Search result for

บึกบึน

(35 entries)
(0.0681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บึกบึน-, *บึกบึน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บึกบึน[ADJ] strong, See also: stout, Syn. บึก, Example: ผู้ชายไม่ใช่จะมีร่างกายกำยำและแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมีใจคอบึกบึนและแข็งกร้านเยี่ยงสัตว์ป่าด้วย, Thai definition: ที่แข็งแรงทรหดอดทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บึกบึนก. ทรหดอดทน, ไม่ท้อถอย.
บึกบึนว. ล่ำสัน เช่น รูปร่างบึกบึน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, this watch is expensive.- ผมกำยำบึกบึนทีเดียว - โอ้ นั่นฮาดีนะ The Science of Illusion (2010)
She has big, strong, latin ***.หล่อนมีหูใหญ่ บึกบึน ตามฉบับชาวละติน Remember Paul? (2010)
But they made a special dispensation because I'm so tough and strong.แต่มันมีกรณีพิเศษ เพราะว่าผมบึกบึน และ ก็แข็งแรง Bridesmaids (2011)
You're pretty tough.คุณดูบึกบึนที่เดียว Bridesmaids (2011)
Looks like someone's been working out.นายยังดูบึกบึน เหมือนเดิมเลย Those Kinds of Things (2011)
No, because we're tough...ไม่ เพราะว่าำพวกเราบึกบึนโครตๆ Fire/Ice (2012)
Oh, yes, Lolita and I need a big strong man around the house, especially one as loyal as this, right, bud?โอ! จริงด้วยค่ะ โลลิต้าและฉัน ต้องการหนุ่มบึกบึนอยู่ที่บ้าน An Embarrassment of Bitches (2012)
Third... your physicality is remarkable.สาม... คุณมีร่างกายที่กำยำบึกบึน The Bod in the Pod (2012)
A big, burly, hairy, muscular man is called a Bear.ชายร่างใหญ่แข็งเเรงและบึกบึนมีขนและกล้าม เราเรียกว่าหมี. Bear Fight (2012)
A big, burly, muscular, hairy woman is called a Lesbian.หญิงที่ตัวใหญ่ บึกบึน ขนเยอะ เราก็ยังเรียกว่าเลสเบี้ยน. Bear Fight (2012)
Looking tough, feeling tough.ดูบืกบึน รู้สึกบึกบึน Pain & Gain (2013)
As the hardy tardigrade demonstrates life can endure conditions that would mean certain death for us humans.ในฐานะที่เป็นทาดิเกรดบึกบึน แสดงให้เห็นถึง ชีวิตสามารถทนสภาพ ที่จะหมายถึงการตายของ บางอย่างสำหรับมนุษย์เรา Some of the Things That Molecules Do (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iron[N] เข้มแข็งเหมือนเหล็ก, See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก, Syn. strong, tough
stalwart[ADJ] แข็งแกร่ง, See also: บึกบึน, กำยำ, แข็งแรง, Syn. robust, strong, vigorous
stout[ADJ] แข็งแรง, See also: บึกบึน, ทนทาน, Syn. strong, sturdy, forceful, vigorous, Ant. flimsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
bulldog(บูล'ดอก) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหน้าและคอใหญ่/ตัวเตี้ย/ขนสั้น/บึกบึน,หมาแตร adj. มีคอใหญ่และสั้น.
grit(กริท) n. หินกรวด,กรวดทราย,ฝุ่น,ผง,ความบึกบึน,ความทรหด,ความแข็งแกร่ง. vt. บด,ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด,ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind,crunch
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
stalwart(สทอล'เวิร์ท) adj.,n. (ผู้) แข็งแรง,แข็งแกร่ง,กำยำล่ำสัน,บึกบึน,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,แน่นแน่น,ไม่ย่อท้อ., Syn. strong,resolute,firm
tough(ทัฟ) adj. เหนียว,ทนทาน,ไม่เปราะ,บึกบึน,ดื้อรั้น,แข็งแรง,ยาก,ใจแข็ง,ร้าย. n. อันธพาล,วายร้าย. vt. tough it out อดทน., See also: toughish adj. toughly adv. toughness n., Syn. resilient,hardy
toughen(ทัฟ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเหนียว,ทนทาน,บึกบึน,ทำให้ยาก., See also: toughener n., Syn. harden

English-Thai: Nontri Dictionary
grit(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอียด,หินกรวด,ความกล้าหาญ,ความบึกบึน
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardily(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างทรหด,อย่างทนทาน,อย่างบึกบึน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top