ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slender

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slender-, *slender*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slender(adj) เรียวยาว, See also: บาง
slender(adj) ผอมบาง, See also: ผอมเพรียว, ระหง, Syn. gracile, slim, Ant. ungraceful
slender(adj) มีน้อย, See also: มีจำกัด, เล็กน้อย, Syn. little, meagre, scant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slender(สเลน'เดอะ) adj. ยาวเรียว, อรชร, อ้อนแอ้น, สะโอดสะอง, เล็กน้อย, เล็ก, มีค่าน้อย., See also: slenderly adv. slenderness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
slender(adj) อรชร, สะโอดสะอง, อ้อนแอ้น, เรียว, บาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt... with my name printed on it?บนเสื้อของผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
Oh yea, won't that handsome guy with the long slender legs and shining eyes go as well? If anything happens, he'll be there to help you.ตั้งแต่เธอเข้าเรียนที่ เอโตคุ กาคุเอ็น เธอเคยได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้มาก่อนหรือเปล่า? The Worst First Kiss! (2005)
Such slender arms.มาโอะซัง... ไม่สิ... Shimokita Glory Days (2006)
Is it impossible to find a lovely slender female paratrooper?เป็นไปได้ไหม ที่จะหานักโดดร่มหญิงที่สวย - หุ่นดี - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)
She was 18, and looked like a tomboy with a small, slender frame.เธออายุ18และดูเหมือน ทอมบอยที่มีหุ่นเล็กเพรียว Cashback (2006)
–Long slender neck. –Yeah.คอผอมยาว Hot Fuzz (2007)
I broke the slender neck you were so fond of kissing.ฉันหักคอขาวๆของหล่อน.. ที่แกชอบไซ้ไปเสียแล้ว.. The Breath (2009)
5'10", brown hair, slender build, wearing a jacket and cap.สูง 5ฟุต 10 ผมสีน้ำตาล รูปร่างผอม สวมเสื้อแจ๊คเก็ต และใส่หมวก Stealing Home (2012)
You're so slender and flimsy.นายดูผอมและก็บอบบางจัง Episode #1.1 (2012)
The Slender Man!บลัดดี้ แมรี่ บลัดดี้ แมรี่ บลัดดี้ แมรี่ SubterrFaenean (2013)
What the hell was that? What are you? Well, I've had many names over the years ... the Slender Man ...ทางนี้ อะไรน่ะ SubterrFaenean (2013)
No, my slender brown friend. Love is a beautiful thing.เปล่า สหายอินเดีย ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม Deadpool (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slenderHe has a slender figure.
slenderI am less slender than my sister is.
slenderIn that slender body, where does it all go?
slenderMy uncle is slender, but my aunt is stout.
slenderShe has a slender figure.
slenderShe is more thin than slender.
slenderShe is no less slender than her sister is.
slenderShe is vain about her slender figure.
slenderShe was a tall, slender blonde.
slenderSports activities require a slender figure.
slenderThe girl has grown into a slender woman.
slenderWe have only a slender chance of success.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอวบางร่างน้อย(adj) slender, Syn. เอวบางร่างเล็ก, Example: บนเวทีมีแต่นางแบบที่มีหุ่นเอวบางร่างน้อยเดินสวนกันไปมา, Thai Definition: รูปร่างผอม
สมส่วน(adj) slender, See also: willowy, slim, lean, Syn. ได้ส่วน, ได้ส่วนสัด, Example: จุลลายังมีหุ่นสมส่วนสวยงามเหมือนเดิม, Thai Definition: ส่วนต่างๆ มีขนาดเหมาะสม
เพรียว(adj) slim, See also: slender, Syn. เปรียว, เพรียวลม, Ant. เทอะทะ, Example: ปีที่แล้วหล่อนโชว์หุ่นเพรียวบางในนิตยสารแนวผู้หญิง, Thai Definition: ที่มีสัดส่วนพอดีพอเหมาะหรือสูงโปร่ง สะโอดสะอง
เปรียว(v) slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai Definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
สะโอดสะอง(adj) slender, See also: slim, willowy, Syn. โปร่ง, เพรียว, สูงโปร่ง, Example: มีการศึกษาพบว่าคนฝรั่งเศส ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีรูปร่างสะโอดสะองกว่าคนอเมริกัน กินอาหารกลางวันเป็นมื้อหนัก, Thai Definition: งามอย่างมีรูปร่างระหง
อ้อนแอ้น(adj) slender, See also: slight, slim, delicate, Syn. แบบบาง, ชดช้อย, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชายโดยธรรมดา ก็เพราะมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบาง, Thai Definition: มีรูปร่างแบบบาง
เอวบาง(adj) slender-waisted, Thai Definition: เอวเล็กงาม, รูปร่างอ้อนแอ้น
ฉะอ้อน(adj) slender, See also: dainty, delicate, slim, thin, Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ชะอ้อน, Ant. ใหญ่โต, เทอะทะ, Example: เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างฉะอ้อนฉะแอ้นมาก, Thai Definition: รูปร่างเล็ก
ระหง(adj) slender, See also: shapely, Syn. สูงโปร่ง, Example: หล่อนรวบผมเป็นหางม้าเผยให้เห็นต้นคอระหง และไรผมอ่อนแนบต้นคอ, Thai Definition: สูงสะโอดสะอง
ชะอ้อน(adj) slender, See also: lissome, slim, delicate, Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ฉะอ้อน, Thai Definition: รูปร่างเล็กบาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
ฉะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin
ชะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate
เอวบาง[ēo bāng] (adj) EN: slender-waisted  FR: mince ; svelte
เอวบางร่างน้อย[ēo bāng rāng nøi] (adj) EN: slender
อีแร้งสีน้ำตาล[īraēng sī nāmtān] (n, exp) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture  FR: Vautour à long bec [ m ] ; Vautour à bec élancé [ m ] ; Vautour des Indes [ m ]
จั๋งจีน[jang Jīn] (n, exp) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm
เครือ[khreūa] (n) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant
กระรอกหางม้าเล็ก[krarøk hāng mā lek] (n, exp) EN: Slender Squirrel
นกขมิ้นปากเรียว[nok khamin pāk rīo] (n, exp) EN: Slender-billed Oriole  FR: Loriot à bec effilé [ m ] ; Loriot à bec étroit [ m ] ; Loriot à bec fin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
slender

