ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air

EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-, *air*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
hairy basil(n) แมงลัก
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air(n) การเดินทางโดยเครื่องบิน
air(adj) เกี่ยวกับจักรราศี
air(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
air(n) เครื่องปรับอากาศ, See also: เครื่องทำความเย็น
air(n) ท่วงทำนอง, See also: ทำนอง, เพลง, Syn. tune, theme, melody
air(n) ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
air(n) บรรยากาศ, See also: กลิ่นอาย
air(vt) ประกาศ, See also: แสดง
air(vt) ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
air(vi) ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ, Syn. open, freshen, air-condition, Ant. close, keep in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air(แอร์) vt., vi., n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก, ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
air castleวิมานในอากาศ
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air conditinerเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ, ท่าทาง, อาการ, ทำนอง
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
aircraft(n) เครื่องบิน, อากาศยาน
airfield(n) สนามบิน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ, สบายใจ, ร่าเริง
airing(n) การตาก, การตากอากาศ
airline(n) สายการบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
airอากาศ, ลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Air Attaché; Attaché, Airผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bill; air consignment note; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bleed๑. ช่องอากาศเดินเบา๒. ช่องไล่อากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brakeเบรกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brushพู่กันลม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air cell; vesicle, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airอากาศ [TU Subject Heading]
Airอากาศ [การแพทย์]
Air Blendersเครื่องผสมอากาศ [การแพทย์]
Air Blow Gunหัวฉีดลม [การแพทย์]
Air Borneการติดต่อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Borne Infectionการติดเชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Cellsช่องหรือโพรงอากาศ [การแพทย์]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Air Compressorsเครื่องอัดอากาศ, เครื่องสูบลม [การแพทย์]
Air Concentration, Derivedความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีในอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
air(n) แอร์
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
air layering(n) Form of layering wounded and then surrounded in a moisture-retaining wrapper, which is further surrounded in a moisture barrier.
Airbag { m }; Luftkissen { n }; Prallsack { m }; Schutzkissen { n } [ auto ](n) ถุงลมนิรภัย
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Air raid. - After Big Bertha.- เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ The Great Dictator (1940)
A little air will do you good.รับอากาศสักหน่อยคงจะดีขึ้น Rebecca (1940)
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง Night and Fog (1956)
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ The Little Prince (1974)
And walk around on air a bit As gaily we growแล้วเดินไปด้วยกัน The Little Prince (1974)
Begin to laugh a bit and stare a bit And walk around on air a bitหัวเราะสนุกสนานเดินไปด้วยกัน The Little Prince (1974)
Air ball.ไม่ลง Oh, God! (1977)
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
I was in the air force, stationed in Drambuie, off the Barbary Coast.ผมอยู่กองทัพอากาศ ประจำการ ในแดรมบุย แถบชายฝั่งบาร์บารี่ Airplane! (1980)
I'm Steve McCroskey, Chicago air control.ผมสตีฟ แม็คครอสคีย์ ควบคุมการจราจรทางอากาศชิคาโก Airplane! (1980)
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
airA balloon was floating in the air.
airA bird can glide through the air without moving its wings.
airA bus transported us from the airport to the city.
airAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
airA change of air will do you a lot of good.
airA change of air will do you good.
airA commercial airplane allegedly violated military airspace.
airA general election was in the air.
airAir and heir are homophones of each other.
airAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
airAir is a mixture of gases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการบิน(n) airline industry, Count Unit: วงการ
รถไฟลอยฟ้า(n) skytrain, See also: air train, Syn. รถไฟฟ้า, Example: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว, Count Unit: ขบวน, Thai Definition: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
ทอท.(n) Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ช่องระบายอากาศ(n) air passage
มลพิษทางอากาศ(n) air pollution, Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ, Example: มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ
เครื่องกรองอากาศ(n) air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ
ท่อระบายอากาศ(n) air-vent-pipe, Example: การติดตั้งท่อระบายอากาศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้สิ่งปฏิกูลไหลผ่านออกไป, Count Unit: ท่อน, ท่อ, Thai Definition: ทางไหลของอากาศที่ทำให้เกิดอากาศเสียถ่ายเทออกไปข้างนอก
ปั๊มลม(n) air compressor, Syn. ที่ปั๊มลม, Example: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน
การจราจรทางอากาศ(n) air traffic, Example: ผู้ควบคุมจะให้คำแนะนำการจราจรทางอากาศจากหอควบคุมที่อยู่ในสนามบิน, Thai Definition: การเคลื่อนที่ของยวดยานทางอากาศตามเส้นทางที่กำหนดไว้
การโจมตีทางอากาศ(n) air strike, Example: การรบเมื่อวานนี้เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารราบสหรัฐกับการโจมตีทางอากาศที่เขตภูเขาในเมืองการ์เดซ, Thai Definition: ใช้กำลังบุกเข้าสู้รบทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [ m ]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [ m ] ; airco [ m ] ; climatisation [ f ]
แอร์บัส[Aēbas] (tm) EN: Airbus  FR: Airbus [ m ]
แอร์บัส A380[Aēbas A380] (tm) EN: Airbus A380  FR: Airbus A380 [ m ]
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [ f ]
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[aēphøt] (n) EN: airport  FR: aéroport [ m ]
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [ f ]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์[aēphøt rēn ling] (n, exp) EN: airport rail link
อาหารกำหนด[āhān kamnot] (v, exp) EN: diet  FR: régime (alimentaire) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AIR EH1 R
AIRD EH1 R D
AIRS EH1 R Z
AIRY EH1 R IY0
AIRED EH1 R D
AIR'S EH1 R Z
AIRES EH1 R IY0 Z
AIRCO EH1 R K OW0
AIREY EH1 R IY0
AIRCOA EH2 R K OW1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air (v) ˈɛəʳr (e@1 r)
airs (v) ˈɛəʳz (e@1 z)
airy (j) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)
Aires (n) ˈɛɪriːz (ei1 r ii z)
aired (v) ˈɛəʳd (e@1 d)
airbed (n) ˈɛəʳbɛd (e@1 b e d)
airily (a) ˈɛəʳrəliː (e@1 r @ l ii)
airing (v) ˈɛəʳrɪŋ (e@1 r i ng)
airman (n) ˈɛəʳmən (e@1 m @ n)
airmen (n) ˈɛəʳmən (e@1 m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas #740 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain #1,414 [Add to Longdo]
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] airplane #1,491 [Add to Longdo]
空气[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere #2,208 [Add to Longdo]
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] airport; airfield #2,960 [Add to Longdo]
空调[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, / 調] air conditioning #3,031 [Add to Longdo]
气温[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature #3,201 [Add to Longdo]
空军[kōng jūn, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] air force #5,480 [Add to Longdo]
机票[jī piào, ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ, / ] air ticket; passenger ticket #6,297 [Add to Longdo]
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] airline; airline company #6,386 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abluftstutzen { m }; Entlüfterstutzen { m } [ techn. ]air vent [Add to Longdo]
Abströmöffnung { f }air discharge opening [Add to Longdo]
Airbus { m }airbus [Add to Longdo]
Airbag { m }; Luftkissen { n }; Prallsack { m }; Schutzkissen { n } [ auto ]airbag [Add to Longdo]
Airbag-Steuergerät { n } [ auto ]airbag computer [Add to Longdo]
Beatmungsmaske { f }air mask [Add to Longdo]
Druckbremse { f }air brake [Add to Longdo]
Druckluftkammer { f }air caisson [Add to Longdo]
Druckluftkompressor { m }air compressor [Add to Longdo]
Druckluftramme { f }air hammer [Add to Longdo]
Druckluftschalter { m }air break switch [Add to Longdo]
Entlüftungshahn { m }air bleed cock [Add to Longdo]
Entlüftungshaube { f }air vent [Add to Longdo]
Fangeinrichtung { f } [ electr. ]air terminal [Add to Longdo]
Fischblase { f }air bladder [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) market; fair; (P) #39 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
ファイル[fairu] (n, vs) file; (P) #137 [Add to Longdo]
スタイル[sutairu] (n) (1) style; (2) (female) figure; (P) #157 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n, n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) #177 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top