ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internal affair

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internal affair-, *internal affair*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
internal affairs(n) จเรตำรวจ (ของสหรัฐ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will be transferred to Internal Affairs but you will work at OCTBผมจะย้ายคุณไปกรมการภายใน แต่คุณจะทำงานที่ฝ่ายปราบปราม Infernal Affairs (2002)
Which means the money Internal Affairs is holding can't be considered evidence.ซึ่งหมายความว่า เงินที่กองงานภายใน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ Crash (2004)
Sure, for an internal affairs investigation.แน่สิ สำหรับการสอบสวนภายใน The British Invasion (2007)
Type a statement that sergeant Doakes is on administrative leave, pending an internal affairs investigation.พิมพ์รายงานว่าจ่าโดคส์ถูกพักราชการ เพื่อรอการสอบสวนเป็นการภายใน That Night, a Forest Grew (2007)
sergeant doakes is on administrative leave pending an internal affairs investigation.จ่าโดคส์ ถูกพักราชการ เพื่อรอการสืบสวนเป็นการภายใน Morning Comes (2007)
Pending an internal affairs investigation.รอการสอบพฤติกรรม ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายใน Resistance Is Futile (2007)
It's part of Internal Affairs called the Citizens Review Board.เป็นส่วนหนึ่งของส่วนตรวจสอบภายใน เรียกว่า คณะกรรมการตรวจสอบภาคประชาชน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
This is now an internal affair of Pantora.นี่เป็นเรื่องภายในของแพนทอร่า Trespass (2009)
Well, it seems you've been spending an awful lot of time lately with internal affairs bailing your new husband out of hot water.เอาล่ะ ดูเหมือนคุณกำลัง เสียเวลาไปกับพวกสอบสวนภายใน ช่วยสามีใหม่ของคุณจากเรื่องร้อนๆ Everything Is Illumenated (2010)
I mean, with the Campos case and the Internal Affairs investigation after it, maybe it might've been better if I got reassigned to the motor pool, Dad, you know?ผมหมายถึง คดีแคมโพส กับ ปปป.ที่กำลังตรวจสอบอยู่ มันอาจดีกว่า ถ้าผมจะมอบ Samaritan (2010)
After a lengthy investigation by the Internal Affairs Department, หลังการตรวจโดย กรม กิจการภายใน Ua Lawe Wale (2011)
The Internal Affairs cop went missing last winter.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ถูกแจ้งว่าหายตัวเมื่อ หลายเดือนก่อน Shadow Box (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internal affairHe has a good knowledge of the internal affairs of Japan.
internal affairNo country should interfere in another country's internal affairs.
internal affairThat country intervened in the internal affairs of our nation.
internal affairThat is an internal affair of this country.
internal affairThe ministry administers the internal affairs.
internal affairThey should not intervene in the internal affairs of another country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจการภายใน[kitjakān phāinai] (n, exp) EN: internal affair  FR: affaire interne [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内政[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ,   /  ] internal affairs (of a country) #13,749 [Add to Longdo]
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ㄨˋ,   /  ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace #29,205 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総務省[そうむしょう, soumushou] (n) Ministry of Internal Affairs and Communications (formerly Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications) [Add to Longdo]
総務相[そうむしょう, soumushou] (n) (See 総務大臣) Minister of Internal Affairs and Communications [Add to Longdo]
総務大臣[そうむだいじん, soumudaijin] (n) Minister of Internal Affairs and Communications [Add to Longdo]
内事[ないじ, naiji] (n) personal affairs; internal affairs [Add to Longdo]
内政問題[ないせいもんだい, naiseimondai] (n) internal affair [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top