ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แข็งกระด้าง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข็งกระด้าง-, *แข็งกระด้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งกระด้าง[V] be rough, See also: be stiff, be harsh, Syn. กระด้าง, Ant. นุ่มนวล, อ่อนโยน, Example: เธอแข็งกระด้างกับทุกคน แม้กระทั่งพ่อแม่ของเธอ, Thai definition: ไม่สุภาพนุ่มนวล, ไม่อ่อนหวานนิ่มนวล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your hair is so coarse.ผมเธอแข็งกระด้างมากกก Namastey London (2007)
Cold. Hard.เย็นชา, แข็งกระด้าง Five the Hard Way (2008)
You run a business. you have to be formidable.คุณทำธุรกิจ คุณอาจจะต้องแข็งกระด้าง Connect! Connect! (2009)
Min Seo Hyun, is so hard to please.มินซอฮยอนก็แข็งกระด้างเกินไป Episode #1.3 (2009)
One when he was sober and one when he was smashed.คนหนึ่งจะอ่อนหวาน อีกคนจะแข็งกระด้าง Dream Logic (2009)
The words I couldn't say because my lips were frozenคำที่ฉันไม่อาจพูดออกไป เพราะริมฝีปากของฉันแข็งกระด้าง Iris (2009)
The words I couldn't say because my lips were frozen.คำที่ฉันไม่อาจพูดออกไป เพราะริมฝีปากของฉันแข็งกระด้างIris (2009)
It's coarse.มันแข็งกระด้าง Trial and Error (2010)
Of being a so-called blow-up doll.ที่ถูกมองว่าเป็นผู้หญิงแข็งกระด้าง Pascal's Triangle Revisited (2010)
Charmless, rigid, a bore, yes, but not a godly man.ไร้เสน่ห์ แข็งกระด้าง แล้วก็น่าเบื่อละใช่ แต่ไม่ใช่คนเลื่อมใสศรัทธา Garden of Bones (2012)
- That was harsh. - You kidding me?นั่นมันแข็งกระด้าง ล้อฉันเล่นเหรอ Discovery (2012)
- That was harsh. - You kidding me?นั่นมันแข็งกระด้าง นายล้อฉันเล่นเหรอ Discovery (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flinty[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind
hard[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ดุดัน, ไร้เมตตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
frozen(โฟร'เซิน) v. แข็งตัวเนื่องจากความเย็นจัด,แข็งกระด้าง,หนาวมาก,ไร้ความรู้สึก,ยังไม่เปลี่ยนเป็นเงินสด., See also: frozenly adv. frozenness n., Syn. frigid
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top