ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delicate

D EH1 L AH0 K AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delicate-, *delicate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicate(adj) ยุ่งยาก, See also: ลำบาก, ซับซ้อน
delicate(adj) ละเอียดอ่อน, See also: ประณีต, แบบบาง, บอบบาง, Syn. exquisite, refined, Ant. ordinary, coarse
delicate(adj) ไวต่อความรู้สึก, See also: อ่อนแอ, สะเทือนอารมณ์ได้ง่ายเปราะบาง, Syn. weak, feeble
delicate(adj) เสียง่าย, See also: แตกง่าย, Syn. fragile, weak, wispy, Ant. sturdy
delicately(adv) อย่างละเอียดอ่อน, See also: อย่างประณีต
delicatessen(n) ร้านอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, เนื้อ), Syn. deli, bistro, grocery
delicatessen(n) อาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, ไส้กรอก, เนื้อรมควัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน, ประณีต, อ่อนช้อย, บรรจงแตกง่าย, อ่อนแอ, แคล่วคล่อง, ยากที่จะจัดการ, ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป, อาหารสำเร็จรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
delicate(adj) อ่อนแอ, แบบบาง, ละเอียดลออ, ประณีต, ละเอียดอ่อน, มีรสดี
indelicate(adj) กระด้าง, ไม่เรียบร้อย, ไม่ประณีต, หยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delicateละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
delicates(n) ชุดชั้นใน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ? The Old Man and the Sea (1958)
Such delicate hands.สัมผัสมันอย่างนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
Can't allow it! He's in a very delicate condition.ฉันไม่ยอมหรอก เขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวมาก Junior (1994)
We gotta be real fuckin' delicate with this Jimmie situation.เราต้องเป็น fuckin จริง 'ที่ละเอียดอ่อนกับสถานการณ์จิมมี่ Pulp Fiction (1994)
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี Dante's Peak (1997)
His little wifey there, Madeleine, is my age, and in a delicate condition.ภรรยาอายุเท่าฉันอยู่ในสภาพที่สั่นไหว Titanic (1997)
You have very delicate hands for a construction worker. I'm not a construction worker.คุณมีมือที่บอบบาง / เกินกว่าจะทำงานก่อสร้างนะ City of Angels (1998)
That's very delicate equipment.มันบอบบางนะ Bicentennial Man (1999)
I must ask for your patience while I take the necessary time to make a determination of this extremely delicate matter.ขอให้คุณอดทนรอ ระหว่างที่เราใช้เวลาหาข้อยุติ... ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนี้ Bicentennial Man (1999)
This is a delicate matter.เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Careful with those! They're delicate instruments.ระวังหน่อย มันเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน The Scorpion King (2002)
Actually, that's when I started dancing, I was helping out in the store one day after school when my mom asked me to go in the back and get an order, lt was this incredibly delicate sequined thing, held together by a gold thread, ที่จริงก็ตอนที่ฉันเริ่มเต้นนั่นแหละ ฉันช่วยงานที่ร้าน วันนึงหลังจากเลิกเรียน ตอนที่แม่ฉันบอกให้ไปเอา เสื้อที่หลังร้าน Shall We Dance (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delicateA baby has a delicate skin.
delicateA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
delicateA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
delicateAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
delicateAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
delicateHe is delicate.
delicateHer child was in delicate health.
delicateHe's been delicate since he was a boy.
delicateHe was a weak and delicate child.
delicateHe was delicate as a child.
delicateI am now in a delicate position.
delicateI find myself in a rather delicate situation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารสำเร็จรูป(n) delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai Definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
เปราะบาง(adj) delicate, See also: fragile, breakable, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: เวลาขนต้นไม้ขึ้นรถต้องระวังตรงกิ่งที่เปราะบางมากๆ นะ เดี๋ยวจะหักเสียก่อน, Thai Definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
อ้องแอ้ง(adj) frail, See also: delicate, fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
ถนิมสร้อย(adj) squeamish, See also: delicate, frail, fragile, weak, queasy, Syn. สนิมสร้อย, เหยาะแหยะ, บอบบาง, หนักไม่เอาเบาไม่สู้, Example: ของเบาๆ แค่นี้ไม่ยอมยก ทำเป็นคนถนิมสร้อยไปได้, Thai Definition: ไม่สามารถทำงานหนัก
