ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exquisitely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exquisitely-, *exquisitely*, exquisite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exquisitely(adv) อย่างสวยงาม, See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต, Syn. beautifully, delicately, elegantly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tall, dark, exquisitely dressed.- สูงผิวเข้ม เเต่งตัวหรูหรา Rebecca (1940)
Exquisitely worked. You've crafted a jewel, my boy.นายเจีรนัยอัญญมณีขึ้นมาแล้ว เจ้าหนู The Red Violin (1998)
My exquisitely educated guess is he's either squatting or subletting with cash.จากการเดาอย่างมีหลักการที่สมเหตุสมผลของฉัน เขาน่าจะแอบรุกบุกเข้าไป ไม่ก็เช่าด้วยเงินสด Roadkill (2009)
Second, my system is flawless, and my encryption is exquisitely impervious.ประการที่สอง ระบบของผมโปร่งใส และการเข้ารหัสของผม ไม่ได้เข้าอย่างง่ายดาย Dark Matter (2010)
Lucky for him, he was exquisitely provided for by the family estate.เขาโชคดีแล้ว ที่ถูกรับมาอย่างมีเกียรติ ด้วยทรัพย์สินนิดหน่อย The End of the World as We Knew It (2011)
We all have your exquisitely toned back.เราก็มีข้อดีกันทั้งนั้น The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
When our amphibious ancestors left the water for the land their eyes, exquisitely evolved to see in water were lousy for seeing in the air.เมื่อบรรพบุรุษของเราสะเทินน้ำ สะเทินบกทิ้งน้ำเพื่อแผ่นดินนั้น สายตาของพวกเขาพัฒนาอย่าง ประณีตที่จะเห็นในน้ำ มีหมัดสำหรับการมองเห็น ในอากาศ Some of the Things That Molecules Do (2014)
His novels are most exquisitely written, occupying the space between reality and fantasy.นิยายของเขาใช้ภาษาได้อย่างงดงาม และมีเนื้อหาที่ผสมผสาน ระหว่างความจริงกับภาพฝัน Values (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร(adv) exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exquisitely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exquisitely

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exquisitely \Ex"qui*site*ly\, adv.
   In an exquisite manner or degree; as, lace exquisitely
   wrought.
   [1913 Webster]
 
      To a sensitive observer there was something exquisitely
      painful in it.              --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exquisitely
   adv 1: in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine
       drawn body" [syn: {finely}, {fine}, {delicately},
       {exquisitely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top