ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impairment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impairment-, *impairment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impairment of the Whole Manการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Impairment, Permanentการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร [การแพทย์]
Impairment, Rating ofการกำหนดอัตราของการสูญเสียหน้าที่ [การแพทย์]
Impairment, Wholemanการสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you consider Miss Tramell to be mentally impaired?คุณคิดว่าคุณทราเมล มีภาวะจิตปกติหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
Carbon dioxide can produce hallucinations, impair judgment.-คาร์บอนไดออกไซด์สร้างภาพหลอนได้ Event Horizon (1997)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.แต่สิ่งที่เราเชื่อคือตรงเยื่อแผลเป็นบริเวณนี้ต่างหาก ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ 50 First Dates (2004)
Judgment's impaired.การตัดสินใจไม่ปกติ The Devil Wears Prada (2006)
Your emotions are impairing your judgment.อารมณ์ของคุณกำลังทำให้การตัดสินใจของคุณผิดปกติ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
But there's been some memory impairment.แต่ ความจำอาจเสื่อม Spider-Man 3 (2007)
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก Going Under (2008)
And, what, you're afraid it's gonna impair his vision?แล้วหมอกลัวว่า เขาจะสูญเสียการมองเห็นอีกหรอคะ Me and My Town (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
This can impair my judgment.มันจะทำให้การตัดสินใจของข้าแย่ลง On the Head of a Pin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impairmentThis has visual impairment as a side effect.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
impairment
impairments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impairment
impairments

WordNet (3.0)
impairment(n) damage that results in a reduction of strength or quality
damage(n) the occurrence of a change for the worse, Syn. impairment, harm
deterioration(n) a symptom of reduced quality or strength, Syn. impairment
disability(n) the condition of being unable to perform as a consequence of physical or mental unfitness, Syn. impairment, disablement, handicap
stultification(n) the act of making something futile and useless (as by routine), Syn. impairment, constipation, deadening

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Impairment

n. [ OE. enpeirement, OF. empirement. ] The state, act, or process of being impaired; injury. “The impairment of my health.” Dryden. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n, vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) #1,741 [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
肝機能障害[かんきのうしょうがい, kankinoushougai] (n) impairment of liver function [Add to Longdo]
軽度認識障害[けいどにんしきしょうがい, keidoninshikishougai] (n) mild cognitive impairment; MCI [Add to Longdo]
減損[げんそん, genson] (n, vs) decrease; diminution; loss; impairment [Add to Longdo]
減損会計[げんそんかいけい, gensonkaikei] (n) asset-impairment accounting [Add to Longdo]
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n, adj-no) vision damage; vision impairment; blindness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top