ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิถีพิถัน

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิถีพิถัน-, *พิถีพิถัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิถีพิถัน[V] be punctilious, See also: be careful, be meticulous, be fastidious, Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก, Thai definition: ละเอียดลออเกินปกติ
พิถีพิถัน[ADV] punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิถีพิถันว. ละเอียดลออมาก เช่น เขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า.
จู้จี้ ๑พิถีพิถันเกินไป เช่น ซื้อของเลือกแล้วเลือกอีกจู้จี้มาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. De Winter was most particular about sauces.คุณนายเดอวิเทอร์พิถีพิถันเรื่องซอสมาก Rebecca (1940)
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
It was a very good system.พิถีพิถันมาก Goodfellas (1990)
I imagine it appealed to his meticulous nature.ฉันคิดว่ามันหันไปธรรมชาติอย่างพิถีพิถันของเขา The Shawshank Redemption (1994)
We have to be precise.เราต้องพิถีพิถันหน่อยล่ะ Full House (2004)
- He was very, very particular about - Thank you.-เขาเป็นคนที่พิถีพิถันมากๆ Match Point (2005)
I mean, there's a meticulous construction to it.ฉันหมายความว่า/Nมันต้องใช้ความพิถีพิถันในการสร้าง Compulsion (2005)
- An idealist and a purist. I like that. - Yeah.มีอุดมคติ และพิถีพิถัน ฉันชอบแบบนั้น Just My Luck (2006)
You'll need to be meticulous but I'm sure you are.ซึ่งจำเป็นต้องพิถีพิถัน The Page Turner (2006)
What a cool dude!พ่อหนุ่มผู้พิถีพิถัน Almost Love (2006)
concise,meticulous. i appreciate that.สั้นกระชับ, พิถีพิถัน ผมชอบมาก Morning Comes (2007)
You know, I just have a lot on my plate at this precise moment.พี่ก็รู้, ผมมีการแข่งขันมาก ในช่วงพิถีพิถันนี้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิถีพิถัน[adj.] (phithīphithan) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous   FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fastidious[ADJ] พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous
meticulous[ADJ] พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
minute[ADJ] ละเอียด, See also: พิถีพิถัน, Syn. meticulous
nice[ADJ] ละเอียด, See also: พิถีพิถัน, ประณีต
particular[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
precise[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง, Syn. fastidious, rigid
punctilious[ADJ] พิถีพิถัน, See also: ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Syn. exact, careful, scrupulous
strait-laced[ADJ] พิถีพิถันมากไป, Syn. strict, stiff, prudish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
minute(adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน

French-Thai: Longdo Dictionary
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top