Search result for

บันเทิง

(40 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันเทิง-, *บันเทิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บันเทิง[V] be joyful, See also: be enjoy, be gay, be pleasure, be happy, Syn. รื่นเริง, หรรษา, เบิกบาน, เพลิดเพลิน, สำราญใจ, สนุกสนาน, Ant. โศกเศร้า, เศร้า, หดหู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บันเทิงก. เบิกบาน, รื่นเริง
บันเทิงทำให้รู้สึกสนุก เช่น รายการบันเทิง, บำเทิง หรือ ประเทิง ก็ว่า.
บันเทิงกาสรน. ชื่อเพลงระบำสำหรับกาสร ใช้ในการแสดงโขน ตอนพาลีสอนน้อง.
บันเทิงคดีน. เรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fictionบันเทิงคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
desert island fictionบันเทิงคดีเกาะร้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
science fictionบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
I wouldn't drink it for pleasure.ข้าจะไม่ดื่มมันเพื่อบันเทิงหรอก Excalibur (2008)
Gore, time to entertain our guests.กอร์ ได้เวลาสร้างความบันเทิง แก่แขกของเราแล้ว Lair of Grievous (2008)
It's an entertainment for people.ทีวีน่ะ \ มันเป็นแค่สิ่งอำนวยความบันเทิงให้มนุษย์ก็เท่านั้น Bolt (2008)
Now that's entertainment.นี่สิบันเทิงของจริง Death Race (2008)
That she may be traded like cattle for the advancement and amusement of men?เพื่อให้ถูกค้าขายเหมือนวัวควายน่ะรึ? สำหรับความก้าวหน้า และความบันเทิงของบุรุษงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
We are tonight's entertainment.เรามีความบันเทิงใค่ำคืนนี้ The Dark Knight (2008)
Yeah. Just for funzies, you know. Bring your singles.ครับ เพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่อย่าลืมเอาเงินมา The Love Guru (2008)
- The entertainment...ใคร งานบันเทิง Made of Honor (2008)
When choosing a china pattern, you need to think about what type... of entertaining you're open to, foods you wanna cook...ถ้าเลือก ประเพณีแบบจีน คุณต้องนึกถึงอะไรทำให้บันเทิง อาหารที่จะต้องทำ Made of Honor (2008)
Look, we love your work as an entertainer.ดูน่ะ เราคิดว่าคุณขาย\ พวกรายการบันเทิง Frost/Nixon (2008)
The general feeling, David, is that I have been wasting my matinee idol looks on radio.ความรู้สึกทั่วๆไปนะเดวิท คือผมเสียเวลาหลังไมค์ กับพวกบันเทิงในวิทยุ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkhadī) EN: fiction ; light entertainment   
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng roēng-rom) EN: melodramatic   
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēngjai) EN: pleasingly   

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convivial[ADJ] ที่สนุกสนานรื่นรมย์, See also: บันเทิง, สนุกสนาน
fiction[N] บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top