ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพลง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพลง-, *เพลง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงยาว(n) love letter, See also: love poem, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือ เพราะกลัวจะเล่นเพลงยาว แต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count Unit: บท, ฉบับ, Thai Definition: หนังสือหรือจดหมายถึงคู่รัก แต่งเป็นกลอนแสดงข้อความรักหรือตัดพ้อ
เพลงสวด(n) hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
เพลงชาติ(n) national anthem, See also: anthem, Example: เพลงชาติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ย่อส่วนลงมาจากเพลงชาติที่แต่งขึ้นในครั้งแรก, Count Unit: เพลง
เพลงป๊อบ(n) pop music, See also: pop, Example: วัยรุ่นสมัยนี้นิยมฟังแต่เพลงป๊อบกันทั้งนั้น, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมานี้ มีจังหวะสนุกสนานฟังสบาย
เพลงร็อค(n) rock music, See also: rock, Example: ผู้ใหญ่มักไม่ค่อยชอบฟังเพลงร็อคเพราะเสียงดังและรุนแรงเกินไป, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงสมัยใหม่ที่มีท่วงทำนองหนักแน่นเน้นความดังของกีตาร์ไฟฟ้าและกลอง
เพลงสากล(n) Western song, See also: modern song, Count Unit: เพลง
เพลงแจ๊ส(n) jazz music, See also: jazz, Example: ที่ร้านอาหารแห่งนี้มีเพลงแจ๊สเพราะๆ บรรเลงให้ฟังทุกค่ำคืน, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงที่เน้นจังหวะหนักแน่นของเครื่องดนตรีซึ่งผู้เล่นสามารถประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน
เพลงปลุกใจ(n) soul-stirring song, See also: arousing song, stirring song, Example: ต้นกำเนิดชื่อเหล้า แม่โขง อันเลื่องลือมีเค้าความคิดมาจากเพลงปลุกใจสองเพลงในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai Definition: เพลงที่มีเนื้อหาเร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
เพลงคลาสสิค(n) classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
เพลงชาวบ้าน(n) folk song, Example: ผมชอบท่วงทำนองและเนื้อหาของเพลงชาวบ้าน ฟังแล้วเข้าใจง่ายดี, Count Unit: เพลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพลง(เพฺลง) น. สำเนียงขับร้อง, ทำนองดนตรี, บทประพันธ์ดนตรี, กระบวนวิธีรำดาบรำทวนเป็นต้น, ชื่อการร้องแก้กัน มีชื่อต่าง ๆ เช่น เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย
เพลงโดยปริยายหมายถึง แบบอย่าง เช่น ต่างกันไปคนละเพลง (พระราชหัตถเลขา ร. ๕ ถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส), ชั้นเชิง เช่น ร้อยภาษามาสู่เคยรู้เพลง (อภัย).
เพลงตระเชิญ<i>ดู ตระเชิญ ใน ตระ ๑</i>.
เพลงท้ายเครื่อง<i>ดู เพลงหางเครื่อง</i>.
เพลงยาวน. หนังสือหรือจดหมายถึงคู่รัก แต่งเป็นกลอนแสดงข้อความรักหรือตัดพ้อเป็นต้น.
เพลงสาธุการ<i>ดู สาธุการ ใน สาธุ</i>.
เพลงหน้าพาทย์<i>ดู หน้าพาทย์</i>.
เพลงหางเครื่องน. เพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายการบรรเลงเพลง ๓ ชั้นหรือเพลงเถา, เพลงท้ายเครื่อง ก็เรียก.
เพลงออกภาษา<i>ดู ออกภาษา</i>.
เพลงออกสิบสองภาษา<i>ดู ออกสิบสองภาษา</i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithalamionเพลงกล่อมหอ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chansonเพลงขับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanson de gestesเพลงขับวีรกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk songเพลงชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bluesเพลงบลูส์, เพลงรันทด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stasimonเพลงพรรณนาสตาซิมอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
calypsoเพลงพื้นเมืองคาลิปโซ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epistleเพลงยาว, บทจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
monodyเพลงร้องเดี่ยวไว้อาลัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist chantsเพลงสวดทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Chantsเพลงสวด [TU Subject Heading]
Children's songsเพลงสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's songs, Japaneseเพลงญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Chorusesเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choruses, Sacredเพลงประสานเสียงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]
Country musicเพลงลูกทุ่ง [TU Subject Heading]
Folk songsเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Folk songs, Thaiเพลงพื้นเมืองไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ SONG:เพลง: Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
[ music playing ][ เพลง ] Lost Girls (2009)
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song onlу for youเพลงหนึ่งเฉพาะสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One songเพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My heart keeрs singingหัวใจของฉันช่วยให้ร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song, I have but one songเพลงหนึ่งที่ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh! You sing a song!โอ คุณร้องเพลง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs the song is sungเป็นเพลงที่ร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When you smile and you singเมื่อคุณยิ้มและคุณร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลง[phlēng] (n) EN: song ; tune ; musical composition ; piece of music ; musical score  FR: chanson [ f ] ; mélodie [ f ] ; air [ m ] ; morceau [ m ] ; chant [ m ] ; composition musicale [ f ]
เพลงกล่อมเด็ก[phlēng klǿm dek] (n, exp) EN: lullaby ; nursery rhyme  FR: berceuse [ f ]
เพลงคริสต์มาส[phlēng Khritsamāt] (n, exp) EN: carol ; Christmas carol  FR: chant de Noël [ m ]
เพลงคลาสสิค[phlēng khlāssik] (n, exp) EN: classical music  FR: musique classique [ f ]
เพลงชาฅิไทย[phlēng chāt Thai] (n, exp) EN: Thai national anthem ; Thailand's national anthem  FR: hymne national thaïlandais [ m ]
เพลงชาติ[phlēng chāt] (n, exp) EN: national anthem ; anthem  FR: hymne (national) [ m ]
เพลงชาวบ้าน[phlēng chāobān] (n, exp) EN: folk song  FR: chanson populaire [ f ] ; chanson folklorique [ f ]
เพลงชุด[phlēng chut] (n, exp) EN: suite ; medley
เพลงดาบ[phlēng dāp] (n, exp) EN: set of sword fighting tactics
เพลงปลุกใจ[phlēng plukjai] (n, exp) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, See also: chamber orchestra, Syn. philharmonic orchestra
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleluia(n) เพลงสรรเสริญพระเจ้า, Syn. hallelugah
anthem(n) เพลงสดุดี, See also: เพลงชาติ
anthem(n) เพลงสวดในโบสถ์, See also: เพลงสวด, Syn. song of praise
antiphon(n) เพลงที่ร้องโต้ตอบ
ballad(n) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก, See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร, Syn. ballade
bebop(n) เพลงแจ๊สประเภทหนึ่ง, Syn. bop
bluegrass(n) เพลงคันทรี่ของอเมริกัน
blues(n) เพลงช้าที่มีจังหวะหนัก (เพลงบลูส์)
boogie(n) เพลงแบบหนึ่งที่เล่นกับเปียนโน
Britpop(n) เพลงที่นิยมในอังกฤษเมื่อปีค.ศ 1990

