ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บันเทิง

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันเทิง-, *บันเทิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บันเทิง[V] be joyful, See also: be enjoy, be gay, be pleasure, be happy, Syn. รื่นเริง, หรรษา, เบิกบาน, เพลิดเพลิน, สำราญใจ, สนุกสนาน, Ant. โศกเศร้า, เศร้า, หดหู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บันเทิงก. เบิกบาน, รื่นเริง
บันเทิงทำให้รู้สึกสนุก เช่น รายการบันเทิง, บำเทิง หรือ ประเทิง ก็ว่า.
บันเทิงกาสรน. ชื่อเพลงระบำสำหรับกาสร ใช้ในการแสดงโขน ตอนพาลีสอนน้อง.
บันเทิงคดีน. เรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fictionบันเทิงคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
desert island fictionบันเทิงคดีเกาะร้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
science fictionบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)
You're idle. - Oh, ta. - Entertaining the troops.โอ้ กรับ ความบันเทิงทหาร How I Won the War (1967)
- Happy, shed a tear, entertained.มีความสุขหลั่งน้ำตา, ความ บันเทิง ฉันไม่ได้มีภรรยาเลย How I Won the War (1967)
Tell me, Tex ma'am are you in show business?- เท็กซ์ครับ งั้นเหรอ คุณอยู่ในวงการบันเทิงรึเปล่า Blazing Saddles (1974)
- That's a lot of entertainment. - For two dollars.ซึ่งมีความบันเทิงมากมาย เพื่อ$2 The Blues Brothers (1980)
Well, if it isn't the entertainment staff.นี่เห็นว่าเป็นพนักงานให้ความบันเทิงน๊ะ Dirty Dancing (1987)
They're here to keep the guests happy.พวกเขาคอยให้ความบันเทิงแขก Dirty Dancing (1987)
We have no more entertainment. Nothing.เราไม่มีความบันเทิงอะไรอีกต่อไปแล้ว. Cinema Paradiso (1988)
Here I am, trying to impress these judges and I start with the oldest phrase in the history of showbiz....คณะกรรมการ... ...แต่ผมกลับใช้คำที่เก่าที่สุด ของวงการบันเทิง Punchline (1988)
Frank, politics and showbiz, it's the same thing these days. Well, thanks.การเมืองกับการบันเทิงมันก็เหมือนกัน The Bodyguard (1992)
- So you're quitting show business, huh?เลิกข้องแวะวงการบันเทิงเลยรึ? The Bodyguard (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkhadī) EN: fiction ; light entertainment   
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng roēng-rom) EN: melodramatic   
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēngjai) EN: pleasingly   

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convivial[ADJ] ที่สนุกสนานรื่นรมย์, See also: บันเทิง, สนุกสนาน
fiction[N] บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top