ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิถีพิถัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิถีพิถัน-, *พิถีพิถัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิถีพิถัน(v) be punctilious, See also: be careful, be meticulous, be fastidious, Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก, Thai Definition: ละเอียดลออเกินปกติ
พิถีพิถัน(adv) punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai Definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิถีพิถันว. ละเอียดลออมาก เช่น เขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า.
จู้จี้ ๑พิถีพิถันเกินไป เช่น ซื้อของเลือกแล้วเลือกอีกจู้จี้มาก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. De Winter was most particular about sauces.คุณนายเดอวิเทอร์พิถีพิถันเรื่องซอสมาก Rebecca (1940)
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
It was a very good system.พิถีพิถันมาก Goodfellas (1990)
I imagine it appealed to his meticulous nature.ฉันคิดว่ามันหันไปธรรมชาติอย่างพิถีพิถันของเขา The Shawshank Redemption (1994)
We have to be precise.เราต้องพิถีพิถันหน่อยล่ะ Full House (2004)
- He was very, very particular about - Thank you.-เขาเป็นคนที่พิถีพิถันมากๆ Match Point (2005)
I mean, there's a meticulous construction to it.ฉันหมายความว่า/Nมันต้องใช้ความพิถีพิถันในการสร้าง Compulsion (2005)
- An idealist and a purist. I like that. - Yeah.มีอุดมคติ และพิถีพิถัน ฉันชอบแบบนั้น Just My Luck (2006)
You'll need to be meticulous but I'm sure you are.ซึ่งจำเป็นต้องพิถีพิถัน The Page Turner (2006)
What a cool dude!พ่อหนุ่มผู้พิถีพิถัน Almost Love (2006)
concise, meticulous. i appreciate that.สั้นกระชับ, พิถีพิถัน ผมชอบมาก Morning Comes (2007)
You know, I just have a lot on my plate at this precise moment.พี่ก็รู้, ผมมีการแข่งขันมาก ในช่วงพิถีพิถันนี้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิถีพิถัน[phithīphithan] (adj) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous  FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fastidious(adj) พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous
meticulous(adj) พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
minute(adj) ละเอียด, See also: พิถีพิถัน, Syn. meticulous
nice(adj) ละเอียด, See also: พิถีพิถัน, ประณีต
particular(adj) จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
precise(adj) จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง, Syn. fastidious, rigid
punctilious(adj) พิถีพิถัน, See also: ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Syn. exact, careful, scrupulous
strait-laced(adj) พิถีพิถันมากไป, Syn. strict, stiff, prudish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก, สิ่งที่ถูกเลือก, ทางเลือก, ความพิถีพิถัน, เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม, เด่นที่สุด, ซึ่งเลือกสรรแล้ว, คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. at choice เลือกได้ตามชอบใจ
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, พิถีพิถัน, เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, พิถีพิถัน, เรียบร้อย
dot(ดอท) { dotted, dotting, dots } n.จุด, แต้ม, จุดกลม, แต้มกลม, ตัวอย่างเล็กน้อย, จุดเครื่องหมาย, จุดทศนิยม, สินเดิมของหญิงvt., vi. จุด, แต้ม, ประ, พรม, ใส่จุด, ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด, ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง, ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน, ผู้รู้จักเลือก, ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet, gourmand
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก, ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก, เกรี้ยวกราด, พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม, วิจิตร, ละเอียด, ประณีต, ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก, คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก, จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
finical(ฟิน'นิเคิล, -คิง, -คี) adj. ละเอียดลออเกินไป, จุ๋มจิ๋มเกินไป, พิถีพิถันเกินไป, จู้จี้เกินไป., See also: finicality, finicalness, finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล, -คิง, -คี) adj. ละเอียดลออเกินไป, จุ๋มจิ๋มเกินไป, พิถีพิถันเกินไป, จู้จี้เกินไป., See also: finicality, finicalness, finickiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน, ทำอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต
exacting(adj) พิถีพิถัน, เข้มงวด, เกรี้ยวกราด
fastidious(adj) จู้จี้, จุกจิก, เอาใจยาก, พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน, ละเอียดมาก, จุกจิก, จู้จี้, ประณีตบรรจง
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว, ความขี้โอ่, ความโก้หรู
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน, ไม่พิจารณา, ไม่เจาะจง, ยุ่งเหยิง, ตามอำเภอใจ
meticulous(adj) พิถีพิถัน, จู้จี้, เข้มงวด
minute(adj) เล็กมาก, ละเอียด, ประณีต, พิถีพิถัน
minuteness(n) ความละเอียดลออ, ความประณีต, ความพิถีพิถัน
nice(adj) ดี, สวย, อร่อย, งาม, อ่อนโยน, กรุณา, พิถีพิถัน

French-Thai: Longdo Dictionary
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top