ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ゴージャス

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ゴージャス-, *ゴージャス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴージャス[, go-jasu] (adj-na,n) gorgeous; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey gorgeous![JA] よう ゴージャス Kick-Ass (2010)
-She's adorable.[JA] ゴージャスです Hostel (2005)
Gorgeous![JA] ゴージャスな! Bolt (2008)
So awesome, and gorgeous and yummy.[JA] すごくゴージャスでカワイイ Speak (2004)
It's gorgeous.[JA] ゴージャス The Hills Have Eyes (2006)
Man, you are gorgeous! Beautiful little girl.[JA] 君はゴージャスで 美しい娘だな Taxi Driver (1976)
- It's gorgeous. - Thank you, guys.[JA] ゴージャス Stay with Me (2008)
We're gonna have ourselves a Mardi Gras wedding'.[JA] 思いきり ゴージャスな結婚式を! The Princess and the Frog (2009)
Of course maybe a little.[JA] 彼女はゴージャスで 嘆き悲しむ未亡人だぞ Ladies in Red (2008)
Fuck, it's gorgeous.[JA] ゴージャスだぜ Shaun of the Dead (2004)
Hello, gorgeous.[JA] ハロー ゴージャス Alvin and the Chipmunks (2007)
Fact, he's gorgeous.[JA] 彼ってゴージャスよね Speak (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top