ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-, *air*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
hairy basil(n) แมงลัก
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air(n) การเดินทางโดยเครื่องบิน
air(adj) เกี่ยวกับจักรราศี
air(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
air(n) เครื่องปรับอากาศ, See also: เครื่องทำความเย็น
air(n) ท่วงทำนอง, See also: ทำนอง, เพลง, Syn. tune, theme, melody
air(n) ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
air(n) บรรยากาศ, See also: กลิ่นอาย
air(vt) ประกาศ, See also: แสดง
air(vt) ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
air(vi) ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ, Syn. open, freshen, air-condition, Ant. close, keep in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air(แอร์) vt., vi., n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก, ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
air castleวิมานในอากาศ
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air conditinerเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ, ท่าทาง, อาการ, ทำนอง
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
aircraft(n) เครื่องบิน, อากาศยาน
airfield(n) สนามบิน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ, สบายใจ, ร่าเริง
airing(n) การตาก, การตากอากาศ
airline(n) สายการบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
airอากาศ, ลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Air Attaché; Attaché, Airผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bill; air consignment note; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bleed๑. ช่องอากาศเดินเบา๒. ช่องไล่อากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brakeเบรกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brushพู่กันลม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air cell; vesicle, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airอากาศ [TU Subject Heading]
Airอากาศ [การแพทย์]
Air Blendersเครื่องผสมอากาศ [การแพทย์]
Air Blow Gunหัวฉีดลม [การแพทย์]
Air Borneการติดต่อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Borne Infectionการติดเชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Cellsช่องหรือโพรงอากาศ [การแพทย์]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Air Compressorsเครื่องอัดอากาศ, เครื่องสูบลม [การแพทย์]
Air Concentration, Derivedความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีในอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
air(n) แอร์
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
air layering(n) Form of layering wounded and then surrounded in a moisture-retaining wrapper, which is further surrounded in a moisture barrier.
Airbag { m }; Luftkissen { n }; Prallsack { m }; Schutzkissen { n } [ auto ](n) ถุงลมนิรภัย
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need an air filter?จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ปาร์ค จุน ฮยอง Hero (1992)
We can report the air raid sirens are going off.ทางเราสามารถจับภาพ การโจมตีทางอากาศได้ The Lawnmower Man (1992)
American bomber planes over the area... so they're in the air.เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐ บินวนเหนือภาคพื้นดิน ลอยเป็นปุยนุ่นไปเถอะ The Lawnmower Man (1992)
Hunt backed up against the air-lock door, his hand groping for the lever.ฮันท์ถอยหลัง แล้วโหนตัวกับคาน The Cement Garden (1993)
His own fingers locked around the lever of the air-tight door.เขาพยายามโหนคานนั่นไว้ The Cement Garden (1993)
Who's the big, hot bag of air who doesn't have to comb his hair?ใครตัวอ้วนพองลม ใครไม่ต้องหวีผม? Cool Runnings (1993)
You're on the air, sled god.ได้เลย เทพสเลด Cool Runnings (1993)
What's this There's white things in the airนี่อะไร / สีขาวๆ ล่องลอยบนอากาศ The Nightmare Before Christmas (1993)
Instead of screams, I swear I can hear music in the airแทนที่จะเป็นการกรีดร้อง ฉันสาบาน ฉันได้ยินเสียงเพลงล่องลอยอยู่ในอากาศ The Nightmare Before Christmas (1993)
It's simple really, very clear Like music drifting in the airมันชัดเจน / ดั่งเสียงเพลงที่ล่องลอยตามสายลม The Nightmare Before Christmas (1993)
The sound of rolling dice to me is music in the airเสียงของ ลูกเต๋ากลิ้ง สำหรับฉัน มันคือเสียงเพลงในอากาศ The Nightmare Before Christmas (1993)
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
airA balloon was floating in the air.
airA bird can glide through the air without moving its wings.
airA bus transported us from the airport to the city.
airAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
airA change of air will do you a lot of good.
airA change of air will do you good.
airA commercial airplane allegedly violated military airspace.
airA general election was in the air.
airAir and heir are homophones of each other.
airAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
airAir is a mixture of gases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการบิน(n) airline industry, Count Unit: วงการ
รถไฟลอยฟ้า(n) skytrain, See also: air train, Syn. รถไฟฟ้า, Example: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว, Count Unit: ขบวน, Thai Definition: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
ทอท.(n) Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ช่องระบายอากาศ(n) air passage
มลพิษทางอากาศ(n) air pollution, Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ, Example: มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ
เครื่องกรองอากาศ(n) air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ
ท่อระบายอากาศ(n) air-vent-pipe, Example: การติดตั้งท่อระบายอากาศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้สิ่งปฏิกูลไหลผ่านออกไป, Count Unit: ท่อน, ท่อ, Thai Definition: ทางไหลของอากาศที่ทำให้เกิดอากาศเสียถ่ายเทออกไปข้างนอก
ปั๊มลม(n) air compressor, Syn. ที่ปั๊มลม, Example: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน
การจราจรทางอากาศ(n) air traffic, Example: ผู้ควบคุมจะให้คำแนะนำการจราจรทางอากาศจากหอควบคุมที่อยู่ในสนามบิน, Thai Definition: การเคลื่อนที่ของยวดยานทางอากาศตามเส้นทางที่กำหนดไว้
การโจมตีทางอากาศ(n) air strike, Example: การรบเมื่อวานนี้เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารราบสหรัฐกับการโจมตีทางอากาศที่เขตภูเขาในเมืองการ์เดซ, Thai Definition: ใช้กำลังบุกเข้าสู้รบทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [ m ]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [ m ] ; airco [ m ] ; climatisation [ f ]
แอร์บัส[Aēbas] (tm) EN: Airbus  FR: Airbus [ m ]
แอร์บัส A380[Aēbas A380] (tm) EN: Airbus A380  FR: Airbus A380 [ m ]
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [ f ]
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[aēphøt] (n) EN: airport  FR: aéroport [ m ]
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [ f ]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์[aēphøt rēn ling] (n, exp) EN: airport rail link
อาหารกำหนด[āhān kamnot] (v, exp) EN: diet  FR: régime (alimentaire) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
air
aird
airs
airy
air's
airco
aired
aires
airey
airbag

