ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air

EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-, *air*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
hairy basil(n) แมงลัก
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air(n) การเดินทางโดยเครื่องบิน
air(adj) เกี่ยวกับจักรราศี
air(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
air(n) เครื่องปรับอากาศ, See also: เครื่องทำความเย็น
air(n) ท่วงทำนอง, See also: ทำนอง, เพลง, Syn. tune, theme, melody
air(n) ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
air(n) บรรยากาศ, See also: กลิ่นอาย
air(vt) ประกาศ, See also: แสดง
air(vt) ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
air(vi) ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ, Syn. open, freshen, air-condition, Ant. close, keep in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air(แอร์) vt., vi., n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก, ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
air castleวิมานในอากาศ
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air conditinerเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ, ท่าทาง, อาการ, ทำนอง
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
aircraft(n) เครื่องบิน, อากาศยาน
airfield(n) สนามบิน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ, สบายใจ, ร่าเริง
airing(n) การตาก, การตากอากาศ
airline(n) สายการบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
airอากาศ, ลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Air Attaché; Attaché, Airผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bill; air consignment note; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bleed๑. ช่องอากาศเดินเบา๒. ช่องไล่อากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brakeเบรกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brushพู่กันลม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air cell; vesicle, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airอากาศ [TU Subject Heading]
Airอากาศ [การแพทย์]
Air Blendersเครื่องผสมอากาศ [การแพทย์]
Air Blow Gunหัวฉีดลม [การแพทย์]
Air Borneการติดต่อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Borne Infectionการติดเชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Cellsช่องหรือโพรงอากาศ [การแพทย์]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Air Compressorsเครื่องอัดอากาศ, เครื่องสูบลม [การแพทย์]
Air Concentration, Derivedความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีในอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
air(n) แอร์
air force baseฐานทัพอากา
air force baseฐานทัพอากาศ
air layering(n) Form of layering wounded and then surrounded in a moisture-retaining wrapper, which is further surrounded in a moisture barrier.
air waybill* air bill* air consignment noteAir Waybill
Airbag { m }; Luftkissen { n }; Prallsack { m }; Schutzkissen { n } [ auto ](n) ถุงลมนิรภัย
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Air raid. - After Big Bertha.- เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ The Great Dictator (1940)
A little air will do you good.รับอากาศสักหน่อยคงจะดีขึ้น Rebecca (1940)
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง Night and Fog (1956)
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ The Little Prince (1974)
And walk around on air a bit As gaily we growแล้วเดินไปด้วยกัน The Little Prince (1974)
Begin to laugh a bit and stare a bit And walk around on air a bitหัวเราะสนุกสนานเดินไปด้วยกัน The Little Prince (1974)
Air ball.ไม่ลง Oh, God! (1977)
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
I was in the air force, stationed in Drambuie, off the Barbary Coast.ผมอยู่กองทัพอากาศ ประจำการ ในแดรมบุย แถบชายฝั่งบาร์บารี่ Airplane! (1980)
I'm Steve McCroskey, Chicago air control.ผมสตีฟ แม็คครอสคีย์ ควบคุมการจราจรทางอากาศชิคาโก Airplane! (1980)
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
airA balloon was floating in the air.
airA bird can glide through the air without moving its wings.
airA bus transported us from the airport to the city.
airAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
airA change of air will do you a lot of good.
airA change of air will do you good.
airA commercial airplane allegedly violated military airspace.
airA general election was in the air.
airAir and heir are homophones of each other.
airAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
airAir is a mixture of gases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการบิน(n) airline industry, Count Unit: วงการ
รถไฟลอยฟ้า(n) skytrain, See also: air train, Syn. รถไฟฟ้า, Example: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว, Count Unit: ขบวน, Thai Definition: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
