ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheer

CH IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheer-, *cheer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheer(n) การส่งเสียงเชียร์, Syn. roar, applause, bravo
cheer(n) ความสดชื่นรื่นเริง, Syn. cheerfulness, delight
cheer(vt) ทำให้มีกำลังใจ, See also: ให้กำลังใจ, Syn. embolden, hearten, recreate
cheer(vt) ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้รื่นเริง, Syn. cheer up, jolly along, jolly up
cheer(vt) เปล่งเสียงแสดงความยินดี, See also: เชียร์
cheer(vi) รื่นเริงขึ้น, See also: มีกำลังใจขึ้น, Syn. cheer up, chirk up
cheers(int) ขอบคุณ
cheers(int) คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี, Syn. to your health
cheers(int) ลาก่อน, See also: โชคดี, Syn. farewell, goodbye
cheers(sl) บ๊ายบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheer(เชียร์) { cheered, cheering, cheers } vt., n. (การ) ร้องเสียงไชโย, ไชโย, โห่ร้อง, ยุ, ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย, สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี, ความดีใจ, อาหาร, เสบียง, สีหน้าการปลอบใจ, การทำให้ใจชุ่มชื่น, การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี, ร่าเริง, ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
cheerily(เชีย'ริลี) adv. ดีอกดีใจ, อย่างร่าเริง
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ, ความร่าเริง
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน, โชคดี, สวัสดี!, Syn. cheerioh, cheero
cheerleadern. ประธานเชียร์
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง, ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน, เศร้าซึม, หดหู่ใจ.
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง, เป็นสุข, สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheer(n) การโห่ร้อง, ความยินดี, ความเบิกบาน, ความชื่นบาน
cheer(vi, vt) โห่ร้องยินดี, ทำให้ยินดี, ทำให้ชื่นบาน, ทำให้เบิกบาน
cheerful(adj) ยินดี, ชื่นบาน, เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี, ความรื่นเริง, ความชื่นบาน, ความเบิกบาน, ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง, อย่างเบิกบานใจ, อย่างชื่นบาน, อย่างรื่นเริง
cheerleader(n) ประธานเชียร์, ผู้นำเชียร์, เชียร์ลีดเดอร์
cheerless(adj) ไม่ยินดี, ไม่เบิกบาน, ไม่ร่าเริง, เศร้าใจ, ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, ชื่นบาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheersการเชียร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheerศัพท์อย่างเป็นไม่ทางการในการด่า, Syn. เฮี้ย
cheer upร่าเริงหน่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could I borrow your guitar? I thought I'd cheer her up.ขอยืมกีตาร์หน่อยได้มั้ยคะ ฉันอาจช่วยให้เธอร่าเริงขึ้นได้ Airplane! (1980)
Well, I think I know just the thing to cheer Dorothy up.หมอรู้ว่าต้องทำยังไงให้ดอโรธีดีขึ้น Return to Oz (1985)
I know just the thing to cheer you up.ข้าว่ามีบางสิ่ง ที่จะช่วยเจ้าได้ Return to Oz (1985)
Three cheers for Ciccio!ซิกซิโอ้ จงเจริญ ! Cinema Paradiso (1988)
Hey, cheer up.เฮ้, ยิ้มไว้. Cinema Paradiso (1988)
Don't worry too much, Satsuki Nanny's here to help so cheer upอย่าเศร้าไปเลย ยายมาช่วยทำแล้วนะ ร่าเริงหน่อย My Neighbor Totoro (1988)
Three cheers for our side.ไชโยสามครั้งสำหรับด้านข้างของเรา The Russia House (1990)
Would that cheer you up?อยากได้กำลังใจมั้ย? Hocus Pocus (1993)
Let's have a cheer from everyoneขอเสียง ไชโย จากทุกๆคน The Nightmare Before Christmas (1993)
He's setting things right, bringing joy and cheer wherever he goes.เขาทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้ว/Nนำน้ำใจและคำอวยพรไปทุกที่ที่เขาไป The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm sorry. I'm just trying to cheer you up.ขอโทษ ฉันแค่พยายาม ที่จะทำให้เธอร่าเริงขึ้น Wild Reeds (1994)
(Men cheer and whistle)(เชียร์ชายและนกหวีด) The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheerA cheer went up from the audience.
cheerAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
cheerAnn is a cheerleader.
cheerCheer him up when you see him.
cheerCheer up!
cheerCheer up! Everything will soon be all right.
cheerCheer up! I'm sure we'll be saved.
cheerCheer up! It will soon come out all right.
cheerCheer up! Things are not so bad as you think.
cheerChris followed the two and cheerfully greeted Kate.
cheerCome what may, we must remain cheerful.
cheerDo cheer up, Marie!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทใจ(v) cheer, Syn. ทุ่มเทใจ, ให้แรงใจ, Example: โพลล์ต่างๆ เสนอตัวเลขคะแนนนิยมว่าชาวบ้านเทใจให้รัฐบาลสุดๆ, Thai Definition: เข้าข้างใดข้างหนึ่งอย่างเต็มที่, ทุ่มเทความรักให้หมดหัวใจ
