ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slim

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slim-, *slim*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
slim(n) ผอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slim(adj) ผอมเพรียว, See also: เพรียว, สะโอดสะอง, เอวบางร่างน้อย, Syn. slender
slim(adj) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
slim(vi) ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร, Syn. diet
slim(vt) ทำให้ลดขนาดลง, See also: ทำให้ผอมลง, ทำให้น้ำหนักลด, Syn. slenderize
slime(n) เลน, See also: โคลน, ขี้เลน, ขี้โคลน, Syn. mud, ooze, sludge
slime(n) น้ำเมือกที่หลั่งจากสัตว์, See also: สารเหนียวที่คัดหลั่งจากสัตว์, Syn. mud, sludge
slime(vt) ละเลงด้วยโคลน, See also: ป้ายด้วยโคลน
slimy(adj) บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slimline(adj) บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slim down(phrv) ทำให้น้อยลง, See also: บางลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slim(สลิม) adj., vt., vi. (ทำให้, กลายเป็น) ยาวเรียว, บอบบาง, ผอมบาง, ไม่เต็มที่, เล็กน้อย., See also: slimly adv. slimness n.
slime(สไลมฺ) n. โคลน, เลน, ของเหลวที่เหนียว (โดยเฉพาะที่มีกลิ่นหรือไม่น่าดู) , ของเหลวเหนียวที่คัดหลั่งจากพืชหรือสัตว์. vt. ใช้ของเหลวดัง-กล่าวหา. vi. กลายเป็นของเหลวดังกล่าว.
slimmish(สลิม'มิช) adj. ค่อนข้างยาวเรียว, ค่อนข้างอรชร, ค่อนข้างบอบบาง, ไม่เต็มที่
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน, คล้ายเลน, เต็มไปด้วยโคลนเลน, เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว, ลื่นไหล, เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด, ทำให้เลอะเลือน, ทำให้สลัว
muslim(มัซ'ลิม, มูซ'ลิม) n. ชาวมุสลิม pl. Muslims, Muslim

English-Thai: Nontri Dictionary
slim(adj) น้อย, เอวบางร่างน้อย, ผอมบาง, บอบบาง
slime(n) เลน, โคลนเหนียว, น้ำลาย, น้ำเมือก
slimy(adj) เป็นเลน, มีแต่โคลน, ลื่นไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slime mold; slime mouldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slime mould; slime moldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
slimming(n) การทำตัวให้ผอม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll bet you Slim would give you one of her pups to raise.สลิมคงยกลูกหมาสักตัวให้นายแน่ Of Mice and Men (1992)
Carlson, do you think he's gonna find Slim in the barn with his wife?คาร์ลสัน นายว่าเขาจะเจอสลิม อยู่กับเมียเขาในโรงนามั้ย Of Mice and Men (1992)
Pickings are pretty slim in the yard.pickings จะสวยบางในสนาม The Shawshank Redemption (1994)
Hey, yo, check out this fake Slim Shady, man.เฮ้ย โย่ ดูไอ้แร็พเผือกซิวะเพื่อน The Longest Yard (2005)
And slim too..แล้วก็ผอมด้วย My Lovely Sam-Soon (2005)
What's the slim probability of us meeting each other?ยิ่ง เป็นไปได้น้อยมาก ที่เรามาเจอกันและกัน My Girl and I (2005)
What's the slim probability of us meeting each other?มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะ ที่เราสองคนจะได้พบกันอีก My Girl and I (2005)
Fifty laps down, and The King is still holding a slim lead.ห้าสิบรอบตัวและ พระมหากษัตริย์ยังคงถือนำบาง Cars (2006)
I used to be slim in my school days.ฉันเคยผอมในตอนที่ฉันยังเรียนหนังสืออยู่ Confession of Pain (2006)
Eyes as big as an Italian woman, nose as sharp as a Greek girl legs as slim as a Chinese girl, teeth as beautiful as an American girl complexion as good as a British girl and...ตากลมโตต้องผู้หญิงอิตาเลี่ยน จมูกได้รูปต้องผู้หญิงกรีก ขาเรียวสวยต้องผู้หญิงจีน ฟันเรียงสวยต้องผู้หญิงอเมริกา ผิวพรรณที่ดีต้องสตรีชาวอังกฤษ แล้วก็... Princess Hours (2006)
Okay, slim the nose, add about twenty years, a little Botox...เพิ่มอายุซัก 20 ปี ใส่โบท็อกซ์เข้าไปนิด ช่าย ใช่ Grin and Bear It (2007)
Hey, I like girls who have slim arms and legs like you.นี่ เขาเป็นใครน่ะ ? First Cup (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slimA man called Slim was killed in the accident.
slimBoth young and old people desire slim figures.
slimChances of promotion are slim in this firm.
slimHe is a slim child.
slimHer striped dress accentuates her slimness.
slimShe grew up to be a slim girl.
slimShe has tried various methods of slimming down.
slimTherefore I'm giving up for now. I'll still try to check out other possibilities but ... I think hopes are slim.
slimThere's little chance of keeping slim, unless you stick to a diet.
slimYoung girls' desire for slim figures is strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพรียว(adj) slim, See also: slender, Syn. เปรียว, เพรียวลม, Ant. เทอะทะ, Example: ปีที่แล้วหล่อนโชว์หุ่นเพรียวบางในนิตยสารแนวผู้หญิง, Thai Definition: ที่มีสัดส่วนพอดีพอเหมาะหรือสูงโปร่ง สะโอดสะอง
เปรียว(v) slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai Definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
สะโอดสะอง(adj) slender, See also: slim, willowy, Syn. โปร่ง, เพรียว, สูงโปร่ง, Example: มีการศึกษาพบว่าคนฝรั่งเศส ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีรูปร่างสะโอดสะองกว่าคนอเมริกัน กินอาหารกลางวันเป็นมื้อหนัก, Thai Definition: งามอย่างมีรูปร่างระหง
ความเพรียวลม(n) slimness, See also: slenderness, meagerness, Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง, Ant. ความอ้วน, Example: ความเพรียวลมของหุ่นนางแบบทำให้เสื้อผ้าดูดี
กล้องแกล้ง(adj) slim, See also: slender, emaciated, Syn. อ้อนแอ้น, Ant. บึกบึน, Example: บนเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวมีหนุ่มในชุดกากีท่าทางกล้องแกล้งถือไมโครโฟนเตรียมร้องเพลงให้กับเจ้าภาพของงาน, Thai Definition: มีร่างกายแบบบาง ชดช้อย
อรชร(adj) slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อ้อนแอ้น, อรชรอ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: น้องสาวของเธอมีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นไปทั้งตัว, Thai Definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
อรชรอ้อนแอ้น(adj) slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: ช่างภาพคนนี้มีท่าทางอรชรอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง, Thai Definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
บาง(adj) thin, See also: slim, slight, not thick, Ant. หนา, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai Definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
ฉะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin
ชะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate
เฉอะแฉะ[choechae] (adj) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy  FR: détrempé ; boueux
จุฬาราชมนตรี[julārātchmontrī] (n) EN: chief of the Muslim in Thailand  FR: chef des musulmans de Thaïlande [ m ]
มัสมั่น[matsaman] (n) EN: spicy Muslim curry
มุสลิม[Mutsalim] (n) EN: Muslim ; Moslem  FR: musulman [ m ]
อ้อนแอ้น[øn-aēn] (adj) EN: slender ; slight ; slim ; delicate  FR: élancé ; svelte
ผอม[phøm] (adj) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim  FR: maigre ; émacié
เพรียว[phrīo] (adj) EN: slim ; slender  FR: élancé ; svelte

