ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อากาศเสีย

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อากาศเสีย-, *อากาศเสีย*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste airอากาศเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Air Pollution อากาศเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Environment, Pollutionicอากาศเสีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
We're not gonna be able to help anybody if we end up wrapped around a telephone pole.ขอร้องล่ะ เราจะช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้น ถ้าเราไปเสยเสาอากาศเสียก่อน Kalele (2012)
Is it cold in here? Yeah. A/C's on the fritz-- it's stuck on cold.ในนี้หนาวจัง ใช่ เครื่องปรับอากาศเสีย Red Letter Day (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air pollution[N] มลพิษทางอากาศ, See also: อากาศเสีย, Syn. smog, dirty fog

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top