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slender
slenderly
slenderize
slenderized
slenderizes
slenderness
slenderizing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修长[xiū cháng, ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ,   /  ] slender; lanky; tall and thin #17,002 [Add to Longdo]
细长[xì cháng, ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ,   /  ] slender #24,321 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, ] slender basket for chopsticks [Add to Longdo]
细挑[xì tiāo, ㄒㄧˋ ㄊㄧㄠ,   /  ] slender [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlank { adj } | schlanker | am schlankstenslender | more slender | most slender [Add to Longdo]
Scherenschwanzkolibri { m } [ ornith. ]Slender Sheartail [Add to Longdo]
Bahiaameisenschlüpfer { m } [ ornith. ]Slender Antbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き, 細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness #9,498 [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P) #14,483 [Add to Longdo]
すらっと[suratto] (adv, vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ほっそり[hossori] (n, vs, adv, adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]
クラカケトラザメ[kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil) [Add to Longdo]
スレンダー[surenda-] (n) slender; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slender \Slen"der\, a. [Compar. {Slenderer}; superl.
   {Slenderest}.] [OE. slendre, sclendre, fr. OD. slinder thin,
   slender, perhaps through a French form; cf. OD. slinderen,
   slidderen, to creep; perh. akin to E. slide.]
   1. Small or narrow in proportion to the length or the height;
    not thick; slim; as, a slender stem or stalk of a plant.
    "A slender, choleric man." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She, as a veil down to the slender waist,
       Her unadorned golden tresses wore.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Weak; feeble; not strong; slight; as, slender hope; a
    slender constitution.
    [1913 Webster]
 
       Mighty hearts are held in slender chains. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They have inferred much from slender premises. --J.
                          H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       The slender utterance of the consonants. --J. Byrne.
    [1913 Webster]
 
   3. Moderate; trivial; inconsiderable; slight; as, a man of
    slender intelligence.
    [1913 Webster]
 
       A slender degree of patience will enable him to
       enjoy both the humor and the pathos. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. Small; inadequate; meager; pitiful; as, slender means of
    support; a slender pittance.
    [1913 Webster]
 
       Frequent begging makes slender alms. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. Spare; abstemious; frugal; as, a slender diet.
    [1913 Webster]
 
       The good Ostorius often deigned
       To grace my slender table with his presence.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phon.) Uttered with a thin tone; -- the opposite of
    broad; as, the slender vowels long e and i.
    [1913 Webster] -- {Slen"der*ly}, adv. -- {Slen"der*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slender
   adj 1: being of delicate or slender build; "she was slender as a
       willow shoot is slender"- Frank Norris; "a slim girl with
       straight blonde hair"; "watched her slight figure cross
       the street" [syn: {slender}, {slight}, {slim}, {svelte}]
   2: very narrow; "a thin line across the page" [syn: {slender},
     {thin}]
   3: having little width in proportion to the length or height; "a
     slender pole"
   4: small in quantity; "slender wages"; "a slim chance of
     winning"; "a small surplus" [syn: {slender}, {slim}]
   5: moving and bending with ease [syn: {lissome}, {lissom},
     {lithe}, {lithesome}, {slender}, {supple}, {svelte},
     {sylphlike}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top