นุ่มนวล(adj) gentle, See also: delicate, graceful, mild, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ลักษณะสำคัญของปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์คือใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลเป็นหลัก
แบบบาง(adj) delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน
แบบบาง(adj) delicate, See also: weak, fragile, easily damaged, Syn. บอบบาง, Example: ฉันไม่ชอบกรอบรูปที่แบบบางอย่างนี้เลย ดูมันไม่น่าจะทนสักเท่าไหร่, Thai Definition: ที่ไม่หนาแน่นหรือไม่คงทนแข็งแรง
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ปณีต(adj) fine, See also: delicate, elaborate, neat, scrupulous, refined, Syn. ประณีต, บรรจง, เรียบร้อยงดงาม, ละเอียดลออ, Ant. หยาบ, Example: กนกลายปณีตเกี่ยวกระหวัดก้านแย่งทวารา, Notes: (บาลี)
กระจุ๋มกระจิ๋ม(adj) delicate, See also: lovely, dainty, cute, Syn. จุ๋มจิ๋ม, Example: เธอมีปากกระจุ๋มกระจิ๋ม, Thai Definition: เล็กๆ น้อยๆ, น่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [ f ]
แบบบาง[baēpbāng] (adj) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged  FR: frêle ; fluet ; fragile
บรรจง[banjong] (adj) EN: careful ; delicate ; fine ; regular  FR: soigneux ; délicat
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
ฉะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin
ชะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate
เช้ง[chēng] (adj) EN: delicately pretty ; pretty  FR: magnifique ; splendide
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จุ๋มจิ๋ม[jumjim] (adj) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty
ขลุกขลิก[khlukkhlik] (adj) EN: little ; small ; delicate ; subtel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DELICATE D EH1 L AH0 K AH0 T
DELICATELY D EH1 L AH0 K AH0 T L IY0
DELICATESSEN D EH2 L IH0 K AH0 T EH1 S AH0 N
DELICATESSENS D EH2 L IH0 K AH0 T EH1 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicate (j) dˈɛlɪkət (d e1 l i k @ t)
delicately (a) dˈɛlɪkətliː (d e1 l i k @ t l ii)
delicatessen (n) dˌɛlɪkətˈɛsn (d e2 l i k @ t e1 s n)
delicatessens (n) dˌɛlɪkətˈɛsnz (d e2 l i k @ t e1 s n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精致[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ,  ] delicate; fine; exquisite #5,413 [Add to Longdo]
精美[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ,  ] delicate; fine; refinement #6,229 [Add to Longdo]
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ,   /  ] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking #6,868 [Add to Longdo]
清秀[qīng xiù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ,  ] delicate and pretty #21,711 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] delicate; graceful #34,267 [Add to Longdo]
娇气[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ,   /  ] delicate; squeamish; finicky #43,512 [Add to Longdo]
娇弱[jiāo ruò, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄛˋ,   /  ] delicate #54,473 [Add to Longdo]
纤巧[xiān qiǎo, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄠˇ,   /  ] delicate; dainty #57,277 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] delicate; graceful #394,045 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] delicate; graceful #536,373 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zart; zierlich; feinfühlig { adj } | zarter; zierlicher; feinfüliger | am zartesten; am zierlichsten; am feinfühligstendelicate | more delicate | most delicate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) #5,891 [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na, n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P) #7,073 [Add to Longdo]
繊細[せんさい, sensai] (adj-na, n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P) #18,822 [Add to Longdo]
あえか[aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
なよなよ[nayonayo] (adv-to, adv, vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]
ひ弱[ひよわ, hiyowa] (adj-na, n) weak; delicate; sickly [Add to Longdo]
デリカ[derika] (adj-na, n) (abbr) (See デリカテセン) delicatessen; (P) [Add to Longdo]
デリカショップ[derikashoppu] (n) (abbr) delicatessen shop [Add to Longdo]
デリカテセン;デリカテッセン[derikatesen ; derikatessen] (n) delicatessen (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicate \Del"i*cate\, n.
   1. A choice dainty; a delicacy. [R.]
    [1913 Webster]
 
