ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มลพิษทางอากาศ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มลพิษทางอากาศ-, *มลพิษทางอากาศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลพิษทางอากาศ[N] air pollution, Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ, Example: มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air--Pollution : Air pollutionมลพิษทางอากาศ [TU Subject Heading]
Indoor air pollutionมลพิษทางอากาศในอาคาร [TU Subject Heading]
Air Pollutionมลพิษทางอากาศ, มลภาวะทางอากาศ, ความโสมมของบรรยากาศ, อากาศเป็นพิษ, อากาศสกปรก, อากาศพิษ [การแพทย์]
air pollutionมลพิษทางอากาศ, สภาวะของอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ มีสิ่งปะปนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)
Hey, how come you guys always get with the air freshener, huh?เฮ้ พวกนายจะได้รับแต่มลพิษทางอากาศ อยู่ตลอดเวลา หือ Abiquiu (2010)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
It doesn't pollute the air and is, in fact, carbon neutral.มันไม่ได้ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ และในความเป็นจริง, คาร์บอน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มลพิษทางอากาศ[n. exp.] (monlaphit thāng akāt) EN: air pollution   FR: pollution de l'air [f] ; pollution atmosphérique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air pollution[N] มลพิษทางอากาศ, See also: อากาศเสีย, Syn. smog, dirty fog

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top