ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alertness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alertness-, *alertness*, alertnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alertness(n) ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
alertness(n) ความระมัดระวัง, การเตรียมพร้อม, ความว่องไว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Alertness, Reboundการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสนุกสนานร่าเริง(n) enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alertness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alertness

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒[けいかい, keikai] (n, adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) #6,296 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alertness \A*lert"ness\, n.
   The quality of being alert or on the alert; briskness;
   nimbleness; activity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alertness
   n 1: the process of paying close and continuous attention;
      "wakefulness, watchfulness, and bellicosity make a good
      hunter"; "vigilance is especially susceptible to fatigue"
      [syn: {watchfulness}, {wakefulness}, {vigilance},
      {alertness}]
   2: a state of readiness to respond; "alerting was indicated by
     the desynchronization of the EEG" [syn: {alertness},
     {alerting}]
   3: lively attentiveness [syn: {alertness}, {sharp-sightedness},
     {on the qui vive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top