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
slim
slime
slimp
slims
slimy
slimak
slimmed
slimmer
slimmest
slimming

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slim
slime
slims
slimy
slimly
slimier
slimmed
slimmer
slimiest
slimmest

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苗条[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ,   /  ] slim, slender, graceful #18,711 [Add to Longdo]
瘦削[shòu xuē, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝ,  ] slim #35,901 [Add to Longdo]
瘦长[shòu cháng, ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ,   /  ] slim #49,562 [Add to Longdo]
粘菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ,  ] slime mold (Myxomycetes) #95,864 [Add to Longdo]
黏菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ,  ] slime mold (Myxomycetes) #239,471 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlank | schlanker | am schlankstenslim | slimmer | slimmest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スマート[suma-to] (adj-na, n) (1) smart; stylish; (2) slim; (P) #5,577 [Add to Longdo]
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P) #7,108 [Add to Longdo]
繊細[せんさい, sensai] (adj-na, n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P) #18,822 [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) #19,267 [Add to Longdo]
すらっと[suratto] (adv, vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
にちゃにちゃ[nichanicha] (adv, n, vs) slimy [Add to Longdo]
ぬらぬら[nuranura] (adv, n, vs) (on-mim) slimy; slippery [Add to Longdo]
ぬるぬる[nurunuru] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) slimy; slippery; (P) [Add to Longdo]
ほっそり[hossori] (n, vs, adv, adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slim \Slim\ (sl[i^]m), a. [Compar. {Slimmer}; superl.
   {Slimmest}.] [Formerly, bad, worthless, weak, slight, awry,
   fr. D. slim; akin to G. schlimm, MHG. slimp oblique, awry; of
   uncertain origin. The meaning of the English word seems to
   have been influenced by slender.]
   1. Worthless; bad. [Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. Weak; slight; unsubstantial; poor; as, a slim argument.
    "That was a slim excuse." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. Of small diameter or thickness in proportion to the height
    or length; slender; as, a slim person; a slim tree.
    --Grose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slim
   adj 1: being of delicate or slender build; "she was slender as a
       willow shoot is slender"- Frank Norris; "a slim girl with
       straight blonde hair"; "watched her slight figure cross
       the street" [syn: {slender}, {slight}, {slim}, {svelte}]
   2: small in quantity; "slender wages"; "a slim chance of
     winning"; "a small surplus" [syn: {slender}, {slim}]
   v 1: take off weight [syn: {reduce}, {melt off}, {lose weight},
      {slim}, {slenderize}, {thin}, {slim down}] [ant: {gain},
      {put on}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 slim
  n.
 
   A small, derivative change (e.g., to code).
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 slim /slim/
  1. difficult; hard; inconvenient
  2. clever; cunning; sly; smart

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top