สุข(n) happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
โห่ร้อง(v) acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
เชียร์(v) cheer, Example: เด็กๆ เชียร์นักฟุตบอลของโรงเรียนตนด้วยการร้องเพลงและโห่ร้องเมื่อยิงประตูได้, Thai Definition: ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้อง ใช้ในการแข่งขัน, Notes: (อังกฤษ)
อย่างสนุกสนาน(adv) merrily, See also: cheerfully, joyfully, Syn. อย่างสนุก, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: เด็กๆ ทำพิธีอำลาโดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นรดน้ำสงกรานต์กันเองอย่างสนุกสนาน
ผ่องใส(adj) cheerful, See also: bright, pure, fine, fresh, Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน, Ant. เศร้าหมอง, หมองมัว, Example: คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมมีจิตใจที่ผ่องใสสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
เริงร่า(adj) joyful, See also: cheerful, happy, Example: เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
เอม(adj) delightful, See also: cheerful, joyful, Thai Definition: ชื่นใจ
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
เบียร์เชียร์[Bīa Chīa] (tm) EN: Cheers Beer
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: refreshing ; cheering  FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
เชียร์[chīa] (v) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage  FR: encourager ; supporter
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (adj) EN: refreshed ; cheerful  FR: plaisant ; agréable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEER CH IH1 R
CHEERS CH IH1 R Z
CHEERY CH IH1 R IY0
CHEERED CH IH1 R D
CHEERIO CH IH1 R IY0 OW0
CHEERFUL CH IH1 R F AH0 L
CHEERIER CH IH1 R IY0 ER0
CHEERING CH IH1 R IH0 NG
CHEERIOS CH IH1 R IY0 OW0 S
CHEERIEST CH IH1 R IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheer (v) tʃˈɪəʳr (ch i@1 r)
Cheers (uh) tʃˈɪəʳz (ch i@1 z)
cheers (v) tʃˈɪəʳz (ch i@1 z)
cheery (j) tʃˈɪəʳriː (ch i@1 r ii)
cheered (v) tʃˈɪəʳd (ch i@1 d)
cheerio (uh) tʃˌɪəʳrɪˈou (ch i@2 r i ou1)
cheerful (j) tʃˈɪəʳfəl (ch i@1 f @ l)
cheerily (a) tʃˈɪəʳrəliː (ch i@1 r @ l ii)
cheering (v) tʃˈɪəʳrɪŋ (ch i@1 r i ng)
cheerless (j) tʃˈɪəʳləs (ch i@1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted #4,442 [Add to Longdo]
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, / ] cheer for; acclaim #8,803 [Add to Longdo]
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, / ] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing #50,948 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, / ] cheerful; satisfied #80,817 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] cheerful #662,458 [Add to Longdo]
啦啦队长[lā lā duì zhǎng, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] cheer leader [Add to Longdo]
快乐幸福[kuài lè xìng fú, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] cheerful; happy [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] cheerful [Add to Longdo]
脆谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, / ] Cheerios (breakfast cereal) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anführer { m }cheer leader [Add to Longdo]
Cheerleader; Anfeuerer { m }cheerleader [Add to Longdo]
Hochruf { m } | Hochrufe { pl }cheer | cheers [Add to Longdo]
Sei guten Mutes!Cheer up! [Add to Longdo]
Kopf hoch!Cheer up! [Add to Longdo]
Schopffasan { m } [ ornith. ]Cheer Pheasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) #1,785 [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] (n, vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) #2,790 [Add to Longdo]
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P) #7,947 [Add to Longdo]
エール[e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) #8,913 [Add to Longdo]
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n, vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P) #18,965 [Add to Longdo]
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly #19,763 [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いそいそ[isoiso] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がっかりするな[gakkarisuruna] (exp) cheer up! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheer \Cheer\, v. t. [imp. & p. p. {Cheered} (ch[=e]rd); p. pr.
   & vb. n. {cheering}.]
   1. To cause to rejoice; to gladden; to make cheerful; --
    often with up. --Cowpe.
    [1913 Webster]
 