ทอท.(n) Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ช่องระบายอากาศ(n) air passage
มลพิษทางอากาศ(n) air pollution, Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ, Example: มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ
เครื่องกรองอากาศ(n) air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ
ท่อระบายอากาศ(n) air-vent-pipe, Example: การติดตั้งท่อระบายอากาศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้สิ่งปฏิกูลไหลผ่านออกไป, Count Unit: ท่อน, ท่อ, Thai Definition: ทางไหลของอากาศที่ทำให้เกิดอากาศเสียถ่ายเทออกไปข้างนอก
ปั๊มลม(n) air compressor, Syn. ที่ปั๊มลม, Example: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน
การจราจรทางอากาศ(n) air traffic, Example: ผู้ควบคุมจะให้คำแนะนำการจราจรทางอากาศจากหอควบคุมที่อยู่ในสนามบิน, Thai Definition: การเคลื่อนที่ของยวดยานทางอากาศตามเส้นทางที่กำหนดไว้
การโจมตีทางอากาศ(n) air strike, Example: การรบเมื่อวานนี้เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารราบสหรัฐกับการโจมตีทางอากาศที่เขตภูเขาในเมืองการ์เดซ, Thai Definition: ใช้กำลังบุกเข้าสู้รบทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [ m ]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [ m ] ; airco [ m ] ; climatisation [ f ]
แอร์บัส[Aēbas] (tm) EN: Airbus  FR: Airbus [ m ]
แอร์บัส A380[Aēbas A380] (tm) EN: Airbus A380  FR: Airbus A380 [ m ]
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [ f ]
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[aēphøt] (n) EN: airport  FR: aéroport [ m ]
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [ f ]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์[aēphøt rēn ling] (n, exp) EN: airport rail link
อาหารกำหนด[āhān kamnot] (v, exp) EN: diet  FR: régime (alimentaire) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AIR EH1 R
AIRD EH1 R D
AIRS EH1 R Z
AIRY EH1 R IY0
AIRED EH1 R D
AIR'S EH1 R Z
AIRES EH1 R IY0 Z
AIRCO EH1 R K OW0
AIREY EH1 R IY0
AIRCOA EH2 R K OW1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air (v) ˈɛəʳr (e@1 r)
airs (v) ˈɛəʳz (e@1 z)
airy (j) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)
Aires (n) ˈɛɪriːz (ei1 r ii z)
aired (v) ˈɛəʳd (e@1 d)
airbed (n) ˈɛəʳbɛd (e@1 b e d)
airily (a) ˈɛəʳrəliː (e@1 r @ l ii)
airing (v) ˈɛəʳrɪŋ (e@1 r i ng)
airman (n) ˈɛəʳmən (e@1 m @ n)
airmen (n) ˈɛəʳmən (e@1 m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas, #740 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain, #1,414 [Add to Longdo]
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] airplane, #1,491 [Add to Longdo]
空气[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] airport; airfield, #2,960 [Add to Longdo]
空调[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, / 調] air conditioning, #3,031 [Add to Longdo]
气温[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature, #3,201 [Add to Longdo]
空军[kōng jūn, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] air force, #5,480 [Add to Longdo]
机票[jī piào, ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ, / ] air ticket; passenger ticket, #6,297 [Add to Longdo]
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] airline; airline company, #6,386 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abluftstutzen { m }; Entlüfterstutzen { m } [ techn. ]air vent [Add to Longdo]
Abströmöffnung { f }air discharge opening [Add to Longdo]
Airbus { m }airbus [Add to Longdo]
Airbag { m }; Luftkissen { n }; Prallsack { m }; Schutzkissen { n } [ auto ]airbag [Add to Longdo]
Airbag-Steuergerät { n } [ auto ]airbag computer [Add to Longdo]
Beatmungsmaske { f }air mask [Add to Longdo]
Druckbremse { f }air brake [Add to Longdo]
Druckluftkammer { f }air caisson [Add to Longdo]
Druckluftkompressor { m }air compressor [Add to Longdo]
Druckluftramme { f }air hammer [Add to Longdo]
Druckluftschalter { m }air break switch [Add to Longdo]
Entlüftungshahn { m }air bleed cock [Add to Longdo]
Entlüftungshaube { f }air vent [Add to Longdo]
Fangeinrichtung { f } [ electr. ]air terminal [Add to Longdo]
Fischblase { f }air bladder [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Air \Air\ ([^a]r), n. [OE. air, eir, F. air, L. a["e]r, fr. Gr.
   'ah`r, air, mist, for 'a[digamma]hr, fr. root 'a[digamma] to
   blow, breathe, probably akin to E. wind. In sense 10 the
   French has taking a meaning fr. It. aria atmosphere, air, fr.
   the same Latin word; and in senses 11, 12, 13 the French
   meaning is either fr. L. aria, or due to confusion with F.
   aire, in an older sense of origin, descent. Cf. {A["e]ry},
   {Debonair}, {Malaria}, {Wind}.]
   1. The fluid which we breathe, and which surrounds the earth;
    the atmosphere. It is invisible, inodorous, insipid,
    transparent, compressible, elastic, and ponderable.
    [1913 Webster]
 