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air
airs
airy
Aires
aired
airbed
airily
airing
airman
airmen

WordNet (3.0)
air(n) a mixture of gases (especially oxygen) required for breathing; the stuff that the wind consists of
air(n) the region above the ground
air(n) a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing, Syn. aura, atmosphere
air(n) once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)
air(n) medium for radio and television broadcasting, Syn. airwave
air(v) be broadcast
air(v) broadcast over the airwaves, as in radio or television, Syn. beam, send, broadcast, transmit
air(v) expose to warm or heated air, so as to dry
airborne(adj) moved or conveyed by or through air
airbrake(n) a small parachute or articulated flap to reduce the speed of an aircraft, Syn. dive brake

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Air

n. [ OE. air, eir, F. air, L. aër, fr. Gr. 'ah`r, air, mist, for 'a&digamma_;hr, fr. root 'a&digamma_; to blow, breathe, probably akin to E. wind. In sense 10 the French has taking a meaning fr. It. aria atmosphere, air, fr. the same Latin word; and in senses 11, 12, 13 the French meaning is either fr. L. aria, or due to confusion with F. aire, in an older sense of origin, descent. Cf. Aëry, Debonair, Malaria, Wind. ] 1. The fluid which we breathe, and which surrounds the earth; the atmosphere. It is invisible, inodorous, insipid, transparent, compressible, elastic, and ponderable. [ 1913 Webster ]

☞ By the ancient philosophers, air was regarded as an element; but modern science has shown that it is essentially a mixture of oxygen and nitrogen, with a small amount of carbon dioxide, the average proportions being, by volume: oxygen, 20.96 per cent.; nitrogen, 79.00 per cent.; carbon dioxide, 0.04 per cent. These proportions are subject to a very slight variability. Air also always contains some vapor of water. [ 1913 Webster ]

2. Symbolically: Something unsubstantial, light, or volatile. “Charm ache with air.” Shak. [ 1913 Webster ]

He was still all air and fire. [ Air and fire being the finer and quicker elements as opposed to earth and water. ] Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. A particular state of the atmosphere, as respects heat, cold, moisture, etc., or as affecting the sensations; as, a smoky air, a damp air, the morning air, etc. [ 1913 Webster ]

4. Any aëriform body; a gas; as, oxygen was formerly called vital air. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

5. Air in motion; a light breeze; a gentle wind. [ 1913 Webster ]

Let vernal airs through trembling osiers play. Pope. [ 1913 Webster ]

