ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air command

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air command-, *air command*, air comman
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air command[N] กองบัญชาการกองทัพอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strategic air command.- เครื่องควบคุมทางอากาศ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Welcome to Strategic Air Command, Major Casey.ขอต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์บังชาการรบทางอากาศครับ, พันตรีเคสซี่ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
NORAD, NASA, Strategic Air Command.NORAD, NASA, ศูนย์ควมคุมโจมตีทางอากาศ Chuck Versus the Anniversary (2010)
Air Command, switch to thermal. TECH:เปลี่ยนไปใช้ความร้อน TECH: White House Down (2013)
Yet, you didn't notify their air command.- เปล่าเลย คุณไม่ได้แจ้ง บก.ทัพอากาศพวกเขา 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top