Search result for

slim

(104 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slim-, *slim*
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
slim (n ) ผอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slim[ADJ] ผอมเพรียว, See also: เพรียว, สะโอดสะอง, เอวบางร่างน้อย, Syn. slender
slim[ADJ] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
slim[VI] ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร, Syn. diet
slim[VT] ทำให้ลดขนาดลง, See also: ทำให้ผอมลง, ทำให้น้ำหนักลด, Syn. slenderize
slime[N] เลน, See also: โคลน, ขี้เลน, ขี้โคลน, Syn. mud, ooze, sludge
slime[N] น้ำเมือกที่หลั่งจากสัตว์, See also: สารเหนียวที่คัดหลั่งจากสัตว์, Syn. mud, sludge
slime[VT] ละเลงด้วยโคลน, See also: ป้ายด้วยโคลน
slimy[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slimline[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slim down[PHRV] ทำให้น้อยลง, See also: บางลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slim(สลิม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) ยาวเรียว,บอบบาง,ผอมบาง,ไม่เต็มที่,เล็กน้อย., See also: slimly adv. slimness n.
slime(สไลมฺ) n. โคลน,เลน,ของเหลวที่เหนียว (โดยเฉพาะที่มีกลิ่นหรือไม่น่าดู) ,ของเหลวเหนียวที่คัดหลั่งจากพืชหรือสัตว์. vt. ใช้ของเหลวดัง-กล่าวหา. vi. กลายเป็นของเหลวดังกล่าว.
slimmish(สลิม'มิช) adj. ค่อนข้างยาวเรียว,ค่อนข้างอรชร,ค่อนข้างบอบบาง,ไม่เต็มที่
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน,คล้ายเลน,เต็มไปด้วยโคลนเลน,เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว,ลื่นไหล,เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
muslim(มัซ'ลิม,มูซ'ลิม) n. ชาวมุสลิม pl. Muslims,Muslim

English-Thai: Nontri Dictionary
slim(adj) น้อย,เอวบางร่างน้อย,ผอมบาง,บอบบาง
slime(n) เลน,โคลนเหนียว,น้ำลาย,น้ำเมือก
slimy(adj) เป็นเลน,มีแต่โคลน,ลื่นไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slime mold; slime mouldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slime mould; slime moldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slimming (n ) การทำตัวให้ผอม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chances are slim.โอกาศเสี่ยงมีน้อย Last Resort (2008)
Don't push me, slime.อย่ามาต่อรองกับข้า เจ้าสวะ Downfall of a Droid (2008)
And Master Fisto, sorry we lost that slimy double-dealer.เอ่อ อาจารย์ฟิสโต ขอโทษที่เราปล่อยให้ เจ้าคนหลอกลวงนั่นหนีไปได้ Lair of Grievous (2008)
Count Dooku is paying me a fortune to deliver your slimyry carcass, so please, try to stay aliveเคาท์ดูกูว่าจ้างข้า ให้นำตัวเจ้าไปส่ง เพราะงั้น ก็อย่าตายซะก่อนล่ะ Cloak of Darkness (2008)
Pil-joong Bong the slimy reporter really stripped him bare.ใช่ ไอ้นักข่าว บง พิล ชง นั่นได้เรื่องคราวนี้ไปจังๆ Scandal Makers (2008)
Hold tight. It's slimy.จับให้แน่น มันลื่น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
...you'll find a slim volumes, secret doors and private lockers...เธอควรหาเล่มที่เล็กลงอย่างเช่น "ประตูลับและลิ้นชักส่วนตัว".. The Secret of Moonacre (2008)
Call the police, the National Guard, and if by any slim chance the fucking FCC are listening, they might take notice.เรียกตำรวจ,หรือทหารก็ได้, และถ้าเผื่อว่าโชคดี ใครก็ตามที่ยังฟังอยู่, เราขอประกาศว่า.. Day of the Dead (2008)
- Slimy snails.หอยทากปลิ้นปล้อน Revolutionary Road (2008)
Slimy snails and icky frog's legs.หอยทากปลิ้นปล้อนและขากบเหนอะของ Revolutionary Road (2008)
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Well, her mum knows Fatboy Slim's neighbour.แม่ของนางรู้จักกับเพื่อนบ้านของ Fatboy Slim ด้วยล่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slimTherefore I'm giving up for now. I'll still try to check out other possibilities but ... I think hopes are slim.
slimHe is a slim child.
slimBoth young and old people desire slim figures.
slimThere's little chance of keeping slim, unless you stick to a diet.
slimYoung girls' desire for slim figures is strong.
slimChances of promotion are slim in this firm.
slimA man called Slim was killed in the accident.
slimShe grew up to be a slim girl.
slimHer striped dress accentuates her slimness.
slimShe has tried various methods of slimming down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพรียว[ADJ] slim, See also: slender, Syn. เปรียว, เพรียวลม, Ant. เทอะทะ, Example: ปีที่แล้วหล่อนโชว์หุ่นเพรียวบางในนิตยสารแนวผู้หญิง, Thai definition: ที่มีสัดส่วนพอดีพอเหมาะหรือสูงโปร่ง สะโอดสะอง
เปรียว[V] slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
สะโอดสะอง[ADJ] slender, See also: slim, willowy, Syn. โปร่ง, เพรียว, สูงโปร่ง, Example: มีการศึกษาพบว่าคนฝรั่งเศส ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีรูปร่างสะโอดสะองกว่าคนอเมริกัน กินอาหารกลางวันเป็นมื้อหนัก, Thai definition: งามอย่างมีรูปร่างระหง
ความเพรียวลม[N] slimness, See also: slenderness, meagerness, Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง, Ant. ความอ้วน, Example: ความเพรียวลมของหุ่นนางแบบทำให้เสื้อผ้าดูดี
กล้องแกล้ง[ADJ] slim, See also: slender, emaciated, Syn. อ้อนแอ้น, Ant. บึกบึน, Example: บนเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวมีหนุ่มในชุดกากีท่าทางกล้องแกล้งถือไมโครโฟนเตรียมร้องเพลงให้กับเจ้าภาพของงาน, Thai definition: มีร่างกายแบบบาง ชดช้อย
อรชร[ADJ] slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อ้อนแอ้น, อรชรอ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: น้องสาวของเธอมีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นไปทั้งตัว, Thai definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
อรชรอ้อนแอ้น[ADJ] slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: ช่างภาพคนนี้มีท่าทางอรชรอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง, Thai definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
บาง[ADJ] thin, See also: slim, slight, not thick, Ant. หนา, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy   FR: détrempé ; boueux
จุฬาราชมนตรี[n.] (julārātchmontrī) EN: chief of the Muslim in Thailand   FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
มัสมั่น[n.] (matsaman) EN: spicy Muslim curry   
มุสลิม[n.] (Mutsalim) EN: Muslim ; Moslem   FR: musulman [m]
อ้อนแอ้น[adj.] (øn-aēn) EN: slender ; slight ; slim ; delicate   FR: élancé ; svelte
ผอม [adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim   FR: maigre ; émacié
เพรียว[adj.] (phrīo) EN: slim ; slender   FR: élancé ; svelte

