a. [L. terrificus; fr. terrere to
   frighten + facere to make. See {Terror}, and {Fact}.]
   Causing terror; adapted to excite great fear or dread;
   terrible; as, a terrific form; a terrific sight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrific
   adj 1: very great or intense; "a terrific noise"; "a terrific
       thunderstorm storm"; "fought a terrific battle"
   2: extraordinarily good or great ; used especially as
     intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film was
     fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous collection of
     rare books"; "had a rattling conversation about politics"; "a
     tremendous achievement" [syn: {fantastic}, {grand},
     {howling(a)}, {marvelous}, {marvellous}, {rattling(a)},
     {terrific}, {tremendous}, {wonderful}, {wondrous}]
   3: causing extreme terror; "a terrifying wail" [syn: {terrific},
     {terrifying}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top