ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elaborately

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elaborately-, *elaborately*, elaborate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elaborately(adv) อย่างประณีต, See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างประณีต(adv) elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
อย่างพิถีพิถัน(adv) carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
elaborately

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elaborately

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elaborate \E*lab"o*rate\, a. [L. elaboratus, p. p. of elaborare
   to work out; e out + laborare to labor, labor labor. See
   {Labor}.]
   Wrought with labor; finished with great care; studied;
   executed with exactness or painstaking; as, an elaborate
   discourse; an elaborate performance; elaborate research.
   [1913 Webster]
 
      Drawn to the life in each elaborate page. --Waller.
 
   Syn: Labored; complicated; studied; perfected; high-wrought.
     -- {E*lab"o*rate*ly}, adv. -- {E*lab"o*rate*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elaborately
   adv 1: with elaboration; "it was elaborately spelled out" [syn:
       {elaborately}, {intricately}, {in an elaborate way}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top