ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delectation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delectation-, *delectation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delectation(n) ความพึงพอใจ, Syn. qusto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี, ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
delectation(n) ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, ความรื่นเริง, ความสำราญใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินอย่างเอร็ดอร่อย[kin yāng aret-arøi] (v, exp) EN: eat with relish  FR: manger avec délectation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delectation (n) dˌiːlɛktˈɛɪʃən (d ii2 l e k t ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delectation \De`lec*ta"tion\, n. [L. delectatio: cf. F.
   d['e]lectation.]
   Great pleasure; delight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delectation
   n 1: a feeling of extreme pleasure or satisfaction; "his delight
      to see her was obvious to all" [syn: {delight},
      {delectation}]
   2: act of receiving pleasure from something [syn: {enjoyment},
     {delectation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top