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordion(อะคอร์' เดียน) n., adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
air(แอร์) vt., vi., n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก, ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
allelula(แอลละลู' อะ) interj. สรรเสริญพระเจ้า. -n. เพลงสรรเสริญพระเจ้า -alleluiatic adj.
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ, แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี, เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song, psalm, chant
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
ariose(แอร์'ริโอส) adj. คล้ายเพลง, มีทำนอง
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด, การจัดการ, ภาวะที่ถูกจัด, ลักษณะการจัด, การตระเตรียม, เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan, preparation, Ant. disarrangement
asperges(แอัสเพอ'จีซ) n. พิธีพรมน้ำมนต์, เพลงสวดในพิธีนี (rite of sprinkling with water)

English-Thai: Nontri Dictionary
accordion(n) หีบเพลง
anthem(n) เพลงสดุดี, เพลงสรรเสริญ
blues(n) ความเศร้าหมอง, ความโศกเศร้า, เพลงบลู
bucolic(n) ลูกทุ่ง, บ้านนอก, ชาวไร่ชาวนา, เพลงลูกทุ่ง
canticle(n) เพลงสวดในพิธีศาสนา
carol(n) เพลงสดุดี, บทเพลงสรรเสริญ
carol(vi) ร้องเพลงสดุดี, ร้องเพลงสรรเสริญ
chant(n) การร้องเพลงในศาสนา, การสวดมนต์
chant(vi) ร้องเพลง, สวดมนต์
composer(n) นักแต่งเพลง, ผู้ประพันธ์เพลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
movie score(n) เพลงประกอบภาพยนตร์
partita[พาร์ติต้า] เพลงชุดประเภทสวีทประกอบด้วยเพลงสั้น ๆ หลายเพลงหรือชุดของแวริเอชั่นพาร์ติตาได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 17 และ 18
Songs for Life(uniq) เพลงเพื่อชีวิต

German-Thai: Longdo Dictionary
hören(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
Lied(n) |das, pl. Lieder| เพลง
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม, See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
chanson(n) |m| เพลง, Syn. le chant, les chants
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top