ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สวยหรู

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวยหรู-, *สวยหรู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู[V] be splendid, See also: be gorgeous, be sumptuous, Syn. สวยงาม, สวยสง่า, Example: สถานที่ต่างๆ ของประเทศไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดไว้
สวยหรู[ADJ] splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One in every three black males... is in some phase of the correctional system.หนีในไอ้มืดสามคน... มีคำพูดสวยหรูมาใช้ในการแก้ตัว American History X (1998)
He says someone else has already said it best... so if you can't top it... steal from them and go out strong.เขาพูดว่าคนอื่นๆ / พูดกันว่ามันดีที่สุด... แต่ถ้าหากคุณทำให้มันสวยหรูไม่ได้... ก็ยกของคนอื่นมา / แล้วก็แข็งแกร่งเข้าไว้ American History X (1998)
The only thing I know for sure about Ben is he is a beautiful idea.สิ่งเดียวที่แม่รู้เรื่องเบ็น คือเขาเป็นความคิดที่สวยหรู The Perfect Man (2005)
You made that to make money in the name of an apology. didn't you?คุณเสแสร้งแต่งคำขอโทษสวยหรู\ก็เพื่อเงินเท่านั้น ใช่มั้ย? My Boyfriend Is Type-B (2005)
I think you're just jealous 'cause you don't have any artistic ambitions.ฉันคิดว่านายแค่อิจฉา เพราะว่านาย ไม่มีความทะเยอทะยานที่สวยหรู Charlie Bartlett (2007)
There are those who see their choices as dark proof of God's absence, while others follow a path of noble destiny.นั่นคือผู้คนที่เห็นทางเลือกของตัวเอง เหมือนเป็นหลักฐาน ของการไม่มีอยู่ของพระเจ้า ขณะที่คนอื่นๆติดตามทางของโชคชะตาที่สวยหรู Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
But keep in mind, the money i make doesn't just pay for my fabulous lifestyle,แต่โปรดทราบไว้ด้วย ว่าเงินที่ผมหามาได้ ไม่ได้ใช้แค่จ่ายเพื่อชีวิตสวยหรูของผมเท่านั้น 52 Pickup (2008)
And I'll worry about all that, that big picture shit after this score gets settled!แล้วฉันจะต้องมาเป็นกังวล กับไอ้ภาพสวยหรูหลอกลวงนั่นอีก หลังจากนี้จะเป็นการตัดสิ้น The Pull (2008)
So you can just keep on hoping for your happy endings, Alex,นายก็หวังจุดจบสวยหรูต่อไปล่ะกัน อเล็กซ์ Under & Out (2008)
You don't have to sugar-coat it. I get the drill.คุณไม่ต้องพูดให้สวยหรูหรอก ชั้นพอจะทราบข่าว Up in the Air (2009)
Oh,boy!สวยหรูSir Lancelot's Litter Box (2009)
Big picture, deputy. Look at it.สร้างภาพสวยหรูมองการไกลไง ปลัด คิดดูสิ Potlatch (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวยหรู[v.] (sūayrū) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous   
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance,flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate,vivid
gussy(กัส'ซี) vt. แต่งตัวชุดดีที่สุด,ประดับเสียสวยหรู
kickshaw(คิค'ชอ) n. สิ่งที่เอร็ดอร่อย,ของที่สวยหรูแต่ไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top