       With abstinence all delicates he sees. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A delicate, luxurious, or effeminate person.
    [1913 Webster]
 
       All the vessels, then, which our delicates have, --
       those I mean that would seem to be more fine in
       their houses than their neighbors, -- are only of
       the Corinth metal.          --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicate \Del"i*cate\, a. [L. delicatus pleasing the senses,
   voluptuous, soft and tender; akin to deliciae delight: cf. F.
   d['e]licat. See {Delight}.]
   1. Addicted to pleasure; luxurious; voluptuous; alluring.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       Dives, for his delicate life, to the devil went.
                          --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Haarlem is a very delicate town.   --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Pleasing to the senses; refinedly agreeable; hence,
    adapted to please a nice or cultivated taste; nice; fine;
    elegant; as, a delicate dish; delicate flavor.
    [1913 Webster]
 
   3. Slight and shapely; lovely; graceful; as, "a delicate
    creature." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Fine or slender; minute; not coarse; -- said of a thread,
    or the like; as, delicate cotton.
    [1913 Webster]
 
   5. Slight or smooth; light and yielding; -- said of texture;
    as, delicate lace or silk.
    [1913 Webster]
 
   6. Soft and fair; -- said of the skin or a surface; as, a
    delicate cheek; a delicate complexion.
    [1913 Webster]
 
   7. Light, or softly tinted; -- said of a color; as, a
    delicate blue.
    [1913 Webster]
 
   8. Refined; gentle; scrupulous not to trespass or offend;
    considerate; -- said of manners, conduct, or feelings; as,
    delicate behavior; delicate attentions; delicate
    thoughtfulness.
    [1913 Webster]
 
   9. Tender; not able to endure hardship; feeble; frail;
    effeminate; -- said of constitution, health, etc.; as, a
    delicate child; delicate health.
    [1913 Webster]
 
       A delicate and tender prince.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. Requiring careful handling; not to be rudely or hastily
     dealt with; nice; critical; as, a delicate subject or
     question.
     [1913 Webster]
 
        There are some things too delicate and too sacred
        to be handled rudely without injury to truth. --F.
                          W. Robertson.
     [1913 Webster]
 
   11. Of exacting tastes and habits; dainty; fastidious.
     [1913 Webster]
 
   12. Nicely discriminating or perceptive; refinedly critical;
     sensitive; exquisite; as, a delicate taste; a delicate
     ear for music.
     [1913 Webster]
 
   13. Affected by slight causes; showing slight changes; as, a
     delicate thermometer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicate
   adj 1: exquisitely fine and subtle and pleasing; susceptible to
       injury; "a delicate violin passage"; "delicate china"; "a
       delicate flavor"; "the delicate wing of a butterfly"
       [ant: {rugged}]
   2: marked by great skill especially in meticulous technique; "a
     surgeon's delicate touch"
   3: easily broken or damaged or destroyed; "a kite too delicate
     to fly safely"; "fragile porcelain plates"; "fragile old
     bones"; "a frail craft" [syn: {delicate}, {fragile}, {frail}]
   4: easily hurt; "soft hands"; "a baby's delicate skin" [syn:
     {delicate}, {soft}]
   5: developed with extreme delicacy and subtlety; "the satire
     touches with finespun ridicule every kind of human pretense"
     [syn: {finespun}, {delicate}]
   6: difficult to handle; requiring great tact; "delicate
     negotiations with the big powers";"hesitates to be explicit
     on so ticklish a matter"; "a touchy subject" [syn:
     {delicate}, {ticklish}, {touchy}]
   7: of an instrument or device; capable of registering minute
     differences or changes precisely; "almost undetectable with
     even the most delicate instruments"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top