6. Odoriferous or contaminated air. [ 1913 Webster ]

7. That which surrounds and influences. [ 1913 Webster ]

The keen, the wholesome air of poverty. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

8. Utterance abroad; publicity; vent. [ 1913 Webster ]

You gave it air before me. Dryden. [ 1913 Webster ]

9. Intelligence; information. [ Obs. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

10. (Mus.) (a) A musical idea, or motive, rhythmically developed in consecutive single tones, so as to form a symmetrical and balanced whole, which may be sung by a single voice to the stanzas of a hymn or song, or even to plain prose, or played upon an instrument; a melody; a tune; an aria. (b) In harmonized chorals, psalmody, part songs, etc., the part which bears the tune or melody -- in modern harmony usually the upper part -- is sometimes called the air. [ 1913 Webster ]

11. The peculiar look, appearance, and bearing of a person; mien; demeanor; as, the air of a youth; a heavy air; a lofty air. “His very air.” Shak. [ 1913 Webster ]

12. Peculiar appearance; apparent character; semblance; manner; style. [ 1913 Webster ]

It was communicated with the air of a secret. Pope. [ 1913 Webster ]

12. pl. An artificial or affected manner; show of pride or vanity; haughtiness; as, it is said of a person, he puts on airs. Thackeray. [ 1913 Webster ]

14. (Paint.) (a) The representation or reproduction of the effect of the atmospheric medium through which every object in nature is viewed. New Am. Cyc. (b) Carriage; attitude; action; movement; as, the head of that portrait has a good air. Fairholt. [ 1913 Webster ]

15. (Man.) The artificial motion or carriage of a horse. [ 1913 Webster ]

☞ Air is much used adjectively or as the first part of a compound term. In most cases it might be written indifferently, as a separate limiting word, or as the first element of the compound term, with or without the hyphen; as, air bladder, air-bladder, or airbladder; air cell, air-cell, or aircell; air-pump, or airpump. [ 1913 Webster ]


Air balloon. See Balloon. --
Air bath. (a) An apparatus for the application of air to the body. (b) An arrangement for drying substances in air of any desired temperature. --
Air castle. See Castle in the air, under Castle. --
Air compressor, a machine for compressing air to be used as a motive power. --
Air crossing, a passage for air in a mine. --
Air cushion, an air-tight cushion which can be inflated; also, a device for arresting motion without shock by confined air. --
Air fountain, a contrivance for producing a jet of water by the force of compressed air. --
Air furnace, a furnace which depends on a natural draft and not on blast. --
Air line, a straight line; a bee line. Hence
Air-line, adj.; as, air-line road. --
Air lock (Hydr. Engin.), an intermediate chamber between the outer air and the compressed-air chamber of a pneumatic caisson. Knight. --
Air port (Nav.), a scuttle or porthole in a ship to admit air. --
Air spring, a spring in which the elasticity of air is utilized. --
Air thermometer, a form of thermometer in which the contraction and expansion of air is made to measure changes of temperature. --
Air threads, gossamer. --
Air trap, a contrivance for shutting off foul air or gas from drains, sewers, etc.; a stench trap. --
Air trunk, a pipe or shaft for conducting foul or heated air from a room. --
Air valve, a valve to regulate the admission or egress of air; esp. a valve which opens inwardly in a steam boiler and allows air to enter. --
Air way, a passage for a current of air; as the air way of an air pump; an air way in a mine. --
In the air. (a) Prevalent without traceable origin or authority, as rumors. (b) Not in a fixed or stable position; unsettled. (c) (Mil.) Unsupported and liable to be turned or taken in flank; as, the army had its wing in the air. --
on the air, currently transmitting; live; -- used of radio and television broadcasts, to indicate that the images and sounds being picked up by cameras and microphones are being broadcast at the present moment. In call-in programs where individuals outside a radio or television studio have telephoned into the station, when their voice is being directly broadcast, the host of the program commonly states “You're on the air.” as a warning that the conversation is not private. --
To take air, to be divulged; to be made public. --
To take the air, to go abroad; to walk or ride out.
[ 1913 Webster ]

Air

v. t. [ imp. & p. p. Aired p. pr. & vb. n. Airing. ] [ See Air, n., and cf. Aërate. ] 1. To expose to the air for the purpose of cooling, refreshing, or purifying; to ventilate; as, to air a room. [ 1913 Webster ]