   2. To infuse life, courage, animation, or hope, into; to
    inspirit; to solace or comfort.
    [1913 Webster]
 
       The proud he tamed, the penitent he cheered.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To salute or applaud with cheers; to urge on by cheers;
    as, to cheer hounds in a chase.
    [1913 Webster]
 
   {To cheer ship}, to salute a passing ship by cheers of
    sailors stationed in the rigging.
 
   Syn: To gladden; encourage; inspirit; comfort; console;
     enliven; refresh; exhilarate; animate; applaud.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheer \Cheer\ (ch[=e]r), n. [OE. chere face, welcome, cheer, OF.
   chiere, F. ch[`e]re, fr. LL. cara face, Gr. ka`ra head; akin
   to Skr. [,c]iras, L. cerebrum brain, G. hirn, and E.
   cranium.]
   1. The face; the countenance or its expression. [Obs.] "Sweat
    of thy cheer." --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. Feeling; spirit; state of mind or heart.
    [1913 Webster]
 
       Be of good cheer.           --Matt. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       The parents . . . fled away with heavy cheer.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. Gayety; mirth; cheerfulness; animation.
    [1913 Webster]
 
       I have not that alacrity of spirit,
       Nor cheer of mind, that I was wont to have. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   1. That which promotes good spirits or cheerfulness;
    provisions prepared for a feast; entertainment; as, a
    table loaded with good cheer.
    [1913 Webster]
 
   5. A shout, hurrah, or acclamation, expressing joy
    enthusiasm, applause, favor, etc.
    [1913 Webster]
 
       Welcome her, thundering cheer of the street.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {What cheer?} How do you fare? What is there that is
    cheering?
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheer \Cheer\, v. i.
   1. To grow cheerful; to become gladsome or joyous; -- usually
    with up.
    [1913 Webster]
 
       At sight of thee my gloomy soul cheers up. --A.
                          Philips.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in any state or temper of mind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How cheer'st thou, Jessica?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a shout or shouts of applause, triumph, etc.
    [1913 Webster]
 
       And even the ranks of Tusculum
       Could scare forbear to cheer.     --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheer
   n 1: a cry or shout of approval
   2: the quality of being cheerful and dispelling gloom; "flowers
     added a note of cheerfulness to the drab room" [syn:
     {cheerfulness}, {cheer}, {sunniness}, {sunshine}] [ant:
     {uncheerfulness}]
   v 1: give encouragement to [syn: {cheer}, {hearten}, {recreate},
      {embolden}] [ant: {dishearten}, {put off}]
   2: show approval or good wishes by shouting; "everybody cheered
     the birthday boy"
   3: cause (somebody) to feel happier or more cheerful; "She tried
     to cheer up the disappointed child when he failed to win the
     spelling bee" [syn: {cheer}, {cheer up}, {jolly along},
     {jolly up}]
   4: become cheerful [syn: {cheer}, {cheer up}, {chirk up}] [ant:
     {complain}, {kick}, {kvetch}, {plain}, {quetch}, {sound off}]
   5: spur on or encourage especially by cheers and shouts; "The
     crowd cheered the demonstrating strikers" [syn: {cheer},
     {root on}, {inspire}, {urge}, {barrack}, {urge on}, {exhort},
     {pep up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top