   Note: By the ancient philosophers, air was regarded as an
      element; but modern science has shown that it is
      essentially a mixture of oxygen and nitrogen, with a
      small amount of carbon dioxide, the average proportions
      being, by volume: oxygen, 20.96 per cent.; nitrogen,
      79.00 per cent.; carbon dioxide, 0.04 per cent. These
      proportions are subject to a very slight variability.
      Air also always contains some vapor of water.
      [1913 Webster]
 
   2. Symbolically: Something unsubstantial, light, or volatile.
    "Charm ache with air." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He was still all air and fire. [Air and fire being
    the finer and quicker elements as opposed to earth and
    water.]                   --Macaulay
    .
    [1913 Webster]
 
   3. A particular state of the atmosphere, as respects heat,
    cold, moisture, etc., or as affecting the sensations; as,
    a smoky air, a damp air, the morning air, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Any a["e]riform body; a gas; as, oxygen was formerly
    called vital air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. Air in motion; a light breeze; a gentle wind.
    [1913 Webster]
 
       Let vernal airs through trembling osiers play.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Odoriferous or contaminated air.
    [1913 Webster]
 
   7. That which surrounds and influences.
    [1913 Webster]
 
       The keen, the wholesome air of poverty.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   8. Utterance abroad; publicity; vent.
    [1913 Webster]
 
       You gave it air before me.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Intelligence; information. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) A musical idea, or motive, rhythmically developed in
       consecutive single tones, so as to form a symmetrical
       and balanced whole, which may be sung by a single
       voice to the stanzas of a hymn or song, or even to
       plain prose, or played upon an instrument; a melody;
       a tune; an aria.
     (b) In harmonized chorals, psalmody, part songs, etc.,
       the part which bears the tune or melody -- in modern
       harmony usually the upper part -- is sometimes called
       the air.
       [1913 Webster]
 
   11. The peculiar look, appearance, and bearing of a person;
     mien; demeanor; as, the air of a youth; a heavy air; a
     lofty air. "His very air." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. Peculiar appearance; apparent character; semblance;
     manner; style.
     [1913 Webster]
 
        It was communicated with the air of a secret.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
   12. pl. An artificial or affected manner; show of pride or
     vanity; haughtiness; as, it is said of a person, he puts
     on airs. --Thackeray.
     [1913 Webster]
 
   14. (Paint.)
     (a) The representation or reproduction of the effect of
       the atmospheric medium through which every object in
       nature is viewed. --New Am. Cyc.
     (b) Carriage; attitude; action; movement; as, the head of
       that portrait has a good air. --Fairholt.
       [1913 Webster]
 
   15. (Man.) The artificial motion or carriage of a horse.
     [1913 Webster]
 
   Note: Air is much used adjectively or as the first part of a
      compound term. In most cases it might be written
      indifferently, as a separate limiting word, or as the
      first element of the compound term, with or without the
      hyphen; as, air bladder, air-bladder, or airbladder;
      air cell, air-cell, or aircell; air-pump, or airpump.
      [1913 Webster]
 
   {Air balloon}. See {Balloon}.
 
   {Air bath}.
     (a) An apparatus for the application of air to the body.
     (b) An arrangement for drying substances in air of any
       desired temperature.
 
   {Air castle}. See {Castle in the air}, under {Castle}.
 
   {Air compressor}, a machine for compressing air to be used as
    a motive power.
 
   {Air crossing}, a passage for air in a mine.
 
   {Air cushion}, an air-tight cushion which can be inflated;
    also, a device for arresting motion without shock by
    confined air.
 
   {Air fountain}, a contrivance for producing a jet of water by
    the force of compressed air.
 
   {Air furnace}, a furnace which depends on a natural draft and
    not on blast.
 
   {Air line}, a straight line; a bee line. Hence
 
   {Air-line}, adj.; as, air-line road.
 
   {Air lock} (Hydr. Engin.), an intermediate chamber between
    the outer air and the compressed-air chamber of a
    pneumatic caisson. --Knight.
 
   {Air port} (Nav.), a scuttle or porthole in a ship to admit
    air.
 
