ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hilarity

HH IH0 L EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hilarity-, *hilarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hilarity(ฮิแล'ริที) n. ความสนุกสนานเฮฮา, ความร่าเริง, Syn. merriment

English-Thai: Nontri Dictionary
hilarity(n) ความเฮฮา, ความร่าเริง, ความสุขสันต์, ความสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, elena. I find hilarity in the lengths that I have to go toใช่ เอเลน่า ผมสนุกมากที่ได้ By the Light of the Moon (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความฮือฮา(n) noisiness, See also: hilarity, Example: แอปเปิ้ลรุ่นแรกๆ กับ OS ที่ชื่อว่า CP/ M ได้สร้างความฮือฮาให้แก่วงการเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [ f ] ; joie [ f ] ; amusement [ m ] ; enjouement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HILARITY HH IH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hilarity (n) hˈɪlˈærɪtiː (h i1 l a1 r i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hilarity \Hi*lar"i*ty\ (?; 277), n. [L. hilaritas: cf. F.
   hilarit['e]. See {Hilarious}.]
   Boisterous mirth; merriment; jollity. --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   Note: Hilarity differs from joy: the latter, excited by good
      news or prosperity, is an affection of the mind; the
      former, produced by social pleasure, drinking, etc.,
      which rouse the animal spirits, is more demonstrative.
 
   Syn: Glee; cheerfulness; mirth; merriment; gayety;
     joyousness; exhilaration; joviality; jollity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hilarity
   n 1: great merriment [syn: {hilarity}, {mirth}, {mirthfulness},
      {glee}, {gleefulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top