ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลิศหรู

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลิศหรู-, *เลิศหรู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Paris is the most beautiful city in the world.ปารีสเป็นนครเลิศหรูที่สุดในโลกนะ The Man in the Iron Mask (1998)
What happened to your multimillion-dollar high-rise evil headquarters?เกิดอะไรขึ้นกับกองบัญชาการมารร้าย หลายล้าน... อันเลิศหรูของคุณล่ะ? Inspector Gadget 2 (2003)
New York's the greatest city in the world, and we couldn't even enjoy it.นิวยอร์กเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ เลิศหรูที่สุดในโลก แล้วพวกเราก็ไม่ได้เที่ยวอย่างมีความสุขเลย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
# These feelings are a luxury for me #~ความรู้สึกนี้ช่าง เลิศหรูซะจริงๆ~ Dasepo Naughty Girls (2006)
So that I can come to a fancy place with you.เพื่อที่ว่าฉันจะสามารถมาที่ ที่เลิศหรูีกับพี่ได้ Dasepo Naughty Girls (2006)
My luxurious life is over.ชีวิตเลิศหรูของผมได้จบลงแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
Holy Rosie-Oprah-Martha!"สแลเตอร์" - นิตยสารแฟชั่นเลิศหรูแห่งอนาคต Grin and Bear It (2007)
I will live in style.ฉันจะมีชีวิตที่เลิศหรู Om Shanti Om (2007)
God watches over us. A wondrous sweet and most delectable thing?เทวดาบันดาลมาให้ เนื้ออันหวานหอมแสนเลิศหรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Different class. How can you afford?เลิศหรูสุดยอด นายจ่ายไหวได้งัย Goal II: Living the Dream (2007)
She's got to have fabulous everything# เธอจะต้องเลิศหรูไปทุกอย่าง High School Musical 2 (2007)
I want fabulous That is my simple request# ฉันต้องการความเลิศหรู นั่นเป็นอะไรที่ง่ายมาก High School Musical 2 (2007)

English-Thai: Nontri Dictionary
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top