ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air-condition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-condition-, *air-condition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air-conditioned(adj) หนาวเย็น, See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ, Syn. cooling, chilly, frosty
air-conditioner(n) เครื่องปรับอากาศ, See also: เครื่องทำความเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd think they'd air-condition this place.คุณจะคิดว่าพวกเขาต้องการเครื่องปรับอากาศสถานที่แห่งนี้ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
air-conditionDon't leave the air-conditioner on.
air-conditionHow do I fix the air-conditioner?
air-conditionI am accustomed to sleep in a room without air-conditioning.
air-conditionIncidentally this room doesn't have anything like an air-conditioner. All it has is a fan.
air-conditionI wish our classroom were air-conditioned.
air-conditionNone of these offices have air-conditioning.
air-conditionThe air-conditioner isn't taking in enough air.
air-conditionThe air-conditioner makes too much noise.
air-conditionThe air-conditioning in the library is too strong.
air-conditionThis room is air-conditioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปรับอากาศ(n) air-conditioner, Syn. แอร์, Example: การรถไฟฯ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่งบนรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ
แอร์(n) air-conditioner, Syn. เครื่องปรับอากาศ, Example: ห้องนี้แอร์มันเย็นจนผมรู้สึกหนาว, Count Unit: เครื่อง, Notes: (ปาก)
ติดแอร์(v) air-condition, See also: furnish with air-conditioning system, Example: ฉันมีปัญญาติดแอร์ ซื้อรถยนต์ ยังไม่ซื้อเลย นั่งรถเมล์ดีกว่าประหยัดเงิน, Thai Definition: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ปรับอากาศ(adj) air-conditioned, Syn. ติดแอร์, Example: ผู้คนจะนิยมขึ้นรถเมล์ปรับอากาศมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน, Thai Definition: ที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ปอ.(n) air-conditioning bus, Syn. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปรับอากาศ[khreūang prap-ākāt] (n) EN: air conditioner = air-conditioner  FR: climatiseur [m] ; conditionneur (d'air) [m] ; appareil de climatisation [m]
ปรับอากาศ[prap-akāt] (v) EN: air-condition ; regulate the room temperature ; apply air-conditioning  FR: climatiser
ปรับอากาศ[prap-akāt] (adj) EN: air-conditioned  FR: climatisé
ระบบปรับอากาศ[rabop prap-akāt] (n, exp) EN: air-conditioning  FR: système de conditionnement d'air [m]
รถแอร์[rot aē] (n, exp) EN: air-conditioned bus  FR: bus à air conditionné [m]
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ[rot doisān prajamthāng prap-ākāt] (n, exp) EN: air-conditioned bus  FR: bus à air conditionné [m]
รถปรับอากาศ[rot prap-akāt] (n, exp) EN: air-conditioned coach ; air-con vehicle  FR: voiture à air conditionné [f]
ติดแอร์[tit aē] (v) EN: put in air-conditioning ;
ติดแอร์[tit aē] (adj) EN: air-conditioned

CMU English Pronouncing Dictionary
AIR-CONDITIONING EH1 R K AH0 N D IH2 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air-conditioned (j) ˈɛəʳ-kəndˌɪʃənd (e@1 - k @ n d i2 sh @ n d)
air-conditioning (n) ˈɛəʳ-kəndɪʃənɪŋ (e@1 - k @ n d i sh @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷气机[lěng qì jī, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] air-conditioner, #125,653 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアコン[eakon] (n,adj-no) air-conditioner; air-conditioning; (P) [Add to Longdo]
エアコンディショニング[eakondeishoningu] (n) air-conditioning [Add to Longdo]
カークーラー[ka-ku-ra-] (n) car air-conditioner (wasei [Add to Longdo]
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system [Add to Longdo]
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling [Add to Longdo]
電源車[でんげんしゃ, dengensha] (n) (1) vehicle-mounted electricity generator (e.g. for filming, emergencies, etc.); (2) power-generating railway car (e.g. for air-conditioning on a non-electric train) [Add to Longdo]
冷暖房[れいだんぼう, reidanbou] (n) air-conditioning; heating and cooling; (P) [Add to Longdo]
冷房[れいぼう, reibou] (n,vs) cooling; air-conditioning; (P) [Add to Longdo]
冷房完備[れいぼうかんび, reiboukanbi] (n) air-conditioned [Add to Longdo]
冷房車[れいぼうしゃ, reibousha] (n) air-conditioned car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 air-condition
   v 1: control the humidity and temperature of; "The room was cool
      because it had been air-conditioned"
   2: equip with an apparatus for controlling the humidity and
     temperature; "Our house is not air-conditioned" [syn: {air-
     cool}, {air-condition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top