   {Air spring}, a spring in which the elasticity of air is
    utilized.
 
   {Air thermometer}, a form of thermometer in which the
    contraction and expansion of air is made to measure
    changes of temperature.
 
   {Air threads}, gossamer.
 
   {Air trap}, a contrivance for shutting off foul air or gas
    from drains, sewers, etc.; a stench trap.
 
   {Air trunk}, a pipe or shaft for conducting foul or heated
    air from a room.
 
   {Air valve}, a valve to regulate the admission or egress of
    air; esp. a valve which opens inwardly in a steam boiler
    and allows air to enter.
 
   {Air way}, a passage for a current of air; as the air way of
    an air pump; an air way in a mine.
 
   {In the air}.
     (a) Prevalent without traceable origin or authority, as
       rumors.
     (b) Not in a fixed or stable position; unsettled.
     (c) (Mil.) Unsupported and liable to be turned or taken
       in flank; as, the army had its wing in the air.
 
   {on the air}, currently transmitting; live; -- used of radio
    and television broadcasts, to indicate that the images and
    sounds being picked up by cameras and microphones are
    being broadcast at the present moment.
 
   Note: In call-in programs where individuals outside a radio
      or television studio have telephoned into the station,
      when their voice is being directly broadcast, the host
      of the program commonly states "You're on the air." as
      a warning that the conversation is not private.
 
   {To take air}, to be divulged; to be made public.
 
   {To take the air}, to go abroad; to walk or ride out.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Air \Air\ ([^a]r), v. t. [imp. & p. p. {Aired} ([^a]rd); p. pr.
   & vb. n. {Airing}.] [See {Air}, n., and cf. {A["e]rate}.]
   1. To expose to the air for the purpose of cooling,
    refreshing, or purifying; to ventilate; as, to air a room.
    [1913 Webster]
 
       It were good wisdom . . . that the jail were aired.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Were you but riding forth to air yourself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose for the sake of public notice; to display
    ostentatiously; as, to air one's opinion.
    [1913 Webster]
 
       Airing a snowy hand and signet gem.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To expose to heat, for the purpose of expelling dampness,
    or of warming; as, to air linen; to air liquors.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 air
   n 1: a mixture of gases (especially oxygen) required for
      breathing; the stuff that the wind consists of; "air
      pollution"; "a smell of chemicals in the air"; "open a
      window and let in some air"; "I need some fresh air"
   2: the region above the ground; "her hand stopped in mid air";
     "he threw the ball into the air"
   3: a distinctive but intangible quality surrounding a person or
     thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air";
     "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's
     headquarters"; "the place had an aura of romance" [syn:
     {air}, {aura}, {atmosphere}]
   4: a slight wind (usually refreshing); "the breeze was cooled by
     the lake"; "as he waited he could feel the air on his neck"
     [syn: {breeze}, {zephyr}, {gentle wind}, {air}]
   5: the mass of air surrounding the Earth; "there was great heat
     as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the
     air" [syn: {atmosphere}, {air}]
   6: once thought to be one of four elements composing the
     universe (Empedocles)
   7: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she
     was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody},
     {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}]
   8: medium for radio and television broadcasting; "the program
     was on the air from 9 til midnight"; "the president used the
     airwaves to take his message to the people" [syn: {air},
     {airwave}]
   9: travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in
     airports"; "if you've time to spare go by air" [syn: {air
     travel}, {aviation}, {air}]
   v 1: expose to fresh air; "aerate your old sneakers" [syn: {air
      out}, {air}, {aerate}]
   2: be broadcast; "This show will air Saturdays at 2 P.M."
   3: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We
     cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send},
     {broadcast}, {beam}, {transmit}]
   4: make public; "She aired her opinions on welfare" [syn:
     {publicize}, {publicise}, {air}, {bare}]
   5: expose to warm or heated air, so as to dry; "Air linen"
   6: expose to cool or cold air so as to cool or freshen; "air the
     old winter clothes"; "air out the smoke-filled rooms" [syn:
     {vent}, {ventilate}, {air out}, {air}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AIR
     Adobe Intergrated Runtime (Adobe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AIR
     Automatic Image Refinement (Canon), "A.I.R."
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 air /ɛʀ/ 
  air; appearance; aspect; look; sight; view; expression; appearance

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 air /er/
  1. appearance; aspect; look; sight; view
  2. expression

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top