It were good wisdom . . . that the jail were aired. Bacon. [ 1913 Webster ]

Were you but riding forth to air yourself. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To expose for the sake of public notice; to display ostentatiously; as, to air one's opinion. [ 1913 Webster ]

Airing a snowy hand and signet gem. Tennyson. [ 1913 Webster ]

3. To expose to heat, for the purpose of expelling dampness, or of warming; as, to air linen; to air liquors. [ 1913 Webster ]

airball

pos>n. (Basketball) A throw at the basket that completely misses, not even hitting the rim. Compare swoosh and nothing but net. [ PJC ]

air bed

A sack or mattress inflated with air, and used as a bed.
Syn. -- air mattress, air-bed [ 1913 Webster ]

Variants: airbed
air bladder

1. (Anat.) An air sac, sometimes double or variously lobed, in the visceral cavity of many fishes. It originates in the same way as the lungs of air-breathing vertebrates, and in the adult may retain a tubular connection with the pharynx or esophagus. [ 1913 Webster ]

2. A sac or bladder full of air in an animal or plant; also an air hole in a casting. [ 1913 Webster ]

airborne

adj. 1. conveyed by or through air, as dust or pollen; as, a clean room is needed to avoid airborne contaminants. [ WordNet 1.5 ]

2. in flight; flying; -- said of an airplane. [ PJC ]

3. (Mil.) carried directly to the site of battle by aircraft; -- said of combat troops, as, an airborne division. [ PJC ]

airbrake

n. 1. 1 a small parachute or articulated flap to reduce the speed of an aircraft.
Syn. -- dive brake [ WordNet 1.5 ]

2. a vehicular brake that operates by compressed air; especially for heavy vehicles. Same as air brake.
Syn. -- air brake [ WordNet 1.5 ]

n. 1. an atomizer to spray by means of compressed air. [ WordNet 1.5 ]

Air brake

(Mach.) A railway brake powered by compressed air. Knight.
Syn. -- airbrake. [ 1913 Webster ]

airbrush

v. t. 1. 1. to paint with an airbrush. The old car looks like new now that we airbrushed it [ WordNet 1.5 ]

2. to alter or remove by use of an airbrush. “After the photographer airbrushed out the wrinkles on her face she looked twenty years younger.” [ PJC ]

air brush

. A kind of atomizer for applying liquid coloring matter, such as paint, in a spray by compressed air. [ Webster 1913 Suppl. ]

Variants: airbrush

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas #740 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain #1,414 [Add to Longdo]
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ,   /  ] airplane #1,491 [Add to Longdo]
空气[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ,   /  ] air; atmosphere #2,208 [Add to Longdo]
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ,   /  ] airport; airfield #2,960 [Add to Longdo]
空调[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ,   /  調] air conditioning #3,031 [Add to Longdo]
气温[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ,   /  ] air temperature #3,201 [Add to Longdo]
空军[kōng jūn, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ,   /  ] air force #5,480 [Add to Longdo]
机票[jī piào, ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ,   /  ] air ticket; passenger ticket #6,297 [Add to Longdo]
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ,    ] airline; airline company #6,386 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abluftstutzen { m }; Entlüfterstutzen { m } [ techn. ]air vent [Add to Longdo]
Abströmöffnung { f }air discharge opening [Add to Longdo]
Airbus { m }airbus [Add to Longdo]
Airbag { m }; Luftkissen { n }; Prallsack { m }; Schutzkissen { n } [ auto ]airbag [Add to Longdo]
Airbag-Steuergerät { n } [ auto ]airbag computer [Add to Longdo]
Beatmungsmaske { f }air mask [Add to Longdo]
Druckbremse { f }air brake [Add to Longdo]
Druckluftkammer { f }air caisson [Add to Longdo]
Druckluftkompressor { m }air compressor [Add to Longdo]
Druckluftramme { f }air hammer [Add to Longdo]
Druckluftschalter { m }air break switch [Add to Longdo]
Entlüftungshahn { m }air bleed cock [Add to Longdo]
Entlüftungshaube { f }air vent [Add to Longdo]
Fangeinrichtung { f } [ electr. ]air terminal [Add to Longdo]
Fischblase { f }air bladder [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) market; fair; (P) #39 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
ファイル[fairu] (n, vs) file; (P) #137 [Add to Longdo]
スタイル[sutairu] (n) (1) style; (2) (female) figure; (P) #157 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n, n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) #177 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top