ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลักษณะเฉพาะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลักษณะเฉพาะ-, *ลักษณะเฉพาะ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักษณะเฉพาะ(n) particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count Unit: ลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attributeลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
characteristicลักษณะเฉพาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic characteristicลักษณะเฉพาะพลวัต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
static characteristicลักษณะเฉพาะสถิต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
monochromatic characteristicsลักษณะเฉพาะเอกรงค์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristics, Structuralลักษณะเฉพาะของโครงสร้าง [การแพทย์]
Constitutionลักษณะเฉพาะตน, ธรรมนูญ [การแพทย์]
Descriptions, Specificลักษณะเฉพาะของอาการ [การแพทย์]
propertyสมบัติ, ลักษณะเฉพาะตัวของสารที่แสดงว่า สารชนิดหนึ่งเหมือนหรือแตกต่างจากสารอีกชนิดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
- He's unique this teacher Onizuka-เขาเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะ อาจารย์โอนิซึกะ GTO (1999)
First, let me say our hearts go out to all of those affected by this tragedy.การสืบส่วนอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย. มันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน คดีอาชญากรรม. Deja Vu (2006)
They appear to be a remarkable tendency...พวกเค้าจะปรากฏลักษณะเฉพาะออกมา Death Note: The Last Name (2006)
What a personality.อะไรคือลักษณะเฉพาะตัว Om Shanti Om (2007)
Strong sense of self-preservation.ลักษณะเฉพาะของความฉลาดที่แกร่ง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
It will leave a distinct signature.มันจะทิ้งลักษณะเฉพาะตัวไว้ The Ghost Network (2008)
Narcissists tend to be extremely preferential.เขาน่าเจาะจงเลือกคนมีลักษณะเฉพาะ Masterpiece (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
It's her tell, like poker.มีสเน่ห์ต่อฝ่ายชาย เธอก็จะมีลักษณะเฉพาะ ก็เหมือนกับไพ่โป๊กเกอร์ Made of Honor (2008)
- Be specific.- เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง Taken (2008)
Certain behavior.ลักษณะเฉพาะตัว A Shade of Gray (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [ f ] ; particularité [ f ] ; caractéristique particulière [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent(n) ลักษณะเฉพาะ
air(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
characteristic(adj) ลักษณะพิเศษ, See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
idiosyncrasy(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, Syn. pecuiarity, quirk
lineament(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: ลักษณะพิเศษ, Syn. distinctive characteristics
mark(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: ลักษณะ, ท่าทาง, Syn. idiosyncrasy, particularity
peculiar(n) ลักษณะเฉพาะ
personality(n) บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว, Syn. disposition, nature, temperamant
secondary sex characteristics(n) ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น
self(n) ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
briticism(บริท'ทิซิสซึม) n. ภาษาอังกฤษที่เป็นลักษณะเฉพาะของอังกฤษ -S.Britishism
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
charactonymn. ศัพท์หรือชื่อที่ใช้แสดงถึงลักษณะเฉพาะของคน ๆ หนึ่ง
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ, เด่น, พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special, particular, Ant. common
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา, ลักษณะโฉมหน้า, ภูมิประเทศ, ลักษณะเฉพาะ, สารคดีพิเศษ, รูป, แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ, เป็นลักษณะสำคัญ, ทำให้เด่น, Syn. attribute
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส, กลิ่น, รสชาติ, รสนิยม, สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว, ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น, แต่งกลิ่น, ปรุงรส., Syn. taste
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส, กลิ่น, รสชาติ, รสนิยม, สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว, ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น, แต่งกลิ่น, ปรุงรส., Syn. taste
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, นิสัยเฉพาะ, สำนวนเฉพาะ, การตอบสนองเฉพาะ, การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk, trick
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล, สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness

English-Thai: Nontri Dictionary
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ, เช่นเคย, เป็นนิสัย, เป็นประจำ, มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ, โดยมีลักษณะเฉพาะ, โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
determinant(n) ตัวกำหนด, สิ่งที่แสดงผล, ลักษณะเฉพาะ, ปัจจัย
feature(n) ลักษณะเฉพาะ, รูป, แบบ, หน้าตา, สารคดีพิเศษ, ภูมิประเทศ
feature(vt) เป็นลักษณะเฉพาะ, แสดงลักษณะ, ทำให้เด่น, แสดงให้เห็น
idiom(n) โวหาร, สำนวน, ภาษาเฉพาะถิ่น, ลักษณะเฉพาะ
idiomatic(adj) เป็นสำนวน, เป็นโวหาร, เป็นลักษณะเฉพาะ
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด, ความพิกล, ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ
savour(n) รสชาติ, กลิ่น, เสน่ห์, แรงดึงดูด, ลักษณะเฉพาะ, ความอร่อย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: ลักษณะเฉพาะ  EN: feature

German-Thai: Longdo Dictionary
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top