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIM    S L IH1 M
SLIMS    S L IH1 M Z
SLIMP    S L IH1 M P
SLIMY    S L AY1 M IY0
SLIME    S L AY1 M
SLIMAK    S L IH1 M AH0 K
SLIMMER    S L IH1 M ER0
SLIMMED    S L IH1 M D
SLIMMING    S L IH1 M IH0 NG
SLIMMEST    S L IH1 M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slim    (v) (s l i1 m)
slime    (n) (s l ai1 m)
slims    (v) (s l i1 m z)
slimy    (j) (s l ai1 m ii)
slimly    (a) (s l i1 m l ii)
slimier    (j) (s l ai1 m i@ r)
slimmed    (v) (s l i1 m d)
slimmer    (j) (s l i1 m @ r)
slimiest    (j) (s l ai1 m i i s t)
slimmest    (j) (s l i1 m i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlank | schlanker | am schlankstenslim | slimmer | slimmest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
にちゃにちゃ[, nichanicha] (adv,n,vs) slimy [Add to Longdo]
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery [Add to Longdo]
ぬるぬる[, nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P) [Add to Longdo]
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime [Add to Longdo]
イード[, i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara [Add to Longdo]
イスラム教徒[イスラムきょうと, isuramu kyouto] (n) Muslim [Add to Longdo]
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苗条[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] slim, slender, graceful, #18,711 [Add to Longdo]
瘦削[shòu xuē, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝ, ] slim, #35,901 [Add to Longdo]
瘦长[shòu cháng, ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ, / ] slim, #49,562 [Add to Longdo]
粘菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] slime mold (Myxomycetes), #95,864 [Add to Longdo]
黏菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] slime mold (Myxomycetes), #239,471 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slim \Slim\ (sl[i^]m), a. [Compar. {Slimmer}; superl.
   {Slimmest}.] [Formerly, bad, worthless, weak, slight, awry,
   fr. D. slim; akin to G. schlimm, MHG. slimp oblique, awry; of
   uncertain origin. The meaning of the English word seems to
   have been influenced by slender.]
   1. Worthless; bad. [Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. Weak; slight; unsubstantial; poor; as, a slim argument.
    "That was a slim excuse." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. Of small diameter or thickness in proportion to the height
    or length; slender; as, a slim person; a slim tree.
    --Grose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slim
   adj 1: being of delicate or slender build; "she was slender as a
       willow shoot is slender"- Frank Norris; "a slim girl with
       straight blonde hair"; "watched her slight figure cross
       the street" [syn: {slender}, {slight}, {slim}, {svelte}]
   2: small in quantity; "slender wages"; "a slim chance of
     winning"; "a small surplus" [syn: {slender}, {slim}]
   v 1: take off weight [syn: {reduce}, {melt off}, {lose weight},
      {slim}, {slenderize}, {thin}, {slim down}] [ant: {gain},
      {put on}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 slim
  n.
 
   A small, derivative change (e.g., to code).
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 slim [slim]
   difficult; hard; inconvenient
   clever; cunning; sly; smart
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top