ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enjoyable

EH2 N JH OY1 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enjoyable-, *enjoyable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoyable(adj) ที่พอใจ, See also: ออกรส, สนุก, สำราญใจ, เพลิดเพลิน, Syn. agreeable, pleasant, delightful, satisfying, Ant. boring, unpleasant, hateful, detestable, loathsome
enjoyableness(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุก, ความสำราญใจ, Syn. delightfulness, pleasantness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enjoyableadj. น่าสนุก, น่าเพลิดเพลิน, สนุก, สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน, พอใจ, น่าสนุกสนาน, สำราญใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had an enjoyable time.วันนี้ข้าสนุกมาก Episode #1.8 (2006)
Enjoyable time?สนุกเหรอ? Episode #1.8 (2006)
It was enjoyable for me as well.ข้าก็รู้สึกสนุกด้วย Episode #1.8 (2006)
As enjoyable as it was, I still had a vision of my quest.สามารถสนุกเท่าที่จะเป็นได้ ผม อยู่ในฐานะผู้แขก Surf's Up (2007)
I hope you're having a lovely enjoyable morning, because while you are nowhere to be found, there is sleuthing going on here regarding the whereabouts of one Mr. Andrew Blauner.เช้านี้เธอคงมีความสุขดีนะ เพราะขณะที่เธออยู่ไหนไม่รู้ มีคนสงสัยเรื่องที่นี่ ว่านายบลาวเนอร์หายหัวไปไหน Greatness Achieved (2008)
Have an enjoyable flight.ขอให้เดินทางให้สนุกนะ Episode #1.22 (2009)
Would you like to find out how enjoyable it is... to face the music?ตอนนี้เธอพร้อมที่จะเรียนรู้และสนุก ไปกับดนตรีหรือยัง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I think it's probably just enjoyable to hit things.แต่ฉันว่าน่าจะเป็นแค่ความรู้สึกนึกสนุกในการตีสิ่งของโน่นนี่เท่านั้นแหละ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I chose my dinner with Andre, because it's about a guy who has an unexpectedly enjoyable evening with a weird friend he's been avoiding lately.ผมเลือกที่จะดินเนอร์กับอังเดร เพราะมันเกี่ยวกับชายคนที่ เพลิดเพลินกับเย็นย่ำอย่างไม่คาดคิด กับเพื่อนประหลาดที่เขาพยายามหลบหน้าในพักหลังๆ Critical Film Studies (2011)
These are enjoyable eggs.ไข่นี่อร่อย The Desert Rose (2013)
But it's enjoyable as hell to think about an undead ankylosaur going after a diplodocus.แต่มันคงสนุกน่าดู แค่นึกถึงไดโนเสาร์กลายพันธุ์ ไล่กัดกันเอง Us (2014)
What would make our time together truly enjoyable would be some wine.ทำไมไม่ทำให้มันเป็นเวลาแห่งความสุขหล่ะ ด้วยไวน์นิดหน่อย Kill the Boy (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enjoyableA little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico enjoyable.
enjoyableEnjoyable and fulfilling.
enjoyableHe thanked his host for a most enjoyable party.
enjoyableI had an enjoyable two weeks in London.
enjoyableI'm really glad to have had such an enjoyable time.
enjoyableThe movie was much more enjoyable than Hemingway is.
enjoyableThis photograph reminds me of enjoyable times when I was a child.
enjoyableWishing you an enjoyable future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสนุก(adj) enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รื่นเริง[reūnroēng] (adj) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable  FR: gai ; jovial ; joyeux
สนุก[sanuk] (v) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; be funny  FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุก[sanuk] (adj) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;  FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สนุกสนาน[sanuksanān] (v) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun  FR: s'amuser ; prendre du bon temps

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENJOYABLE EH2 N JH OY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enjoyable (j) ˈɪnʤˈɔɪəbl (i1 n jh oi1 @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽しい(P);愉しい;娯しい(iK)[たのしい, tanoshii] (adj-i) enjoyable; fun; (P) #9,943 [Add to Longdo]
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere) [Add to Longdo]
憂さを晴らす[うさをはらす, usawoharasu] (exp, v5s) to forget one's troubles by doing something enjoyable [Add to Longdo]
怡然[いぜん, izen] (adv-to, adj-t) (arch) delightful; enjoyable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enjoyable \En*joy"a*ble\, a.
   Capable of being enjoyed or of giving joy; yielding
   enjoyment. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enjoyable
   adj 1: affording satisfaction or pleasure; "the company was
       enjoyable"; "found her praise gratifying"; "full of
       happiness and pleasurable excitement"; "good printing
       makes a book more pleasurable to read" [syn: {enjoyable},
       {gratifying}, {pleasurable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top